Toimintasuunnitelma 2006

0
491

Töölö – Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Yhdistys on perustettu vuonna 1958. Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa kulttuurillisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää eri-ikäisten asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden yhteistyöjärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja Helsingin kaupungin virastoille ja luottamuselimille. Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa. Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä. Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

Viestintä
Seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran päätapahtumista pyritään saamaan toimittajan kirjoittama artikkeli. Pidetään ajan tasalla seuran esite ja internetkotisivut. Kirjoitusten sävy pidetään seuran toiminnasta myönteisesti kertovana ja jäsenistöä aktivoivana. Seura pitää yllä hyviä suhteita Töölöläinen -lehteen ja muihin paikallismedioihin. Toimikunta aktivoi sekä jäseniä että seuran toimialueen henkilöitä ja yhteisöjä osallistumaan asuinalueemme kehittämiskeskusteluun. Välineenä käytetään lehtiä, seuran esitteitä ja muita julkaisuja sekä internet-kotisivua www.kaupunginosat.net/toolo

Toimikunnat avustavat jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien markkinoinnissa, missä seuran johtokunnan ja jäsenistön aktivointi muodostaa haasteen. Jäsenhankintaa aktivoidaan viestinnän avulla. Päivitetään jatkuvasti jäsenrekisterin tiedot ja kiinnitetään huomiota jäsenmaksun perintään. Tavoitteena on saada 50 uutta henkilöjäsentä.

Yritystoimikunta
Uusien yritysjäsenten saamiseksi mukaan toimintaan toteutetaan erillinen jäsenhankintakampanja. Tavoitteena on saada 10 prosentin lisäys yritysjäsenmäärään. Laaditaan internetsivujen linkkiyhteydet töölöläisten yritysjäsenten ja seuran sivujen välille. Luodaan ilmoitushankinnan kautta edellytykset uusia Töölön Palveluhakemisto. Toteutetaan yritystoimikunnan toimintaideaa ”Yritysklubi” -tilaisuuksien avulla. Valitaan töölöläinen vuoden yrittäjä ja näin korostetaan esimerkillisen, aktiivisen ja yritystoiminnassaan onnistuneen yrittäjän nostamista esille Töölössä ja Helsingissä yleensä. Jatketaan projektia ”Joulukuusi töölöläisille asukkaille”, mikä tarkoittaa valaistun joulukuusen pystyttämistä töölöläisten yrittäjien taloudellisin tukitoimin Töölöntorin liikenneympyrään. Suoritetaan vierailuja muihin kaupunginosayhdistyksiin tavoitteena saada ne kiinnostuneeksi perustamaan yhdistykseensä yritystoimikunta toimimaan vastaavalla tavalla paikallisyrittäjien kanssa kuin, mitä Töölössä tapahtuu. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille suunnataan erillinen tilaisuus ja rakennetaan verkostomalli taloyhtiöitä varten.

Ympäristötoimikunta
Vuoden kuluessa järjestetään teematilaisuuksia ja näyttelyjä ympäristöaiheista. Aktivoidaan kaupungin hyväksymän puistosuunnitelman toteutusta. Töölö – Seura jatkaa keskustelua Taivalsaaren säilyttämiseksi töölöläisten ja muiden helsinkiläisten virkistyskäytössä. Kehittämis- ja käyttövaihtoehdoista käydään neuvotteluja luottamushenkilöiden kanssa. Jäsenillä on mahdollisuus tutustua toiminta-alueen mielenkiintoisiin piirteisiin arkkitehtuurikävelyretkillä, joita järjestetään keväällä ja syksyllä. Etu – Töölöä koskevasta arkkitehtuurioppaasta otetaan uusi painos. Taka – Töölöä koskeva opas on jäsenten käytössä.

Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat keskeinen osa seuran toimintaa. Osallistutaan aktiivisesti vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin. Toimimme Hietarannan pukusuojapaviljonkikysymyksen ratkaisemiseksi ja Hietarannan puistoistutusten elvyttämiseksi sekä järjestämme alueella keväiset siivoustalkoot. Kiinnitetään huomiota Taivalsaaren ympäristön siistimiseen.

Tapahtumatoimikunta
Perinteinen talvirieha järjestetään helmi – maaliskuussa Taivallahden leikkipuistossa. Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen liitetään ajankohtainen keskusteluteema. Valmistellaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa erillistä Töölö – tapahtumaa tai asukasiltaa Etu-Töölön asemakaavan vahvistamisen 100 -vuotispäivän johdosta. Verkostoidutaan kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa. Lisäksi pidetään esitelmätilaisuus jostain Töölön kulttuurikohteesta. Haetaan pysyvää ratkaisua seuran kokoontumistilaksi. Arkistointia jatketaan kaupungin arkiston kanssa. Aloitetaan valmistelut seuran 50 -vuotishistoriikin laatimiseksi.

Hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2005