Töölö-Seura ry:n vuosikokouksen 2013 pöytäkirja

0
628

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2013

Aika:            Tiistai 26.2.2013 klo 18.00
Paikka:        Töölön Palvelukeskus, Töölönkatu 33, 00250 Helsinki
Läsnä:         Liitteessä mainitut 27 seuran jäsentä

1.  Kokouksen avaus

Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja Hannu Haukanhovi toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Savola, sihteeriksi kutsuttiin Ulla Sääski ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Airaksinen ja Pirkko Liljeström.

3.  Todetaan kokouksen osanottajat

Todettiin, että osallistujat olivat saapuessaan kirjautuneet kokouspaikalla olleeseen listaan. Kokoukseen osallistui 27 seuran jäsentä. Liite 1.

4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

5.  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin jaossa ollut sääntöjen 12 §:n mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2

6.  Esitetään edellisen vuoden:
     6.1. vuosikertomus, Liite 3
     6.2. tilinpäätös, Liite 4
     6.3. tilintarkastajien lausunto, Liite 5

– Kokouksen puheenjohtaja Heikki Savola esitteli vuosikertomuksen 2012. Päätettiin lisätä kertomukseen vielä kulttuurijaoston toimintaosuus. Liite 6.
– Sirpa Ruotsalainen kertoi meneillään olevasta alueen koulujen kirjoituskilpailusta ”Minun Töölö”.
– Taloudenhoitaja Eija Tuominen esitteli tilinpäätöksen: tuloksen toiminnoittain 1.1. – 31.12.2012 ja taseen 31.12.2012.
– Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa puollettiin vastuuvapauden myöntämistä.

7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

8.  Hyväksytään vuoden 2013
     8.1. toimintasuunnitelma, Liite 7
     8.2. talousarvio, Liite 8
     8.3. liittymismaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille
     8.4. jäsenmaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille

– Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi.
–  Käytyjen keskustelujen tuloksena päätettiin lisätä toimintasuunnitelman yhteyteen hallitukselle seuraavat evästykset:
1. Töölö-Seuran hallitus seuraa aktiivisesti Töölön alueen kaavoitusta sekä katu- ja puistosunnitelmia, järjestää niistä asukastilaisuksia ja antaa lausuntoja.
2. Töölö-Seuran hallitus seuraa sosiaali- ja terveystoimen uudistusesityksiä ja puolustaa Töölön terveyskeskuksen säilymistä Kivelän sairaalan yhteydessä.
–  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin edellä mainituin lisäyksin.

–  Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen talousarvioksi 2013. Talousarvio hyväksyttiin.

                                – Päätettiin, että erillistä liittymismaksua ei peritä.

                                 – Varsinaisten jäsenten vuoden 2013 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
                                             – henkilöjäsenet 20 euroa ja
                                            – yritysjäsenet 50 euroa.
                                            – nuorisojäseniltä ei jäsenmaksua peritä

9.  Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

–  Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
–  Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

– Koska Seuran nykyinen puheenjohtaja Hannu Haukanhovi on ollut hallituksen jäsenenä 11 vuotta, josta jäsenenä 4 vuotta (27.11.2001- 30.11.2005) ja puheenjohtajana 7 vuotta (30.11.2005-26.2.2013) eli yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, niin voimassa olevien sääntöjen 7 §:n mukaisesti häntä ei enää voida valita Seuran puheenjohtajaksi. Tästä syystä Haukanhovi ilmoitti, että hän ei enää ole käytettävissä Seuran puheenjohtajan tehtävään.
– Tehdyn ehdotuksen perusteella kokous valitsi yksimielisesti Seuran uudeksi puheenjohtajaksi Heikki Savolan.
– Seuran uusi puheenjohtaja Heikki Savola kiitti Hannu Haukanhovia hänen suorittamastaan mittavasta työstä Seuran hyväksi ja ojensi hänelle kukat. Hannu Haukanhovi puolestaan onnitteli uutta puheenjohtajaa Heikki Savolaa ja toivotti hänelle onnea ja menestystä uudessa tehtävässä.

11.  Valitaan hallituksen kuusi (6) jäsentä ja yksi varajäsen

Tehtyjen ehdotusten perusteella hallitukseen valittiin yksimielisesti seuraavat kuusi (6) henkilöä:

                                Matti Niiranen
                               Sirpa Ruotsalainen
                               Jouko Paananen
                               Juhani Pelanne
                               Rolf Rosenberg
                               Kaarin Taipale

                             varajäseneksi valittiin yksimielisesti

                             Maija Blixt

–  Seuran puheenjohtaja Heikki Savola kiitti Pirkko Liljeströmiä hänen Seuran eteen tekemästä monipuolisesta työstä ja ojensi hänelle kukat.

12.  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan kulumassa olevan vuoden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti:

KTM, tmj. Sari Yli-Paavola ja
metsänhoitaja Pekka Airaksinen

Varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti:

KTT, emeritus professori Uolevi Lehtinen

13. Kokouksen päättäminen

Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja lausui kiitokset kokouksen osanottajille ja päätti kokouksen klo 20.10.

Vakuudeksi:

Heikki Savola                                        Ulla Sääski
kokouksen puheenjohtaja                      kokouksen sihteeri

Me allekirjoittaneet Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n 26.2.2013 pidetyn yhdistyksen vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina toteamme, että pöytäkirjan kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Helsingissä maaliskuun 12. päivänä 2013

Pekka Airaksinen                                      Pirkko Liljeström
pöytäkirjantarkastaja                                 pöytäkirjantarkastaja