Toimintassuunnitelma 2003

0
616

Töölö – Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden yhteistyöjärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille. 

Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa. Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä. Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muita seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

Viestintätoimikunta
Toimikunta myötävaikuttaa siihen, että seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran päätapahtumista pyritään saamaan toimittajan kirjoittama artikkeli lehteen. Toimikunta uudistaa seuran esitteen ja internetkotisivut tarpeen mukaan.

Kirjoitusten sävy pyritään pääosin pitämään seuran toiminnasta myönteisesti kertovana ja jäsenistöä aktivoivana. Seura pitää yllä hyviä suhteita paikallisiin PuoliKaupunkia- ja Töölöläinen – lehteen. Seuran palstat lehdissä pyritään säilyttämään.

Toimikunta avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien markkinoinnissa, missä seuran johtokunnan ja jäsenistön aktivointi muodostaa haasteen. Jäsenhankintaa aktivoidaan yhdessä yritystoimikunnan kanssa.

Yritystoimikunta
Uusien yritysjäsenten saamiseksi mukaan toimintaan toteutetaan kaksi jäsenhankintakampanjaa. Tavoitteena on saada 50 uutta yritysjäsentä, jolloin yritysjäsenten määrä vuoden 2003 päättyessä olisi noin 100.

Pyritään laatimaan internetsivujen linkkiyhteydet töölöläisten yritysjäsenten ja seuran sivujen välille. Luodaan ilmoitushankinnan kautta edellytykset Töölön Palveluhakemiston toteuttamiselle. 

Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille suunnataan erillinen tilaisuus ja rakennetaan verkostomalli taloyhtiöitä varten. Toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaan yritystoimikunnan toimintaideaa.

Ympäristötoimikunta 
Kevätkaudella järjestetään teematilaisuuksia eri aiheista Luontotalolla (Pauligin huvila). Töölö – Seura työskentelee Taivalsaaren säilyttämiseksi yleiskaavan edellyttämällä tavalla töölöläisten ja muiden helsinkiläisten virkistyskäytössä. Kehittämis- ja käyttövaihtoehdoista jatketaan keskustelua luottamushenkilöiden kanssa.

Paikallisagendan työtä jatketaan. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus tutustua toiminta-alueen mielenkiintoisiin piirteisiin arkkitehtuurikävelyretkillä, joita järjestetään keväällä ja syksyllä. Etu – Töölöä koskevasta arkkitehtuurioppaasta otetaan uusi painos. Taka – Töölöä koskeva opas on jäsenten käytössä.

Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat keskeinen osa seuran toimintaa. Yleiskaava 2003 edellyttää valmistelun seurantaa ja se on myös aktiivisen valmistelun kohteena.

Tapahtumatoimikunta
Tapahtumatoimikunta Talvirieha järjestetään helmi – maaliskuussa Taivallahden leikkipuistossa. Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen liitetään ajankohtainen keskusteluteema joko ympäristö- tai yrittäjäaiheesta.

Helsinki-päivään osallistutaan 12.6. Töölöntorilla. Ohjelmaan kuuluu mm. elävää musiikkia, arpajaiset, juhlapuhe. Vaihtoehtona harkitaan erillisen Töölö – päivän järjestämistä syksyllä.

Vuoden aikana markkinoidaan jäsenille ryhmälippuja kahteen teatteri – iltaan, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Lisäksi pidetään esitelmätilaisuus jostain Töölön kulttuurikohteesta.