Vuosikertoumus vuodelta 2010

0
552

TÖÖLÖ-SEURA – SÄLLSKAPET TÖLÖ RY
Yhteisellä asialla vuodesta 1958
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

Töölö-Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä
Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien asukkaiden ja toimintaa harjoittavien
yrittäjien tai muuten toimialueesta kiinnostuneiden kesken.

Jäsenyydet

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten
Liitto ry:hyn – HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on Seura-saaren Ystä-
vät ry:n jäsen.

Jäsenistö

Vuoden 2010 lopussa jäsenmäärä oli 500. Näistä oli henkilöjäseniä oli 435 ja yritysjäseniä
65. Vuonna 2009 vastaavat jäsenmäärät olivat 470, joista oli henkilöjäseniä 410 ja yritys-
jäseniä 60. Jäsenmäärässä on havaittavista hienosita kasvua.

Jäsenmaksut

Seuran henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa ja yrittäjäjäsenmaksu 55 euroa.

Hallitus

Seuran hallitus on kokoontunut vuoden 2009 – 2011 aikana yhteensä 18 kertaa ja sen kokoon- pano oli seuraava:

Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi
muut hallituksen jäsenet:

– Keski-Vähälä, Anssi
– Liljeström, Pirkko
– Pelanne, Juhani
– Ruotsalainen, Sirpa
– Rasi, Reetta jäsensihteerinä vuoden 2009 loppuun saakka
– Snäll, Riitta

– Sihteerinä (hallituksen ulkopuolisena) vuoden 2009 loppuun saakka Risto Alsi ja
hallituksen kokoussihteerinä 3/2010 saakka,
Sihteerinä (hallituksen ulkopuolisena) 4/2010 alkaen Tapani Holopainen,
– Taloudenhoitajana (hallituksen ulkopuolisena) 3/2010 saakka Eila Mäki-Patola,
Taloudenhoitajana 4/2010 alkaen otona seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi,
– Kulttuurijaoksen puheenjohtajana (hallituksen ulkopuolisena) Juha Lappalainen vuoden 2009 loppuun saakka,
Kultuurijaoksen puheenjohtajana 1/2010 alkaen otona seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi,
– Seuran kotisivujen webmasterina 1/2010 alusta lukien Risto Alsi.

Seuralta on puuttunut vuoden 2010 alusta alkaen jäsensihteeri, sihteeri osan kevättä 2010, varsinainen taloudenhoitaja koko vuoden 2010 ajan sekä varsinainen kulttuurijaoksen vetäjä
koko vuoden 2010 ajan.
Seura on pyrkinyt jäsentiedotteilla, ilmoituksilla Töölöläinen -lehdessä ja henkilökohtaisin kontaktein löytämään kyseisiin tehtäviin sopivia henkilöitä – tuloksetta.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina ovat toimineet liikenneneuvos Urpo Vihervaara ja KTM, tmj Sari Yli-Paavola.
Varamiehenä on toiminut emeritus professori KTT Uolevi Lehtinen.

Jaoksien kokoonpano:

Ympäristöjaos: Pj. Riitta Snäll
jäseninä: Liisa Tarjanne ja Risto Alsi

Yritysjaos: Pj. Pirkko Liljeström,
jäseninä Heikki Savola ja Jouko Paananen

Viestintäjaos: Pj. Anssi Keski-Vähälä
jäseninä: Juhani Pelanne ja Risto Alsi

Nuorisojaos: Pj. Sirpa Ruotsalainen
jäseninä: –

Kulttuurijaos: Pj. Juha Lappalainen (2009 loppuun saakka)
” Hannu Haukanhovi (2010 alusta lukien otona)
jäseninä: –

Tapahtumatoimikunta: Pj. Hannu Haukanhovi,
jäseninä: Riitta Snäll, Pirkko Liljeström, Juhani Pelanne, Sirpa Ruotsalainen.

 

Jäsenkokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2010. Töölön Palvelukeskuksessa, osoite:
Töölönkatu 33, 00250 Helsinki.

– Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §): vuoden 2009 tilinpäätös ja vuosi-
kertomus. Läsnä oli yhteensä 12 jäsentä.

Jäsentilaisuudet, tapahtumat ja muut aktiviteetit:

1) Helmikuussa julkaistiin seuran palveluhakemisto, Töölön palveluhakemisto 2010.
2) 14.3.2010 Eduskuntakierros Päivi Lipposen kutsusta ja ohjaamana.
3) 25.3.2010 tutustuminen Hietaniemenkadun asuntolaan.
4) Huhtikuun 6.-30. päivinä järjestettiin valokuvanäyttely aiheena ”Töölö ennen meitä”,
mikä näyttely liittyi JOY Jokaisen Oma Ympäristö –kulttuuriympäristökampanjaan,
johon Töölö-Seura ry osallistui – näyttely oli pidetty ja herätti odotettua mielenkiintoa.
4) 13.4.2010 SKV –Asuntoilta, SKV:n tiloissa. Töölö-Seura ry oli mukana järjestämässä
hankkien mm. esitelmöitsijäksi Maarit Niiniluodon. Tilaisuus oli onnistunut.
5) Teatteri-ilta Teatteri Avoimet Ovissa 15.4.2010, näytelmä Woyzeck – jäseniä kiitettävä
määrä.
6) 4.5.2010 asukasilta Töölön kirjastossa teemana Töölön kadut ja viheralueet: suunnittelu,
rakentaminen ja kunnossapito sekä pysäköinti ja pydäköinnin valvonta.
7) Huhti- ja toukokuussa järjestettiin Töölössä kaksi arkkitehtuuri –kävelykierrosta,
8) 12.5.2010 perinteiset Hietsun talkoiden järjestäminen.
9) 12.6.2010 Töölön torilla Helsinki –päivät tilaisuus, jota Helsingin kaupunki piti 2. par-
haana järjestelyiden osalta Esplanadin puisto –tapahtuman jälkeen, jonka Helsingin
kaupunki itse järjesti.
Töölöntorin tapahtumaan seuramme sai esiintyjiä Seurasaaren Ystävät ry:stä ja Karja-
lan Nuoret ry:stä (mm.).
10) 27.10.2010 Asukasilta teemalla ”Asukkaat kysyvät – valtuutetut vastaavat”, Kulttuuri-
tehdas Korjaamolla, yhteisjärjestäjinä Töölö-Seura ry ja Töölön Sos.Dem.yhdistys ry,
pj Karin Taipale. Tilaisuudessa oli edustettuna puolueet Kok, Demarit ja Vihreät, kusta-
kin 2 edustajaa: Kok:sta Laura Räty ja Tatu Rauhamäki, Demareista: Ville Walgren ja
valtuustoryhmän pj. Anu Vehviläinen ?, Vihreistä: Tuuli Kousa ja Kimmo Helistö.
11) 4.12.2010 toteutettiin perinteinen Töölöntorin joulukuusi valoineen (Yritysjaos), ohjel:
massa koululaisten laulukuoro (Nuorisojaos), tiernapojat + pelimannimusiikkia Töölö-
läisen Kulttuurikerho ry:n ja Karjalan Nuoret ry:n yhdessä muodostama esiintyjäryhmä
(Tapahtumajaos).
12) 6.12.2010 järjestettiin perinteinen Hietaniemen sankarihaudoilla käynti ja seppeleen
lasku.

Seuran jaokset:
1. Ympäristöjaos:
2. Yritysjaos:
3. Nuorisojaos
4. Kulttuurijaos:
5. Viestintäjaos:
Tapahtumatoimikunta: Viittaa em. kohtaan jäsentilaisuudet, tapahtumat ja muut aktiviteetit. Seuran koko toiminta koostuu eri jaoksien aktiviteeteista, jotka pääasiallisesti on luoteltu em. kohdassa.

Edustus:
– Helka ry:n järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin on tavanomaisesti osallistunut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
– Kotiseutuliitto ry:n toimintaan on pääasiallisesti seuraamme edustanut Liisa Tarjanne, joka toimii ko. yhdistyksen Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana.
– Ympäristöjaoksen edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet kaupungin järjestämiin erilaisiin ti-laisuuksiin, jotka koskevat lähinnä erilaista kaupunginsuunnittelua koskevia hankkeita.
– Seuran edustajista pääasiallisesti Risto Alsi ja Riitta Snäll ovat aktiivisesti osallistuneet kau- punginosayhdistyksen ylläpitämään järjestäytymättömään Rantaryhmä –hankkeeeen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää ja ottaa kantaa kaupungin erilaisiin Helsingin rantoja koskeviin suunnitelmiin.