Toimintakertomus 2002

0
934

Töölö – Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön ja Meilahden alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liittoon HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon. Seura liittyi Seurasaaren Ystävät ry:n jäseneksi.

Jäsenistö
Vuoden 2002 lopussa jäsenmäärä oli 564. Näistä oli henkilöjäseniä 509 ja yritysjäseniä 55.Vuonna 2001 vastaavat jäsenmäärät olivat 493 ja 36

Jäsenmaksut
Seuran henkilöjäsenmaksu oli 8,41 euroa ja yrittäjäjäsenmaksu 50,46 euroa. Johtokunta Seuran johtokunta on kokoontunut vuoden 2002 aikana 9 kertaa ja sen kokoonpano oli seuraava:
Puheenjohtaja Pekka Airaksinen, varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne ja johtokunnan sihteeri Pirjo Tulikukka, muut johtokunnan jäsenet Sisse Grünn, Uolevi Lehtinen, Eila Mäki-Patola, Hans Parvikoski ja Anne Saarikoski. Tilintarkastajina ovat toimineet Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari sekä varamiehenä Jaakko Vannela.

Toimikuntien kokoonpano:
Viestintätoimikunta: Uolevi Lehtinen (pj.), Eila Mäki-Patola, Sisse Grünn, Anu Löfhjelm

Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.), Pirjo Tulikukka, Nina Kalk

Yritystoimikunta: Hannu Haukanhovi (pj.), Sisse Grünn, Tarja Jussila, Pirkko Liljeström Hans Parvikoski ja Anne Saarikoski

Tapahtumatoimikunta: Pekka Airaksinen (pj.) ja em. toimikuntien puheenjohtajat

 

Seuran taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä on toiminut Eila Mäki-Patola.

Jäsenkokoukset

Vuosikokous pidettiin 11.3.2002 Luontotalossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömäärisäiset asiat, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen jälkeen oli ajankohtainen esitys aiheesta: ”Uskolliset asiakkaat ja menestyvä kauppias. Miksi näin ei käynyt Nybergillä”. Kauppias, KTM, Sami Larste alusti ja yrityksen taloustieteen professori Uolevi Lehtinen kommentoi, jonka pohjalta keskusteltiin.

 

Syyskokous pidettiin Luontotalossa 18.11. 2002. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. johtokunnan jäsenten valinta, vuoden 2003 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Virallisten kokousasioiden jälkeen Simo Laakkonen, VTT, (ympäristöpolitiikan lehtori, sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto), kertoi Töölönlahden historiasta.


Jäsentilaisuudet, yritysvierailut ja talvirieha
Seura on järjestänyt eri teemoja käsitteleviä asukasiltoja Luontotalolla (Pauligin huvila) kuukauden 1. ja 3.maanantaipäivinä. Kevätkauden keskustelutilaisuudet painottuivat ympäristötoimikunnan teemoihin ja ne on mainittu kohdassa ”Ympäristötoimikunta”. Seura järjesti keväällä kaksi yritysvierailua: toisen kohteena oli Kantti ry sekä tutustuminen ”Pihapolut”-projektiin (26.02.02); ja toinen tehtiin Suomen Käsityön Ystäviin (22.04.02), jossa tuotteisiin, työmenetelmiin ja toimintaan päästiin tutustumaan.

 

Perinteinen talviriehapäivä järjestettiin sunnuntaina 03.03.2002 Taivallahden leikkikentällä. Ohjelmassa oli poniajelua- ja ratsastusta, arpajaiset, makkaranpaistoa, leikkejä, musiikkia ynnä muuta mukavaa. Ratsupoliisi ja pelastuslaitoksen autot vierailivat tilaisuudessa.

 

Seuran järjestämät syyskauden keskustelutilaisuudet alkoivat 16.09.2002, jolloin toimeenpantiin yli 40 henkeä kerännyt asukasilta. Teemana oli Taka-Töölön arkkitehtuurikävelyoppaan esittely tekijöidensä Piritta Hannulan ja Marja Salosen johdolla. Osanottajien keskuudessa virisi vilkas keskustelu arkkitehtuurin monista muodoista ja kotikatujen erityispiirteistä. Arkkitehtuurikävelyoppaita tilattiin seuran omaan käyttöön ja jakeluun 3000 kpl. Aiemmin julkaistun Etu – Töölön arkkitehtuurioppaan painos on jo lähes loppunut. 

Kirjailijaillassa Anssi Arohonka kertoi töölöläisistä kirjailijoista (07.10.02).

02.12.02.  aiheena oli aiheena ”Moderni puukaupunkirakentaminen ja kunnostaminen”. Esitelmän piti TKT Markku Karjalainen Oulun Yliopistosta. Keskusteltiin myös olympiastadionin kattamissuunnitelmista.

05.11.02 Töölön kirjastossa pidetyssä yleisötilaisuudessa aiheena oli terveydenhuolto ja HUS.

Töölö – Seuran jäsenet kutsuimme yhteiseen pikkujouluun, joka pidettiin 16.12. Pauligin huvilalla.

 

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA

Ympäristötoimikunta on jälleen ahkeroinut toimikaudella 2002. Se järjesti ympäristöteemoihin liittyviä asukas- ja keskustelutilaisuuksia Luontotalolla (Pauligin huvila) seuraavasti:
14.01.02 keskustelutilaisuus Taivallahden voimajohtopylväiden uusimisesta, Helsingin Energian projektipäällikkö Mauri Vatasen alusti aiheesta

28.01.02 yleisötilaisuus aiheena Helsingin yleiskaava 2002 ja
11.02.02 yleiskaavaan liittyvät liikennejärjestelyt

08.04.02 jatkettiin yleisötilaisuuksien sarjaa yleiskaavatyöhön liittyen 

22.04.02 keskustelutilaisuus pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmästä yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluseuran kanssa

21.10.02 Seurasaari-teemailta, alustajina Aila Nieminen ja museonjohtaja Riitta Ailonen

 

Ympäristötoimikuntaa työllistivät myös lukuisat mielipiteet ja lausunnot:

Helsingin Energialle voimajohtojen uusimiseen liittyvistä suunnitelmista 15.02.02 Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Töölönlahden asemakaavan hyväksymistä 07.04.02.

Kannanotto Uudenmaan liitolle Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta 08.04.02.

Mielipide Helsingin yleiskaavasta 03.05.02.

Muistutus Hietarannan uimaranta-alueen kaavasta 12.05.02.

Lausunto Helsingin rakennusviraston viherosastolle Töölön viheraluesuunnitelmasta 24.11.02.
Kannanotto Helsingin kaupunginvaltuustolle ja –hallitukselle Hietarannan kaavaehdotuksesta, rannan ympäristöarvoista sekä vanhan kahvilarakennuksen säilyttämisestä 10.12.02.

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin kaupungin ym. selityksiin Töölönlahden asemakaavasta tehtyjen valitusten johdosta (yhdessä Munkkisaari – Hernesaariseuran, Siltasaariseuran, Punavuoriseuran, Kampin kaupunginosayhdistyksen sekä Töölöläisen kulttuurikerhon kanssa) 10.12.02.

Mielipide Kampin keskuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 30.10.02.

Mielipide Helsingin kaupunginhallitukselle Hietarannan vanhan kahvila-/pukusuojarakennuksen kunnostamisesta 22.02.02.

Mielipide Töölöntorin asemakaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 15.11.02.

 

Lisäksi ympäristötoimikunnan jäseniä osallistui:
Kaupunkisuunnitteluviraston järjestämään yleiskaavaan liittyvään vuorovaikutteiseen ”Paikallispaja” –työskentelyyn (03.04.02).
Opastettu kesäretki järjestettiin Suomenlinnaan (03.06.02). Yleiskaavaluonnoksesta koottiin arviointi (15.04.02), jossa tarkasteltiin kaavaehdotuksen plussia ja miinuksia töölöläisten näkökulmasta.

 

Töölön Rannat” -lehti 2
Ympäristötoimikunta hoiti toimitustyön ja Töölö – Seura julkaisi kaupunginosalehti Töölöläisen liitteenä ranta-teemaa käsittelevän ”Töölön rannat” –lehden toisen numeron, joka ilmestyi 17.11.02. Julkaisun tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Töölön, Meilahden sekä koko Länsi-Helsingin ranta-alueiden kestävästä kehityksestä ja tarkoituksena edistää vuoropuheluprosessia, joka nivoutuu Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, yleiskaava 2002 -suunnitteluun ja Töölön omaan kaupunginosa -agendaan.

Julkaisu jaettiin Töölöläinen- sekä Kamppi-Eira -lehden välissä alueen asukkaille, sekä toimitettiin kaupungin luottamushenkilöille ja aihepiiriin liittyville virkamiehille.

YRITYSTOIMIKUNTA

 

Yritystoimikunta kokoontui kymmenen kertaa pääasiassa Hannu Haukanhovin toimistossa. Toimikunta kokoontui oman työnsä ideoimiseksi myös Mehiläinen Oy:n, Käsityön Ystävät ry:n ja PP-Boutique/Pirkko Liljeströmin tiloissa.

 

Yritystoimikunnan toimintaidea:

– tavoitteena on saada jäseniksi kattava määrä seuran toiminta-alueella toimivia yrittäjiä,

– jäsenille järjestetään eriaiheisia yritystoimintaan kohdistuvia keskustelutilaisuuksia, teemailtoja ja tapahtumia mm. aihealueelta yrittäjänä Töölössä, töölöläinen asukas – töölöläinen yrittäjä, asiakas – yrittäjä,

– keskitetään ja painotetaan toimintaa töölöläisestä kotipaikkalähtöisyydestä ryhtymättä toimiin ja hankkeisiin, jotka kuuluvat Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksille,

– toimitaan yhteistyössä, jos tarve vaatii, em. paikallisyhdistysten kanssa,

– luodaan suhteet eri kaupunginosayhdistysten vastaaviin toimikuntiin tai mikäli sellaisia ei ole, niin myydään toimintaideaa näille,

– pyritään aikaansaamaan Töölöläisen palveluhakemisto jaettavaksi sopivassa määrin töölöläisiin koti-, yritys- ja palvelutalouksiin,

– luodaan ja ylläpidetään suhteita Helsingin kaupungin elinkeinoasiamiehen toimistoon, kaupungin päättäjiin sekä valtakunnantason poliittisiin päättäjiin.

 

   Toiminta-aktiviteetti:

– solmittiin West Company Oy:n kanssa kustannussopimus Töölöläisen palveluhakemiston aikaansaamisesta vuonna 2003,

– neuvoteltiin Helsingin kaupungin elinkeinoasiamiehen kanssa toimintatavoista ja -tavoitteista,

– järjestettiin Helsingin Kauppakorkeakoulussa töölöläisille yrittäjille toukokuussa esitelmä- ja keskustelutilaisuus aiheena ”Yrittäminen Töölössä – töölöläinen yrittäjä”,

– lähetettiin keväällä töölöläisille yrittäjille ja erityisesti isännöitsijätoimistoille toimikunnan esittelykirje,

– ryhdyttiin töölöläisten yrittäjien tuella ja Helsingin kaupungin myötämielisellä suhtautumisella hankkeeseen saada Töölö – Seuran oma joulukuusi töölöläisten iloksi Töölöntorin tuntumaa. Hankkeessa onnistuttiin hyvin,

– valittiin vuoden 2002 töölöläinen yrittäjä Valituksi tuli ravintoloitsija Asta Nurmilaukas. Hänelle luovutettiin median läsnäollessa näyttävä kunniakirja,

– ryhdyttiin hankkeeseen, että vuoden 2003 seuran jäsenkorttiin myydään kortin selkäpuolelle vain töölöläisten pienyrittäjien ilmoitukset.

VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Viestintätoimikunta on uusinut seuran esitteen, jota hyödynnetään tehostetussa jäsenhankinnassa.

Seuran ulkoiseen kuvaan liittyvä aineisto yhtenäistetään ja tuotteiden painatukseen käytetään töölöläistä yrittäjää. Jatkamme neuvotteluja uusista jäseneduista. Töölö – Seuran jäsenkortti kannattaa esittää lähiyrityksissä asioidessa.

Tiedottaminen

Seura on lähettänyt jäsenilleen viisi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen on voinut saada myös sähköpostin kautta. Tilaisuuksista ja toiminnasta on lisäksi informoitu Töölöläisessä ja Puoli kaupunkia -lehdissä.

 

Stipendirahasto

Rahastosta on myönnetty Taivallahden leikkipuistolle stipendi, jonka käyttökohteeksi oli nimetty lasten liikennevalistus.

 

Internetsivut

Seuran jäsen Nina Kalk on ylläpitänyt seuran internetsivuja. Seuran kotisivujen osoite on uusittu. Tiedot säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja johtokunnan jäsenistä sekä monet muut tarpeelliset asiat selviävät nettisivuilta osoitteesta: http://www.kaupunginosat.net/toolo/

EDUSTUS

Puheenjohtaja Pekka Airaksinen ja varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne edustivat seuraa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton HELKAn kokouksissa. Liisa Tarjanne on toiminut Helkan hallituksen jäsenenä.

Puheenjohtaja Pekka Airaksinen on osallistunut HELKAn järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin.

Ympäristötoimikunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet lukuisiin kaupunkisuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin.