Toimintasuunnitelma 2002

0
496

Töölö – Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden yhteistyöjärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille. Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa. Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä. Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muita seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

Viestintätoimikunta
Viestintätoimikunta: Uolevi Lehtinen (pj.) Eila Mäki-Patola, Sisse Grünn ja Anu Löfhjelm 

Seura säilyttää hyvät suhteet paikallislehtiin PuoliKaupunkia ja Töölöläinen sekä muuhun mediaan. Seuran palstat lehdissä pyritään säilyttämään. Kirjoitusten sävy pidetään pääosin seuran toiminnasta positiivisesti kertovana ja jäsenistöä myönteisesti aktivoivana.

Johtokunnan ja muiden jäsenten osuutta tapahtumamarkkinoinnissa selkiinnytetään ja lisätään. Toimikunta avustaa kaikkien seuran tapahtumien markkinoinnissa.

Toimikunta aktivoi edelleen sekä jäseniä että seuran toimialueen yhteisöjä osallistumaan asuinalueemme kehittämiskeskusteluun. Välineenä käytetään mm. lehtiä, seuran esitteitä ja muita julkaisuja sekä internet-kotisivuja www.kaupunginosat.net/toolo.

Jäsenhankintaa aktivoidaan koko toimialueella.

Ympäristötoimikunta
Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.) Pirjo Tulikukka, Nina Kalk ja Outi Lepola

Ympäristötoimikunta Tavoitteena on järjestää kevätkaudella teematilaisuuksia eri aiheista Luontotalolla (Pauligin huvila). Töölö – Seura työskentelee Taivalsaaren säilyttämiseksi yleiskaavan edellyttämällä tavalla töölöläisten ja muiden helsinkiläisten virkistyskäytössä. Kehittämis- ja käyttövaihtoehdoista jatketaan keskustelua luottamushenkilöiden kanssa. Paikallisagendatyötä jatketaan. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus tutustua toiminta-alueen mielenkiintoisiin piirteisiin arkkitehtuurikävelyretkillä, joita järjestetään keväällä ja syksyllä. Taka – Töölöä koskevan arkkitehtuurioppaan laadinta käynnistyy. Kiinteistöjen puheenjohtajille suunnataan erillinen tilaisuus ja rakennetaan verkostomalli taloyhtiöitä varten. Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat keskeinen osa seuran toimintaa. Yleiskaava 2002 edellyttää valmistelun seurantaa ja se on myös aktiivisen valmistelun kohteena.

Yritystoimikunta
Yritystoimikunta: Hans Parvikoski (pj.) Sisse Grünn Anne Saarikoski Hannu Haukanhovi Tarja Jussila Pirkko Liljeström

Vuoden aikana pyritään käynnistämään yhteistyötä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa. Töölön alueen yrittäjien kanssa kehitetään yhteistyötä, jonka tavoitteena on alueen palvelujen tehokas hyödyntäminen ja jonkin muotoisen jäsenedun aikaansaaminen.

Järjestetään keväällä ja syksyllä luentotilaisuudet aiheina mm. kuluttaja/palvelualan yritys toimialueellamme, miten saada ostajat lähimyymälöihin sekä ajankohtaisia kysymyksiä rahamarkkinoilla.

Toteutetaan jäsenyritysten yhteinen joulunavaus sekä järjestetään ohjelmatoimikunnan kanssa tapahtumia.

Kampanjoidaan uusien yrittäjäjäsenten saamiseksi mukaan yhteistyöhön.

Tapahtumatoimikunta
Tapahtumatoimikunta: Pekka Airaksinen (pj.) Uolevi Lehtinen, Liisa Tarjanne ja Hans Parvikoski 

Talvirieha järjestetään helmi – maaliskuussa Taivallahden leikkipuistossa.

Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen liitetään ajankohtainen keskusteluteema joko ympäristö- tai yrittäjäaiheesta.

Helsinki-päivään osallistutaan 12.6. Töölöntorilla. Ohjelmaan kuuluu mm. elävää musiikkia, arpajaiset, juhlapuhe. Vaihtoehtona harkitaan erillisen Töölö – päivän järjestämistä.

Vuoden aikana markkinoidaan jäsenille ryhmälippuja kahteen teatteri – iltaan, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Lisäksi pidetään esitelmätilaisuus jostain Töölön kulttuurikohteesta.

Hyväksytty syyskokouksessa 27.11.2001