Toimintasuunnitelma 2007

0
561

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Yleistä:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiin- nostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA ry) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.
Töölö-Seura ry:n sääntöjen mukaisena toimialana on työskennellä toimialueensa si- vistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden yhteistyö- järjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.
Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdeti- laisuuksia sekä retkiä.
Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

Viestintätoimikunta

Toimikunta myötävaikuttaa siihen, että seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran päätapahtumista toimikunta pyrkii saamaan toimittajan kirjoittaman artikkelin lehteen. Toimikunta pitää ajan tasalla seuran esitteen ja internetkotisivut.
Kirjoitusten sävy pyritään pääosin pitämään seuran toiminnasta myönteisesti kertovana ja jäsenistöä aktivoivana. Toimikunta pitää yllä hyviä suhteita paikallisiin Töölöläinen – ja Avaa -lehteen. Seuran palstatila lehdissä pyritään säilyttämään.
Toimikunta avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien markkinoinnissa. Toimikunta osallistuu jäsenhankinnan aktivointiin yhdessä yritystoimikunnan kanssa. Tavoitteena on seuran jäsenistön – niin henkilö- kuin myös yritysjäsenten – määrän nettokasvattaminen 10 %:lla.

Yritystoimikunta

– Tavoitteena on saada 10 – 15 prosentin nettolisäys yritysjäsenmäärään sekä uusien yritysjäsenten aktivoiminen toimintaan mukaan.
– Luodaan ilmoitushankinnan kautta edellytykset vuoden 2007 Töölön Palveluhakemistolle. – Jatketaan Yritysklubi –toimintaa pyrkimällä kuitenkin kehittämään sitä saatujen kokemusten pohjalta.
– Keväällä toteutetaan töölöläisten ja/tai vain Töölö-Seura ry:n jäsenyritysten liikuntatapahtuma esim.muodossa, sauvakävelytapahtumana tai sitten jotain muuta.
– Jatketaan töölöläisen yrittäjän valintaa ja näin korostetaan esimerkillisen, aktiivisen ja yritystoiminnassaan onnistuneen yrittäjän nostamista esille Helsingin Töölössä.
– Jatketaan projektia ”Joulukuusi töölöläisille asukkaille”, mikä tarkoittaa valaistun joulukuusen aikaansaamista töölöläisten yrittäjien taloudellisin tukitoimin Töölöntorin liikenneympyrään.
– Pyritään Helsingin kaupungin elinkeinoasiamiestoimiston kanssa saamaan muut kaupunginosayhdistykset kiinnostumaan oman kaupunginosayhdistyksen yritystoimikunta –toiminnasta.
– Jatketaan Töölö-Seura ry:n yritysjäsenten nettisivujen kehittämistä.
– Toimialueemme vähittäiskauppiaille kehitteillä vuoden aikana kilpailu ”paras näyteikkuna”. Kutsukilpailuna tapahtuvat osakilpailut kohdistetaan aina saman alan kauppiaille.
– Pyritään aikaan saamaan esim. Pohjoinen Hesperiankadulle pienimuotoista ”Joulukatua”.
– Osallistutaan omalla panoksella seuran historiikin ja 50 –vuotisjuhlan valmisteluihin.

 

Ympäristötoimikunta

– Kevätkaudella järjestetään eriaiheisia keskustelutilaisuuksia, kuten esim. ”Pyöräily Töölössä ja lähinurkilla”.
– Huhtikuun lopulla järjestetään perinteiset siivoustalkoot Hietarannassa. – –
– Toimikunta osallistuu tiiviisti seuramme Taivalsaarta koskevan hanketyöryhmän – ”Saunamaailma ja kuntoliikuntakeskus” – työhön.
– Toimikunta valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Kaupunkisuunnitteluviraston hankkeisiin.
– Toimikunta järjestää syyskuun 2. viikonlopun maissa Euroopan Rakennusperintö- päivän tilaisuutena tutustumisen johonkin merkittävämpään rakennuskohteeseen.
– Syyskaudella järjestetään asukastilaisuus sopivasta teemasta.
– Jatketaan arkkitehtuurikävelyretkiä.
– Edelleen kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat keskeinen osa Töölö-Seura ry:n toimintaa, johon toimikunta erityisosaamisellaan paneutuu.
– Toimikunta toimii edelleen Hietarannan pukusuojapaviljonki –kysymyksen ratkaisemiseksi. – –
– Osallistutaan omalla panoksella seuran historiikin ja 50 –vuotisjuhlan valmisteluihin.

 

Tapahtumatoimikunta

– Perinteinen talvirieha järjestetään helmi – maaliskuussa Taivallahden leikkipuistossa.
– Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen liitetään keskusteluteema joko ympäristö-, yrittäjä- tai muusta ajankohtaisesta aiheesta.
– Osallistutaan Helsinki-päivään 12.6. Töölössä.
– Verkostoitumista kehitetään erilaisten ja sopivien kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa.
– Seuran historiikin ja 50 –vuotisjuhlan valmisteluihin osallistuminen.
– Töölö-Seura ry:n oman lipun luominen.
– Töölö –päivien ideoiminen.

Helsingissä marraskuun 7. päivänä 2006

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n johtokunta