Toimintasuunnitelma 2004

0
464

Töölö – Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden yhteistyöjärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.


Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.
Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä.
Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

Viestintätoimikunta
Toimikunta myötävaikuttaa siihen, että seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran päätapahtumista pyritään saamaan toimittajan kirjoittama artikkeli lehteen. Toimikunta pitää ajan tasalla seuran esitteen ja internetkotisivut.

Kirjoitusten sävy pyritään pääosin pitämään seuran toiminnasta myönteisesti kertovana ja jäsenistöä aktivoivana. Seura pitää yllä hyviä suhteita paikallisiin PuoliKaupunkia- ja Töölöläinen – lehteen. Seuran palstat lehdissä pyritään säilyttämään.

Toimikunta avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien markkinoinnissa, missä seuran johtokunnan ja jäsenistön aktivointi muodostaa haasteen. Jäsenhankintaa aktivoidaan yhdessä yritystoimikunnan kanssa. Tavoitteena on saada 50 uutta henkilöjäsentä.

Yritystoimikunta
Uusien yritysjäsenten saamiseksi mukaan toimintaan toteutetaan erillinen jäsenhankintakampanja. Tavoitteena on saada 10 – 15 prosentin lisäys yritysjäsenmäärään, jolloin yritysjäseniä olisi vuoden 2004 päättyessä lähes 100.

Pyritään laatimaan internetsivujen linkkiyhteydet töölöläisten yritysjäsenten ja seuran sivujen välille. Luodaan ilmoitushankinnan kautta edellytykset uusia Töölön Palveluhakemisto. Toteutetaan yritystoimikunnan toimintaideaa ”Yritysklubi” -tilaisuuksien avulla.

Toimikunta aktivoi sekä jäseniä että seuran toimialueen yhteisöjä osallistumaan asuinalueemme kehittämiskeskusteluun. Välineenä käytetään lehtiä, seuran esitteitä ja muita julkaisuja sekä internet-kotisivua.

Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille suunnataan erillinen tilaisuus ja rakennetaan verkostomalli taloyhtiöitä varten.

Ympäristötoimikunta
Kevätkaudella järjestetään teematilaisuuksia ympäristöaiheista.
Töölö – Seura jatkaa keskustelua Taivalsaaren säilyttämiseksi töölöläisten ja muiden helsinkiläisten virkistyskäytössä. Kehittämis- ja käyttövaihtoehdoista käydään neuvotteluja luottamushenkilöiden kanssa.

Paikallisagendan työtä jatketaan. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus tutustua toiminta-alueen mielenkiintoisiin piirteisiin arkkitehtuurikävelyretkillä, joita järjestetään keväällä ja syksyllä. Etu – Töölöä koskevasta arkkitehtuurioppaasta otetaan uusi painos. Taka – Töölöä koskeva opas on jäsenten käytössä.

Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat keskeinen osa seuran toimintaa. Yleiskaavan toteutusta seurataan ja osallistutaan aktiivisesti vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin.
Toimimme Hietarannan pukusuojapaviljonkikysymyksen ratkaisemiseksi ja Hietarannan puistoistutusten elvyttämiseksi. Kiinnitetään huomiota Taivalsaaren ympäristön siistimiseen.

Järjestämme koulutustilaisuuden, jossa käydään läpi vuorovaikutteista suunnittelua ja uutta maankäyttö- ja rakennuslakia.

Tapahtumatoimikunta
Perinteinen talvirieha järjestetään helmi – maaliskuussa Taivallahden leikkipuistossa.

Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen liitetään ajankohtainen keskusteluteema joko ympäristö- tai yrittäjäaiheesta.

Osallistutaan mahdollisesti Helsinki-päivään 12.6. Töölöntorilla. Vaihtoehtona harkitaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa erillisen Töölö – tapahtuman tai asukasillan järjestämistä syksyllä.

Verkostoidutaan kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa. Lisäksi pidetään esitelmätilaisuus jostain Töölön kulttuurikohteesta.

Haetaan pysyvää ratkaisua seuran kokoontumistilaksi ja arkistoinnin järjestämiseksi. Aloitetaan valmistelut seuran 50 -vuotishistoriikin laatimiseksi.