Tule mukaan toimimaan ja yhdistyksen kokoukseen 2018

0
547

Vuosi 2018 on Töölö-Seuran 60-vuotisjuhlavuosi. Seura perustettiin syksyllä 1958 ja niinpä lokakuussa järjestetään seuran 60-vuotisjuhla. Valmisteilla on myös Töölö-Seuran 60-vuotisjuhlajulkaisu.

Entiseen tapaan olemme mukana myös Helsinki-päivän vietossa 12.6.2018. Parhaillaan suunnitellaan ja valmistellaan Helsinki-päivän ohjelmaa Töölöntorille.

Töölö-Seura tarvitsee riveihinsä uusia aktiivisia jäseniä. Tule mukaan toimimaan Töölön asuinympäristön laadun ja viihtyvyyden parantamiseksi sekä yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi. Jos mielenkiintosi heräsi, kerro itsestäsi ja kiinnostuksestasi ja soita tai laita sähköpostia Töölö-Seuran puheenjohtaja Pirkko Liljeströmille puh. 040 5068088, sähköposti: pirkko.liljestrom@pp.inet.fi .

Hyvä Töölö-Seuran jäsen. Tule mukaan yhdistyksen kokoukseen keskustelemaan ja päättämään Töölö-Seuran toiminnasta, uuden hallituksen kokoonpanosta ja jäsenmaksun suuruudesta.

TÖÖLÖ-SEURAN VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 2018 – ASIALISTA
Aika 1.3.2018 klo 18.00
Paikka Töölön kirjasto,
Topeliuksenkatu 6, Mika Waltari -sali (4. krs.)

Kokouksen aluksi, ennen virallisia asioita, kuulemme vuoden 2016 töölöläiseksi valitun kirjastonjohtaja Anne Ala-Honkolan puheenvuoron Töölön kirjaston toiminnasta ja katsauksen Keskustakirjasto Oodiin.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen osanottajat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Hyväksytään kulumassa olevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään henkilö- ja yritysjäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

11. Valitaan hallituksen jäsenet (vähintään 4 ja enintään 6) ja yksi varajäsen.

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varahenkilö.

13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys vähintään kolmeakymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää. (Tähän kokoukseen asioita ei ole esitetty.)


Töölö-Seura ry ,
Eino Leinon katu 4, 00250 Helsinki
tooloseura@gmail.com
http://facebook.co/groups/tooloseura