Töölö-Seuran toimintakertomus 2011

0
648

Yhteisellä asialla vuodesta 1958

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011Töölö-Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien asukkaiden ja toimintaa harjoittavien yrittäjien tai muuten toimialueesta kiinnostuneiden kesken.

Jäsenyydet

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:hyn – HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on Seura-saaren Ystävät ry:n jäsen.

Jäsenistö

Vuoden 2011 lopussa jäsenmäärä oli yhteensä 464. Näistä oli henkilöjäseniä 398 ja yritysjäseniä 66. Vuonna 2010 vastaava jäsenmäärä oli 500, joista henkilöjäseniä 435 ja yritysjäseniä 65. Vuonna 2009 jäsenmäärä oli 470, joista henkilöjäseniä 410 ja yritysjäseniä 60 .

Jäsenmäärä on jälleen liikkunut 5-10 %:n haarukassa, laskien nyt n.10 % vuodesta 2010 ollen taas lähes sama kuin vuonna 2009.

Jäsenmaksut

Seuran henkilöjäsenmaksut olivat vuonna 2011 ja ovat olleet jo useamman vuoden aikana samat eli 15 euroa henkilöjäsen ja 55 euroa yritysjäsen.

Hallitus

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana yhteensä 10 kertaa ja sen kokoonpano oli seuraava:

Seuran puheenjohtaja / hallituksen puheenjohtaja: Hannu Haukanhovi

Seuran hallituksen varsinaiset jäsenet: Liljeström, Pirkko; Niiranen, Matti; Pelanne, Juhani; Ruotsalainen, Sirpa; Savola, Heikki ja Snäll, Riitta

Seuran hallituksen varajäsen: Tapani Holopainen

Seuran muut toimihenkilöt

Hallituksen sihteeri ja jäsensihteeri: Tapani Holopainen

Hallituksen webmaster: Risto Alsi

Hallituksen taloudenhoitaja: 1-4/2011 välisenä aikana otona pj Hannu Haukanhovi ja 5-12-/2011 välisenä aikana ekonomi Eija Tuominen töölöläisestä Tilitoimisto Apollo Oy:stä (Eija Tuominen on Tilitoimisto Apollo Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja).

Toiminnantarkastajat: Liikenneneuvos Urpo Vihervaara ja KTM, tj Sari Yli-Paavola sekä varamiehenä: Emeritus professori, KTT Uolevi Lehtinen.

Jaoksien kokoonpano:

Ympäristöjaos: Pj. Riitta Snäll

jäseninä: Liisa Tarjanne ja Risto Alsi

Yritysjaos: Pj. Heikki Savola

jäseninä Jouko Paananen ja Pirkko Liljeström

Viestintäjaos: Pj. Juhani Pelanne

jäseninä: Matti Niiranen

Nuorisojaos: Pj. Sirpa Ruotsalainen

jäseninä: –

Kulttuurijaos: Pj. Pirkko Liljeström

jäseninä: –

Tapahtumatoimikunta: Pj. Hannu Haukanhovi,

jäseninä: Riitta Snäll, Pirkko Liljeström, Juhani Pelanne, Sirpa Ruotsalainen.

 

Jäsenkokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous: 28.2.2011 Töölön Palvelukeskus, Töölönkatu 33, 00250 Helsinki.

–   Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §): edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus. Läsnä oli 19 jäsentä.

 

Tapahtumat, jäsentilaisuudet, muut

 

  1. 1.Asukasilta Töölön kirjastossa 1.2.2011 aiheena: ”Kulttuuriympäristö kunniaan”,

2.   Soutustadionilla 12.6.2011: Helsinki –päivä tapahtuma – seura vastuullisena

     tapahtumajärjestäjänä yhteistyössä SulaSolin kanssa,

3.   Asukasilta Töölön kirjastossa 4.5.2011 aiheena: ”Henkinen ja fyysinen  hyvinvointi”,

4.   Osallistuminen Suomi puhtaaksi.fi – tapahtumaan 6.5.2011,

5.   Ex cursio 25.5.2011 Suomen Pankkiin: taidekokoelmaan tutustuminen

6.   Asukasilta 1.11.2011 Töölön kirjastossa aiheena: ”Töölön kirjaston peruskunnostus”

7.   Asukasilta 22.11.2011 Töölön kirjastossa aiheena: ”Kulttuurihyvinvointi – taide tekee hyvää”,

8.   26.11.2011 perinteisen Töölön joulukuusen hankkiminen ja pystyttäminen Töölöntorin liikenneympyrään,

9.   Teatteri-ilta 1.12.2011 Teatteri Avoimet Ovet,

10. 6.12.2011 Itsenäisyyspäivä: perinteinen seppeleen lasku Hietaniemen Hautausmaalla Sankarivainajien ristille ja osallistuminen Töölön Lionsin järjestämään Itsenäisyyspäivä  konserttiin Temppeliaukion kirkossa.

 

11. Joulukuussa 2011 Jouluikkuna –kilpailun järjestäminen ns. kivijalkayriyksille.

                                                                                         

Edustus:

         Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi on perinteisesti edustanut seuraa Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto Helkaan nähden.

         Ympäristöjaoksen edustajat ovat osallistuneet kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin, jotka koskevat kaupunginsuunnittelua.

         Yritysjaoksen edustajat ovat osallistuneet Helsingin Yrittäjät ry:n Töölön Yrittäjien ry:n tapahtumiin.

         Nuorisojaoksen edustajat ovat ylläpitäneet suhteita Töölön alueen kouluihin ja partiolippukuntiin.

         Seuran edustajat Risto Alsi ja Riitta Snäll ovat osallistuneet erinäisten kaupunginosayhdistysten ylläpitän ns. Rantaryhmäksi kutsutun rekisteröimättömän yhteisön tapahtumiin ja kokouksiin.