Töölö-Seura ry:n toimintasuunnitelma 2013

0
470

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

I. YLEISTÄ:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto (HELKA) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Töölö-Seura ry:n sääntöjen mukaisena toimialana on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden ja pienyrittäjien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä.

Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

II. JAOKSET:

1. Viestintäjaoksen toimintasuunnitelmana vuodelle 2013 on:

– edelleen kehittää Töölö-Seura ry:n kotisivujen sisältöä ja ulkoasua www.tooloseura.fi niin, että kotisivuista muodostuisi merkittävä foorumi Töölö-Seura ry:n tiedottamiselle. Tämän lisäksi jaos pyrkii hyödyntämään myös seuran facebook – sivustoja.
edesauttaa Töölö-Seura ry:tä ajan hengessä lisäämään sosiaalisen median käyttöä. Tämän vuoksi jaos edesauttaa sen onnistumista niin teknisesti kuin myös markkinoinnillisesti. Sivu löytyy nimellä: Töölössä tapahtuu (Töölö-Seura ry.)
– pyrkiä aktivoimaan töölöläisiä kirjoittamaan ja kommentoimaan kyseisellä sivulla kaupunginosamme tapahtumia. Näillä sivuilla seuramme tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan, joskaan unohtamatta tarpeen myös muita töölöläisiä tiedotusvälineitä.
– osallistua edelleen Vuoden töölöläisen Yrittäjän, Vuoden töölöläisen Nuoren sekä Vuoden töölöläisen kulttuurihenkilön valintaan.

2. Yritysjaoksen toimintasuunnitelmana vuodelle 2013 on:

osallistua Töölön Palveluhakemiston toteuttamiseen,
osallistua myös erikoiskauppojen Poikkea putiikissa –kampanjaviikkoihin keväällä ja syksyllä. Kampanjaviikot järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Helsingin Yrittäjien ja paikallisten toimijoiden kanssa,
edesauttaa ja aikaansaada perinteinen Paras jouluikkuna –kisa sekä ns. Töölöntorin joulukuusi,
osallistua Vuoden töölöläisen Yrittäjän, Nuoren ja Töölöläisen (kulttuurihenkilön) valintaan,
– seuran yritysjäsenten aktivoiminen ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään heille jäsentilaisuuksia.

3. Nuorisojaoksen toimintasuunnitelmana vuodelle 2013 on:

– kehittää ja syventää edelleen yhteistyötä alueen leikkipuiston, ala- ja yläkoulujen, partiolippukuntien sekä seurakunnan kanssa,
– innostaa alueen koululaisia ja lukio-opiskelijoita kirjoittamaan aihe Töölöstä tänä vuonna järjestettävässä Töölö-aiheisessa kirjoituskilpailussa, mikä on alueen koulujen ja Töölö-Seura ry:n Nuorisojaoksen uusi mielenkiintoinen yhteishanke. Koulujen päättäjäispäivän 1.6.2013 kirjoituskilpailun voittajat palkitaan kussakin kilpailuun osallistuneessa koulussa stipendeillä,
– jatkaa aktiivista yhteistyötä Taivallahden leikkipuiston kanssa. Nuorisojaos osallistuu leikkipuiston kevään ja syksyn juhliin.
– osallistua joko syksyn Töölö-päivä –tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen tai sitten vastaavalla tavalla mahdollisesti toteutettavaan Töölön Juhlaviikko –tapahtumaan.

4. Kulttuurijaoksen toimintasuunnitelmana vuodelle 2013 on:

– järjestää teatterikäyntejä , lausunta-iltoja, viini-iltoja, taide-näyttelyjä sekä luentoja taiteesta, taiteilijatapaamisia sekä taiteilijan töihin tutustumis –tilaisuuksia, – pyrkiä omalta osaltaan osallistumaan Poikkea putiikissa tapahtuman,
– pyrkiä osallistumaan seuran yhtenä jaoksena Vuoden töölöläisen Yrittäjän, Vuoden töölöläisen Nuoren ja Vuoden Töölöläisen (=kulttuurihenkilö) valintaan.

5. Tapahtumatoimikunnan toimintasuunnitelmana vuodelle 2013 on:

järjestää toimintavuoden aikana Töölön kaupunginosaa koskettavia asukasiltoja,
osallistua eräänä tekijänä 12.6.–16.6. välisenä aikana Helsinki –päivän Töölön osion ja erityisesti ko. päivästä alkavan Töölön juhlaviikkojen järjestelyihin yhteistoiminnassa muiden töölöläisten yhteisöjen kanssa,
edelleen kehittää verkostoitumista erilaisten ja sopivien kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa,
pyrkiä kaupungin hallinnon kanssa kehittämään Töölöön, esim. asemakaavan vahvistuspäivästä 10.10. Töölön liputuksellista nimikkopäivää,
– Hietsun vanhan pukusuojapaviljongin osalta saada lopulta kaupungin kanssa pitävä ja asianmukainen sopimus / kauppa,
– tukea Nuorisojaoksen toimintaa seuran hallituksen määrittämällä stipendillä.
– Töölö-Seuran hallitus seuraa aktiivisesti Töölön alueen kaavoitusta sekä katu- ja puistosunnitelmia, järjestää niistä asukastilaisuksia ja antaa lausuntoja.
– Töölö-Seuran hallitus seuraa sosiaali- ja terveystoimen uudistusesityksiä ja puolustaa Töölön terveysaseman säilymistä Kivelän sairaalan yhteydessä.

________________________________________________