VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2008

0
552

TÖÖLÖ-SEURA – SÄLLSKAPET TÖLÖ RY

Yhteisellä asialla vuodesta 1958

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2008


Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien asukkaiden ja toimintaa harjoittavien yrittäjien tai muuten toimialueesta kiinnostuneiden kesken.

Jäsenyydet

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:hyn – HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on Seurasaaren Ystävät ry:n jäsen.

Jäsenistö

Vuoden 2008 lopussa jäsenmäärä oli 500. Näistä oli henkilöjäseniä 440 ja yritysjäseniä 60. Vuonna 2007 vastaavat jäsenmäärät olivat 441, joista oli henkilöjäseniä 380 ja yritysjäseniä 61.

Jäsenmaksut

Seuran henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa ja yrittäjäjäsenmaksu 55 euroa.

Hallitus

Seuran hallitus on kokoontunut vuoden 2008 aikana 11 kertaa ja sen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi
muut hallituksen jäsenet:
– Huostila, Sirpa
– Keski-Vähälä, Anssi
– Liljeström, Pirkko
– Pelanne, Juhani
– Snäll, Riitta
– Tarjanne, Liisa
– hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Risto Alsi
– hallituksen ulkopuolisena seuran taloudenhoitajana Eila Mäki-Patola

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet liikenneneuvos Urpo Vihervaara ja KTM, tmj Sari Yli-Paavola.
Varamiehenä on toiminut emeritus professori KTT Uolevi Lehtinen.

Jaoksien kokoonpano:

Ympäristöjaos: Pj. Liisa Tarjanne,
jäseninä: Riitta Snäll ja Reetta Rasi

Yritysjaos: Pj. Pirkko Liljeström,
jäseninä Heikki Savola

Viestintäjaos: Pj. Anssi Keski-Vähälä
jäseninä: Juhani Pelanne ja Sirpa Huostila

Nuorisojaos: Pj. Pasi Juutilainen (05/2008 saakka) ja
jäseninä: Sirpa Ruotsalainen ja 06/2008 alkaen pj.
Sirpa Ruotsalainen ja jäsen Pasi Juutilainen

Kulttuurijaos: Pj. Juha Lappalainen
jäseninä: Kirsti Puhakka

Tapahtumatoimikunta: Pj. Hannu Haukanhovi,
jäseninä: Liisa Tarjanne, Pirkko Liljeström, Juhani Pelanne, Sirpa Ruotsalainen ja
Juha Lappalainen

Seuran varainhoitaja: Eila Mäki-Patola

Seuran jäsensihteeri: Sirpa Huostila

Jäsenkokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.2.2008 Kulttuuritehdas Korjaamolla.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §): edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Läsnä oli yhteensä 8 jäsentä.

Jäsentilaisuudet ja tapahtumat

1) Tammikuussa Töölön kirjastossa: Asukasilta, aiheena Töölön puistojen kunto ja
kunnostus,

2) Maaliskuussa Töölön kirkon seurakuntasalissa: Töölön puistot ja niiden kunnostus
3) Maaliskuussa Taivallahden puistossa: Talvirieha –tapahtuma,
4) Huhtikuussa Töölön kirjastossa: Töölö-pelin julkistamistilaisuus, lehdistö paikalla
5) Kesäkuussa Töölön ala-asteen koulun juhlasalissa: Asukasilta koskien Ruusulankadulle
sijoitettavaa asuntolaa (Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiloihin),
6) Kesäkuussa osallistuminen Töölöntorilla: Helsinki –päivä tapahtumaan,
7) Elokuussa yhteistoiminnassa Töölön seurakunnan kanssa: Töölö torilla -tapahtuma
8) Syyskuussa Kauppakorkeakoulun juhlasalissa: Ylipormestarin asukasilta,
9) Syyskuussa Taiteiden yö –tapahtumassa: yhteistoiminta Töölön kirjaston kanssa Töölön Peli -tapahtuma,
10) Lokakuussa Kulttuuritehdas Korjaamolla: Kunnallisvaalitentti,
11) Marraskuussa Kulttuuritehdas korjaamolla: Töölö-Seuran 50 –vuotisjuhla,
12) Joulukuussa Teatteri Avoimet Ovet: Ingmar Bergmanin näytelmä ”Yksinpuheluja”,
13) Joulukuussa Itsenäisyyspäivänä perinteinen muistohetki Hietanimen hautausmaalla Tuntemattoman sotilaan haudalla ja seppeleen lasku,
14) Joulukuussa Itsenäisyyspäivänä: osallistuminen pääasiallisesti Töölön Lions Clubin järjestämään Itsenäisyyspäiväkonserttiin Temppeliaukion kirkossa.

Kaikki tilaisuudet vetivät kiitettävällä tavalla yleisöä.

Ympäristöjaos:

– Tammikuussa jaoksen toimesta järjestettiin asukasilta aiheena kaavoitus
– Maaliskuussa Töölön kirkon seurakuntasalissa: Töölön puistot ja niiden kunnostus
– Keväällä jaos järjesti perinteisesti Hietsun talkoot (= Hietarannan paviljongin ympäristön siivoamiseksi), johon osallistui toistakymmentä aktiivijäsentä. Kaupunki järjesti paikalle työkalut ja kahvituksen.
– Jaos valvoi aktiivisesti Hakasalmen huvilaa koskevan Musiikki-talon rakennushanketta, Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön Töölönkatu 37 lisätiloja koskevaa asemakaavan muutosprosessia ja raitiovaunulinja 3:n reitin kehittymistä.
– Marraskuussa: Taiteilijakoti Lallukan suojeluesitys

Yritysjaos:

– jatkoi yhteistyötä West Company Oy:n kanssa ja valmisteli Töölön Palveluhakemistoa 2008,
– valitsi vuoden 2008 töölöläisen yrityksen – nyt kunniakirja ja kukkatervehdys luovutettiin Teatterille Avoimet Ovet,
– huolehti Töölö-Seura ry:n jäsenkortin toimittamisesta ja myi sen kääntöpuolelle töölöläisten yrittäjien ilmoitukset,
– jatkoi jo 6. vuotta seuran yritysjäsenille ns. Yritys-klubi –toimintamuotoa & viinimaistajaisia,
– vastasi jo 6. vuotta Töölön joulukuusi -projektin toteutumisesta
– oli toteuttamassa syyskuussa Töölöntorilla pidettyä Talonpojan Tori-tapahtumaa ja joulukuussa Töölöntorin Joulutori-tapahtumaa,
– toteutti joulukuussa töölöläisille kauppiaille uuden hankkeen eli ”Paras Jouluikkuna” –kilpailun. Mukana olivat Töölöläinen –lehti sekä Helsingin Uutiset. Kilpailu saavutti erittäin hyvän suosion,
– oli mukana toteuttamassa perinteistä Töölö-Seuran teatteri-iltaa,
– oli mukana järjestämässä Talviriehaa ja organisoi arpajaishankinnan,
– oli mukana Helsinki-päivän Töölöntori tapahtumassa ja järjesti muotinäytöksen.

Nuorisojaos:

Kaudella 2008 käynnistettiin Töölö-Seuran alaisuuteen uusi nuorisojaos. Jaoksen perustava kokous pidettiin seuran toimitiloissa 24.1.2008. Läsnä olivat seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi sekä jäsenet Pasi Juutilainen ja Sirpa Ruotsalainen. Jaoksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Juutilainen ja jäseneksi Sirpa Ruotsalainen.
Uuden nuorisojaoksen toimintasuunnitelma laadittiin 31.1.2008. Läsnä Pasi Juutilainen ja Sirpa Ruotsalainen.

Nuorisojaoksen aktiviteetit:

– Osallistuminen Töölö-Seuran Talviriehaan Taivallahden puistossa 2.2.2008.
Pasi Juutilainen rakensi alueelle Suomen Ladun jäsenten kanssa lasten köysiradan. Sirpa Ruotsalainen hankki paikalle ponin talutusratsastukseen. Lisäksi Nuorisojaos auttoi arpajaisten järjestelytyössä. Riehassa jaettiin uuden jaoksen toiminnasta ja tulevasta esittelytilaisuudesta kertovaa esitettä.
– Nuorisojaoksen esittelytilaisuus Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa 9.4.2008. Pasi Juutilainen ja Sirpa Ruotsalainen esittelivät läsnä oleville uuden jaoksen toimintasuunnitelman. Seuran hallitusta edusti puheenjohtaja Hannu Haukanhovi.
– Pasi Juutilainen luopui jaoksen puheenjohtajuudesta loppukesällä. Jaoksen uudeksi puheenjohtajaksi tuli Sirpa Ruotsalainen.
– Taiteiden yön pelitempaus 22.9.2008 klo 18-20 Töölön kirjaston Mika Waltari-salissa.
Nuorisojaos esitteli ja pelasi yleisön kanssa Töölö-Seuran Töölö-peliä. Mukana myös partiolippukunta Töölön Siniset joukkuejohtajineen ja kirjaston henkilökuntaa. Seuran hallitusta edusti puheenjohtaja Hannu Haukanhovi.
– Töölö torilla -tapahtuma 31.8.2008. Nuorisojaos osallistui edellisenä päivänä toritelttojen pystytykseen. Juhlassa oli jaoksen kutsumana partiolippukunta Töölön Sinisten edustajia kertomassa partiotoiminnasta. Jaos myi Töölö-peliä ja jakoi esitteitä.
– Vaalipaneeli 9.10.2008. Nuorisojaos oli läsnä Töölö-Seuran isännöimässä vaalipaneelissa Kulttuuritehdas Korjaamolla.
– Yhteistyö koulujen kanssa. Jaoksen puheenjohtaja Sirpa Ruotsalainen vieraili lokakuussa 2008 Töölön Yhteiskoulussa ja Töölön ala-asteella kertoen oppilaitosten rehtoreille perustetusta nuorisojaoksesta. Rehtorit ottivat tiedon innostuneesti vastaan. Molemmin puolin toivottiin yhteistyön käynnistymistä.
– Töölö-Seuran 50-vuotisjuhlavalmistelut. Nuorisojaos osallistui seuran 50-vuotisjuhlan valmisteluihin hankkimalla Helsingin Kaupunginmuseosta vanhoja valokuvia Töölön alueelta ja suurensi ja laminoi ne esiteltäväksi juhlaväelle.
– Töölö-Seura 50 vuotta 20.11.2008. Jaoksen puheenjohtaja Sirpa Ruotsalainen edusti Nuorisojaosta seuran 50-vuotisjuhlissa Kulttuuritehdas Korjaamolla.
– Talonpojantori Töölöntorilla 29.11.2008. Nuorisojaos hankki paikalle Töölön ala-asteen oppilaita laulamaan yleisölle joululauluja. Jaos myi paikalla joulupaketteihin käärittyjä Töölö-pelejä.

Kulttuurijaos:

– Osallistui Taiteiden yö –tapahtumaan järjestämällä musiikillisen esityksen Hautaustoimisto Hymnuksessa.

Viestintäjaos:

– Toimi edellä mainittujen jaostojen apuna niiden järjestämien tapahtumien suhteen.
– Jaos vastasi vuoden 2008 jäsenkortin ulkoasunsuunnittelusta,
– Kehitteli seuran sähköistä viestintää ja kotisivuja seuran yritysjäsenille. Tiedot säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja johtokunnan jäsenistä sekä monet muut tarpeelliset asiat selviävät seuran nettisivuilta osoitteesta: www.kaupunginosat.net/Toolo,
– Toimi edelleen tiiviissä yhteistyössä Töölöläinen -lehden kanssa,
– Toimi viestinnällisissä toiminnoissa yhteistyössä HELKA:n kanssa.

Tapahtumatoimikunta:

– Viittaus edellä kohtaan ”Jäsentilaisuudet ja tapahtumat”.
– Vastasi kahden (2) jäsentiedotteen toimittamisesta jäsenistölle.
– Edesauttoi Pro Töölö –liikkeen syntymistä ja toimintaa.

Edellä mainituilla aktiviteeteilla luotiin Töölö-Seuralle positiivista julkisuutta lähinnä Töölöläinen- ja Avaa -lehtien kautta, missä sanotut aktiviteetit on kiitettävällä tavalla huomioitu.

Edustus:

– Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi ja varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne edustivat seuraa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKAn vuosikokouksissa.
– HELKAn järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin ovat osallistuneet puheenjohtaja Hannu Haukanhovi ja varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne.
– Ympäristöjaoksen edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet kaupungin järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin, jotka koskevat kaupunginsuunnittelua.
– Seuran edustajista pääasiallisesti Risto Alsi ja Riitta Snäll ovat aktiivisesti osallistunut n. 10-15 kaupunginosayhdistyksen ylläpitämään järjestäytymättömään ns. Rantaryhmä -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää ja ottaa kantaa kaupungin erilaisiin ja nimenomaan Helsingin rantoja koskeviin suunnitelmiin.