Töölö-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

0
511

Töölö-Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien asukkaiden ja toimintaa harjoittavien yrittäjien tai muuten toimialueesta kiinnostuneiden kesken.

Jäsenyydet

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry – HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on Seurasaaren Ystävät ry:n jäsen.

Jäsenistö

31.12.2012 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 462 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 400 ja yritysjäseniä 62.

Vertailun vuoksi todettakoon, että edellisinä vuosina jäsenmäärä on ollut:
– vuonna 2011 yhteensä 464: henkilöjäseniä 398 ja yritysjäseniä 66.
– vuonna 2010 yhteensä 475: henkilöjäseniä 410 ja yritysjäseniä 65.
– vuonna 2009 yhteensä 470: henkilöjäseniä 410 ja yritysjäseniä 60.

Kyseisten lukujen perusteella voidaan todeta kokonaisjäsenmäärän muutoksien liikkuneen hyvin pienissä prosenttiosuuksissa 2009/2012: -1,7 %, 2010/2012: -2,7 %; 2011/2012: -0,4 % ollen keskimäärin 1,6 %:n muutosluokkaa.

Jäsenmaksut

Seuran henkilöjäsenmaksut olivat vuonna 2012:
– henkilöjäsen 20 euroa ja
– yritysjäsen 60 euroa.

Hallitus

Seuran hallituksella oli vuonna 2012 yhteensä 11 kokousta, joista kesän aikana 1 kokous pidettiin sähköpostin välityksin.

Hallituksen kokoonpano on ollut:

Seuran puheenjohtaja / hallituksen puheenjohtaja Hannu Haukanhovi

Varsinaiset jäsenet:
– Liljeström, Pirkko
– Niiranen, Matti
– Pelanne, Juhani
– Ruotsalainen, Sirpa
– Savola, Heikki
– Snäll, Riitta (eronnut hallituksesta 15.1.2013)

Varajäsen:
– Holopainen, Tapani

Seuran muut toimihenkilöt vuonna 2012

Hallituksen sihteeri ja jäsensihteeri: Tapani Holopainen 1/2012 saakka ja
Ulla Sääski 1/2012 alkaen
Hallituksen webmaster: Risto Alsi
Hallituksen taloudenhoitaja: Eija Tuominen / Tilitoimisto Apollo Oy

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajat: Toimitusjohtaja Sari Yli-Paavola / Tilitoimisto Avion Oy sekä seuran ex. pj., metsänhoitaja Pekka Airaksinen.
varamies: Emeritus professori, KTT Uolevi Lehtinen.

Jaoksien kokoonpano:

Ympäristöjaos: Pj. Riitta Snäll
jäseninä: Liisa Tarjanne, Risto Alsi ja prof. Juhani Katainen (asiantuntijajäsen)

Yritysjaos: Pj. Heikki Savola
jäseninä Jouko Paananen, Pirkko Liljeström ja Tapani Holopainen

Viestintäjaos: Pj. Juhani Pelanne
jäseninä: Matti Niiranen ja Anssi Keski-Vähälä / Töölöläinen -lehti

Nuorisojaos: Pj. Sirpa Ruotsalainen
jäseninä: Lissu Vierikko

Kulttuurijaos: Pj. Pirkko Liljeström
jäseninä: –

Tapahtumatoimikunta: Pj. Hannu Haukanhovi,
jäseninä: Riitta Snäll, Pirkko Liljeström, Juhani Pelanne, Sirpa Ruotsalainen ja Heikki Savola.

Jäsenkokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous: 29.2.2012 Töölön Kirjasto / Waltari sali, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki.
– Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §): edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma. Läsnä oli 11 jäsentä.
– Kokouksessa vuoden 2011 yrittäjiksi valitut Lea ja Lasse Bysing (= Kenkä Ralen yrittäjäpariskunta) esittäytyivät ja kertoivat itsestään sekä yritystoiminnastaan Töölössä.

 Tapahtumat, jäsentilaisuudet, muut

 1. Asukasilta Töölön kirjasto / Mika Waltari -sali 9.2.2012 klo 18.00 aiheena: Asuntola Rafael. Paikalla oli tilanneselvitystä antamassa kutsuttuina:
– Diakonissalaitoksen Diakoniajohtaja Jarmo Kökkö
– Diakonissalaitoksen Kiinteistöjohtaja Ahti Varis
– Diakonissalaitoksen Asumispalvelualueen johtaja Tapio Tähtinen
– Diakonissalaitoksen Asumisyksikön johtaja Heli Alkila
– Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:stä arkkitehti Samuli Miettinen
– Sosiaalivirastosta johtava erityisasiantuntija Jarmo Räihä

2. Töölö-Seura ry:n kutsusta Helsingin eteläisten kaupunginosien edustajat kokoontuivat 15.3.2012 keskustelemaan (puheenjohtaja Haukanhovin toimistoon Fredrikinkatu 69 A) Helsinkiin kaavaillusta ylikorkeasta rakentamisesta ja siitä miten Helsinkiä sitovia kaavamääräyksen tuolloin olisi sovellettava. Tilaisuus oli erittäin rakentava ja hyvä.

3. Helsinki –päivä tapahtuma 12.6.2012. Seuramme oli jälleen sopimuskumppanina Helsingin kaupunkiin nähden tapahtumatuottajana Helsinki –päivän Töölön kaupunginosan tapahtumaosiossa.

4. 22-23.9.2012 pidettiin Töölössä ensimmäiset Töölö –Päivät. Seuramme oli ideoimassanäitä päiviä. Päivät onnistuivat yli odotusten ja ne saivat kovasti kiitosta töölöläisiltä. Alunpitäen helmikuussa 2012 Töölö-Seura ry:n ja Karjalan Nuoret ry:n toimesta kutsutussa töölöläisten yhteisöjen ja yritysten yhteispalaveriin osallistui n. 35-40 yhteisöä. Toteutus- ja täytäntöönpanovaiheessa mukanaolijoita oli n. 25 kappaletta. Mukana olijat samoin kuin töölöläiset asukkaat ”vaativat” sanotusta tapahtumasta uusintaa ja perinnettä.

5. Töölö-Seura ry on aktiivisesti toiminut Hietsun entisen pukuhuonepaviljongin säilyttämisen puolesta. Kiinteistölautakunta päätti myydä mm. Töölö-Seura ry:lle muodollisella euromäärällä ko. rakennuksen ja vuokrata rakennuksen maapohjan ostajille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ja velvoitti kaupungin Tilakeskuksen suorituttamaan vielä tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä, mutta samalla velvoitti Tilakeskuksen valmistelemaan positiivisessa hengessä rakennuksen myymistä ja maapohjan vuokraamista osto- ja vuokratarjouksien tekijöille eli Töölö-Seura ry – Töölöläinen Oy / perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. valmistelu. Kaupunginhallitus antoi 31.12.2013 saakka aikaa valmistelevien selvitysten ja toimien suorittamiseen.

6. 01.12.2012 perinteisen Töölön joulukuusen hankkiminen ja pystyttäminen Töölöntorin liikenneympyrään yritysjaoksen toimesta.

7. 8.11.2012 Töölön Palvelukeskuksessa pidettiin asukasilta aiheesta: Töölön puistot ja rannat. Koska Rakennusviraston rantojen maisema-arkkitehti Anu Kiiskinen ja Stadin Rantaryhmän edustaja tekniikan tohtori Heikki Kukkonen eivät saapuneet paikalle, niin sen vuoksi tilaisuus päätettiin rajoittaa käsittelemään ainoastaan puistojen rakentamista ja silloin pääasiallisesti ns. Finlandiapuiston kehittämistä. Projektipäällikkö Kaija Laine kiitettävällä tavalla esitteli projektinsa kehittymistä. Myös saman viraston puisto-osaston osastopäällikkö Osmo Torvinen yleisön joukosta osallistui erittäin aktiivisella ja kiitettävällä tavalla sanottuun selvitykseen.

8. 6.12.2011 Itsenäisyyspäivä: perinteinen seppeleen lasku Hietaniemen Hautausmaalla Sankarivainajien ristille ja osallistuminen Töölön Lionsin järjestämään itsenäisyyspäiväkonserttiin Temppeliaukion kirkossa.

9. Joulukuussa 2012 Jouluikkuna –kilpailun järjestäminen yritysjaoston toimesta ns. kivijalkayrityksille.

10. Osallistuminen aktiivisesti Ruusulankatu 10:n asuinpalveluyksikön toiminnan seurantaryhmän toimintaan.

11. Järjestetty 13.12.2012 seuran toimistolla uusien jäsenten tutustumisilta.

Edustus:

– Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi on perinteisesti edustanut seuraa Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto Helkaan nähden, kaupungin virkamiehiin ja osittain osallistunut myös ns. Stadin Rantaryhmän toimintaan. 
– Ympäristöjaoksen edustajat ovat osallistuneet kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin, jotka koskevat kaupunginsuunnittelua sekä lisäksi eräitten kaupunginosayhdistysten ylläpitämän ns. Stadin Rantaryhmäksi kutsutun yhteisön toimintaan.
– Yritysjaoksen edustajat ovat osallistuneet ja edustaneet seuraa Helsingin Yrittäjät – Töölö ry:n tapahtumissa.
– Nuorisojaoksen edustajat ovat ylläpitäneet suhteita Töölön alueen kouluihin partiolippukuntiin, Taivallahden leikkipuistoon ja osittain myös Töölön seurakuntaan.

Jaostojen toiminnasta / toimintakertomukset:

1. Yritysjaoksen toimintakertomus:
– Yritysjaos osallistui Töölön Palveluhakemiston toteuttamiseen.
– Yritysjaos osallistui erikoiskauppojen Poikkea putiikissa- kampanjaviikkoihin keväällä ja syksyllä aktivoiden jäseniään osallistumaan teemaviikon järjestämiseen.
– Yritysjaos teki Töölö-Seura ry:n hallitukselle ehdotuksen, että Vuoden töölöläiseksi yrittäjäksi valittaisiin Cafe Regatta / Raine Korpela
– Yritysjaos järjesti Paras jouluikkuna-äänestyksen, jonka voitti Kampaamo Hiushuone
– Yritysjaos seuran toimeksiannosta hankki perinteiseen tapaan joulukuusen Töölöntorin viereiseen liikenteenjakajaan.

2. Nuorisojaoksen toimintakertomus:

– Töölö-Seura ry:n nuorisojaoksen viidentenä toimintavuonna yhteistyö alueen koulujen, partiolippukuntien ja Taivallahden leikkipuiston kanssa jatkui ja syveni.
– Vuonna 2012 Helsinki oli ollut Suomen pääkaupunkina 200 vuotta. Tämä merkkitapaus huomioitiin myöskin Nuorisojaoksen toiminnassa. Jaos oli mukana Taivallahden leikkipuistossa 24.5.2012 pidetyssä puistojuhlassa. Tilaisuus oli alueen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnattu hauska Töölön ja Helsingin historiaa valottava tapahtuma, ”töölöläinen kyläjuhla”. Osallistujia kauniina kevätiltana järjestetyssä tilaisuudessa oli arviolta 200.
– Elokuun 4. päivä Töölö-Seura ry:n Nuorisojaos oli mukana Taivallahden leikkipuiston syksyn toimintakauden aloittavassa puistojuhlassa. Myöskin tässä tilaisuudessa kävijöitä oli runsaasti.
– Historian ensimmäistä Töölö-päivää juhlittiin lauantaina 22.9.2012. Nuorisojaos oli aktiivisesti juhlinnassa mukana niin suunnitteluvaiheessa kuin itse toteutuksessakin. Hesperian puistossa jalkapalloilijat esittelivät taitojaan ja Töölöntorilla Nuorisojaos esitteli toimintaansa alueen partiolippukuntien rinnalla.
– Marraskuun 28. päivä Töölön alueen kouluista saapuivat rehtorit yhteiseen tapaamiseen Töölö-Seura ry:n toimitiloihin. Tapaamisessa hahmoteltiin suuntaviivat toimintavuonna 2013 pidettävälle Töölö-aiheiselle kirjoituskilpailulle. Paikalla tilaisuudessa olivat Taivallahden koulun rehtori Hannu Kosonen, Töölön ala-asteen rehtori Helene Luostarinen, Töölön yhteiskoulun rehtori Jouni Hokkanen sekä Töölö-Seura ry:stä hallituksen jäsen Matti Niiranen ja Nuorisojaoksen puheenjohtaja Sirpa Ruotsalainen. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös edustaja Etu-Töölön lukiosta, mutta hän oli estynyt saapumasta. Etu-Töölön lukio osallistuu kuitenkin järjestettävään kirjoituskilpailuun. Hedelmällinen tilaisuus oli toivottavasti alku pitkään jatkuvalle yhteistyölle!
– Töölö-Seura ry:n Nuorisojaoksen 500 euron stipendi myönnettiin Töölön Nuorisotalolle. Nuorisotalon vastaava ohjaaja Minna Tehiranta-Ruohonen on yhdessä muiden ohjaajien kanssa saanut Töölön nuorisotalon toiminnasta alueen nuoria houkuttelevaa, tavoitteellista, nuorten tarpeet huomioivaa ja asiakaskuntansa mukaan toimintaan innostavaa.
– Töölö-Seura ry:n Nuorisojaos on osallistunut seuran hallituksen kokouksiin säännöllisesti.

3. Viestintäjaoksen toimintakertomus:

– Viestintäjaos on lähettänyt keväällä 2012 yhden varsinaisen postitse toimitetun jäsentiedotteen jäsenille. Tämän lisäksi jaos toimittaa vuoden mittaan erilaista sähköpostitietoa seuran aktiviteeteista jäsenille.
– Viestintäjaoksen toiminta on osaltaan suuntautunut yhteistoimintaan Töölöläinen –lehden kanssa siten, että jaos on saanut lehden kautta Töölö-Seuraa koskevia juttuja / sanomaa julkaistuksi jäsenistölle ja laajemminkin töölöläisille.
– Viestintäjaos on ylläpitänyt ja kehittänyt Töölö-Seura ry:n kotisivuja, jonka osoite on:

www.toolo-seura.fi.

4. Kulttuurijaoksen toimintakertomus:
– kulttuurijaos osallistui Poikkea Putiikin toteuttamiseen
– Töölö-päivänä 4.9.2012 Boutique P&P:ssä runonlausuntaa kitaran säestyksellä, samoin oli ohjelmaa 24.4. 2012
– maaliskuussa Teatteri Avoimet Ovet
– viininmaistajaiset Boutique P&P:ssä
– huhtikuussa maalauskursseja
– toukokuussa Töölön kirjastossa esitelmä shakin historiasta
– Töölön kirjastossa harrastajataiteilijoiden näyttely
– jouluikkuna-kilpailun järjestäminen

 

____________________________________________________