”Töölössä on hyvä yrittää” Töölö-Seuran yrittäjätapaamisen antia

0
492
Yrittajatapaaminen 9 2015 1

Töölö-Seura ry järjesti Bottalla 29. syyskuuta onnistuneen yrittäjätapaamisen, jossa oli mukana lähes 30 töölöläistä yrittäjää. Ilta oli samalla avaus säännöllisille yrittäjätapaamisille.

Töölö-Seuran keskeisiä tehtäviä on vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja monipuolisuuteen asua ja yrittää. Töölö-Seura kokoaa yrittäjien näkemyksiä yrittämisestä Töölössä ja yrittämisen mahdollisista esteistä ja vaikuttaa yrittäjien kanssa muun muassa Helsingin kaupunkiin.

Hyvinvoivaa aluetta

Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta oli keskustelun alustajana kaupungin kilpailukyvyn kehitysyksikön kilpailukykytiimin vetäjä, johtava asiantuntija Kimmo Heinonen, joka esitteli yritystoimintaa Helsingissä yleensä ja erityisesti Töölössä. Helsingissä toimii noin 44 600 yritystä, ja Töölössä noin 2900 yritystä (6,5%), mikä on väestöosuuteen (4,9%) verrattuna keskimääräistä enemmän. Useimmat näistä yrityksistä ovat yhden tai korkeintaan muutaman työntekijän yrityksiä, sillä työntekijämäärä on noin 11 000. Työpaikkojen kokonaismäärä Töölössä on muun muassa useiden sairaaloiden takia huomattavasti suurempi eli yli 18 000. Yritysten kannalta tärkeä tieto on, että asukasta kohden Töölössä tienattiin sekä ansiotuloja (6,7%) että pääomatuloja (7,2%) selvästi yli väestöosuuden. Asuntokunnittain laskettuna ansiotulot ovat käytännössä samalla tasolla kuin Ullanlinnassa ja Kruununhaassa. Taka-Töölössä asutaan väljästi, asukkaita/asuntokunta on 1,62 eikä Etu-Töölökään paljon jälkeen jää lukemallaan 1,77. Koko Töölön, ja erityisesti Etu-Töölön (5,7%) työttömyysaste, jää huomattavasti alle Helsingin keskiarvon (11,7%).

Liikenteellisiä haasteita

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginsuunnittelulautakunnan jäsen Matti Niiranen kertoi puheenvuorossaan kaavoitustilanteesta ja erityisesti lähivuosille suunnitelluista liikennejärjestelyistä, jotka koskevat kolmen merkittävän läpiajokadun vuoksi myös Töölöä. Katuosuuksia tullaan jakamaan osittain uudelleen, tila autoille pienenee ja kevyelle liikenteelle, varsinkin pyöräilylle otetaan lisää tilaa. Yrittäjien vuosikymmenet ongelmaksi kokema pysäköintipaikkojen riittävyys ei ainakaan helpotu, vaikka maan alle louhitaankin lisätilaa. Kaavoitusrintamalla suurin Töölön aluetta koskeva hanke, joka vaikuttaa myös liikennevirtoihin, on Helsinki Garden-hanke, jolle kaupunki on tehnyt kaksi vaihtoehtoista tonttivarausta 30.6.2016 saakka – eteläinen vaihtoehto Mäntymäki ja pohjoinen nykyisen jäähallin viereinen alue Nordenskiöldinkadulla.

Yrittajatapaaminen 9 2015 2Aktiivista keskustelua

Alustusten jälkeisessä vilkkaassa ja monipolvisessa keskustelussa yrittäjiä mietitytti moni asia, vaikka yleisilme ja -asenne olikin hyvin positiivinen – Töölössä on hyvä yrittää. Pohdinnassa olivat muun muassa Töölön vetovoimatekijät, ja miten asiakkaat saadaan pidettyä asiakkaina ja miten saada myös uusia asiakkaita. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi kaivattiin myös yrittäjien yhteisesiintymisiä, mistä Museokadun yrittäjät ovat näyttäneet mainiota esimerkkiä jäntevällä ja aktiivisella toiminnallaan. Osana yhteisesiintymistä sai kannatusta kompakti Töölön yritysesite, sekä printtinä että sähköisenä. Yritysverkoston yhteistyöhön liittyivät myös ajatukset Töölössä toimivien yrittäjien osaamisen ja tieto-taidon saamisesta ”yhteiseen käyttöön”. Töölön ulkopuolellakin tunnetun Töölöntorin toiminnan elvyttäminen koettiin koko Töölön asiaksi ja myös imagokysymykseksi. Töölön liiketilat koettiin hyviksi, ja ne ovat erittäin hyvin käytössä. Isossa kaupunginosassa on aina vapaitakin tiloja ja Töölö kiinnostaa myös ulkopuolisia yrittäjiä, ja usein tulee kyselyjä erikokoisista vuokratiloista, muun muassa Runeberginkadulta.

(kuvat Irma Jeng/Fantastico)