Toimintassuunnitelma 2001

0
450

Töölö-Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKA:an ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii kotiseudun paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden yhteistyöjärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä.
Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muita seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.  

Jäsenhankinta ja tiedottaminen
Tavoitteena on jäsentoiminnan aktivointi ja uusien jäsenten hankinta, jolloin kohderyhmänä ovat yksityiset henkilöt, yritykset sekä taloyhtiöt. Tiedottaminen hoidetaan jäsenkirjeillä ja lehdistöä sekä muuta mediaa käyttäen. Järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja kartoitamme jäsenkyselyn avulla toiminnan painopistealueita.
Jatkamme aktiivista yhteistyötä Töölöläinen- ja Puoli kaupunkia –lehtien kanssa. Uutena tiedottamisen kanavana ovat seuran nettisivut osoitteessa: www.kolumbus.fi/tooloseura

Ympäristötoimikunta
Tavoitteena on järjestää kevätkaudella teematilaisuuksia eri aiheista Luontotalolla (Pauligin huvila) joka toinen maanantai-ilta. Tiloissa järjestetään myös luentotilaisuuksia aiheesta ”vaikuta oman elinympäristösi suunnitteluun”, jota vetää Nina Kalk 
(p. 050-593 8582). Tilaisuudet pidetään joka toinen maanantai-ilta 15.1.- 26.3.2001.
Töölö Seura työskentelee edelleen Taivalsaaren säilyttämiseksi yleiskaavan edellyttämällä tavalla töölöläisten ja muiden helsinkiläisten virkistyskäyttöön. Asiasta tulisi laatia selkeä aluetta koskeva käyttösuunnitelma, joka vahvistettaisiin Töölö-Seuran johtokunnassa. Kaupunginvaltuustoa tulee informoida suoraan Taivalsaaren kylpylähanke- asiassa.
Paikallisagendatyötä jatketaan: keväällä 2001 ilmestyy lehti  ”Töölön puheenvuoro ranta-alueista” paikallislehti ”Töölöläisen” välissä. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus tutustua toiminta-alueen mielenkiintoisiin piirteisiin arkkitehtuurikävelyretkillä, jotka järjestetään keväällä ja syksyllä. Kiinteistöjen puheenjohtajille suunnataan erillinen tilaisuus ja rakennetaan verkostomalli taloyhtiöitä varten. ”Stop Töhryille” -projektia jatketaan seuran toiminta-alueella yhteistyössä kaupungin rakennusviraston kanssa.
Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat keskeinen osa seuran toimintaa. Yleiskaava 2002 on myös aktiivisessa valmistelussa.

Yrittäjätoimikunta 
Vuoden aikana pyritään käynnistämään yhteistyötä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa. Töölön alueen yrittäjien kanssa kehitetään yhteistyötä, jonka tavoitteena on alueen palvelujen tehokas hyödyntäminen ja jonkin muotoisen jäsenedun aikaansaaminen.

Ohjelmatoimikunta
Talvirieha järjestetään maaliskuussa sunnuntaina  18.3. Taivallahden leikkipuistossa. Ohjelmassa on talutus-ratsastusta, lumileikkejä, arpajaiset ja makkaranpaisto/kahvibuffet, yms. Periaatteena on, että tapahtuma suurelta osin maksaa itsensä arpajaisten, kahvimyynnin ja sponsoreiden avulla.

Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen liitetään ajankohtainen keskusteluteema joko ympäristö- tai yrittäjäaiheesta. Keväällä puhumme aiheesta: Helsingin yleiskaava ja Töölön suunnittelu.

Helsinki-päivä järjestetään 12.6. Töölöntorilla. Ohjelmaan kuuluu elävää musiikkia, arpajaiset, juhlapuhe, yms.

Alkuvuoden aikana järjestetään esitelmätilaisuus jostain Töölöön kulttuurikohteesta.