Toimintakertomus 2006

0
482

TÖÖLÖ-SEURA – SÄLLSKAPET TÖLÖ RY
Yhteisellä asialla vuodesta 1958

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

Töölö-Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien asukkaiden ja toimintaa harjoittavien yrittäjien tai muuten toimialueesta kiinnostuneiden kesken.

JÄSENYYDET

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:hyn – HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on Seurasaaren Ystävät ry:n jäsen.

JÄSENISTÖ

Vuoden 2006 lopussa jäsenmäärä oli 441. Näistä oli henkilöjäseniä 380 ja yritysjäseniä 61. Vuonna 2005 vastaavat jäsenmäärät olivat 466, joista oli henkilöjäseniä 385 ja yritysjäseniä 81.

JÄSENMAKSUT

Seuran henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa ja yrittäjäjäsenmaksu 55 euroa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunta on kokoontunut vuoden 2006 aikana 10 kertaa ja sen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi,
varapuheenjohtaja Liisa Tanner
johtokunnan sihteeri Tarja Törmänen 28.11.2006 saakka,
muut johtokunnan jäsenet:
Aarrekivi, Anja
Huostila, Sirpa
Janhunen, Petri
Liljeström, Pirkko
Parvikoski, Hans
Snäll, Riitta
Törmänen, Tarja

TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajina ovat toimineet Urpo Vihervaara ja 28.11.2006 saakka Tapani Sahari sekä sanotusta päivämäärästä uutena Sari Yli-Paavola. Varamiehenä on toiminut Uolevi Lehtinen.

TOIMIKUNTIEN KOKOONPANO:

Ympäristötoimikunta: Pj. Liisa Tarjanne,
jäseninä: Petri Janhunen, Riitta Snäll ja Pirjo Tulikukka.

Yritystoimikunta: Pj. Hans Parvikoski 04/2006 saakka ja siitä alkaen Pirkko Liljeström,
jäseninä: Anja Aarrekivi, Markku Heikkilä, Päivi Nikko, Hans Parvikoski ja Heikki Savola.

Viestintätoimikunta: Pj. Tarja Törmänen
jäsenet: Sirpa Huostila

Tapahtumatoimikunta: Pj. Hannu Haukanhovi,
jäsenet: Pirkko Liljeström, Liisa Tarjanne, Tarja Törmänen

Seuran taloudenhoitaja: Eila Mäki-Patola

Seuran jäsensihteeri: Sirpa Huostila

Johtokunnan sihteeri: Tarja Törmänen 28.11.2006 saakka.

JÄSENKOKOUKSET

1) Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3.2006 Kulttuuritehdas Korjaamolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (9§): edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen yhteyteen (jälkeen) oli järjestetty asukasilta aiheena Hietaniemen asuntola-asia. Kokouksessa olivat läsnä Helsingin kaupungin edustajat: Sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine, asuntoasiamies Jorma Pajunen ja Kiinteistövirastosta DI Unto Ojala.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.11.2006 Sandelsin Palvelutalossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät asiat kuten mm. vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio henkilövalintoineen. Kokouksen alussa esitelmöivät OP-Eläkesäätiön toimitusjohtaja J. Korhonen ja – .

Syyskokous päätti johtokunnan jäsenten lukumääräksi 1 + 8 henkilöä.
Töölö-Seura ry:n puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Hannu Haukanhovi.

Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin jatkamaan johtokunnassa seuraavat kaksi
(2) vuotta: Pirkko Liljeström ja Riitta Snäll.
Johtokuntaan kokonaan uusina valittiin seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi: Kirsti Puhakka ja Anssi Keski-Vähälä,
ja yhdeksi (1) vuodeksi eronneen Tarja Törmäsen tilalle Juhani Pelanne.

Muut johtokunnan jäsenet jatkavat tehtävissään vanhoina jäseninä seuraavan yhden (1) vuoden: Sirpa Huostila, Hans Parvikoski ja Liisa Tarjanne.

JÄSENTILAISUUDET JA TALVIRIEHA

Seura on järjestänyt teemoja käsitteleviä asukasiltoja. Keskustelutilaisuudet ovat painottuneet ympäristötoimikunnan teemoihin ja ne on mainittu kohdassa ”Ympäristötoimikunta".

Perinteinen talviriehapäivä järjestettiin sunnuntaina 27.02.2005 Taivallahden leikkipuistossa. Ohjelmassa oli lapsille poniajelua, leikkejä, ratsupoliisien vierailu, muutoin makkaranpaistoa, arpajaiset, musiikkia, taikuri ynnä muuta mukavaa yhdessäoloa.

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Taivalsaaren kohtalo työllisti seuraa, joka keväällä puheenjohtaja Haukanhovin ja varapuheenjohtaja Tarjanteen edustamana kävi tapaamassa ap. kaupunginjohtaja Pekka Korpista. Seuran edustajat esittelivät Korpiselle seuran vaihtoehtoisen Saunamaailma ja kuntoliikuntakeskus -hankkeeksi nimetyn vaihtoehtoisen suunnitelman. Tämä sai kaupunginjohtajan taholta suopean vastaanoton.
Taivalsaari -hanke on työllistänyt niin ko. toimikuntaa kuin myös seuraa yleisemminkin koko vuoden.
Keväällä ja syksyllä toimikunta järjesti Töölön kirjastossa asukasillat: keväällä aiheena oli metroraiteen mahdollisesti Töölöä koskeva linjaus ja syksyllä Töölön asemakaavan 100 -vuotisesitelmän muodossa. Viimeksimainitussa tilaisuudessa juhlaesitelmöitsijänä oli Helsingin Yliopiston Taidehistorian professori Riitta Nikula.
Tavanomaiset siivoustalkoot järjestettiin keväällä ja syksyllä Hietarannan paviljongin ympäristön siivoamiseksi.

YRITYSTOIMIKUNTA
– Jatkoi yhteistyötä West Company Oy:n kanssa ja valmisteli Töölön Palveluhakemistoa 2006.
– Valitsi jälleen vuoden 2006 töölöläisen yrityksen – nyt Ravintola Mamma Rosan. Yrittäjälle luovutettiin näyttävä kunniakirja kukkatervehdyksineen,
– Huolehti Töölö-Seura ry:n jäsenkortin toimittamisesta ja myi sen kääntöpuolelle töölöläisten yrittäjien ilmoitukset,
– Jatkoi jo 4. vuotta seuran yritysjäsenille Yritys -klubi -toimintamuotoa,
– Vastasi jo 4. vuotta Töölön joulukuusi -projektin toteutumisesta,
– Toteutti jäsenyritys Suomen Ladun kanssa yhteistyössä keväällä liikunnallisen sauvakävelytapahtuman.
Edellä mainituilla aktiviteeteilla luotiin Töölö-Seuralle positiivista julkisuutta lähinnä Töölöläinen- ja Avaa -lehtien kautta, missä sanotut aktiviteetit on kiitettävällä tavalla huomioitu.

VIESTINTÄTOIMIKUNTA
– Toimi ympäristö- kuin yritystoimikunnankin apuna,
– Toimikunta vastasi vuoden 2006 jäsenkortin ja seuran esitteen uuden ulkoasunsuunnittelusta.
– Kehitteli seuran sähköistä viestintää ja kotisivuja seuran yritysjäsenille. Tiedot säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja johtokunnan jäsenistä sekä monet muut tarpeelliset asiat selviävät seuran nettisivuilta osoitteesta: www. kaupunginosat.net/Toolo
– Toimi viestinnällisissä toiminnoissa yhteistyössä HELKA:n kanssa.

TAPAHTUMATOIMIKUNTA
– Vastasi Talvirieha -tapahtuman järjestelystä.
– Huomioi seuran lähestyvät 50 -vuotispäivät ryhtyen sen suhteen alustaviin toimiin.

EDUSTUS
– Varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne edusti seuraa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKAn kokouksissa. HELKAn tilintarkastajana on toiminut seuramme jäsen Pirkko Alaranta ja toiminnanjohtajana Pirjo Tulikukka.
– HELKAn järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin ovat osallistuneet puheenjohtaja Hannu Haukanhovi ja varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne.
– Ympäristötoimikunnan edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet kaupungin järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin, jotka koskevat kaupunginsuunnittelua.
– Puheenjohtaja Haukanhovi ja varapuheenjohtaja Tarjanne ovat aktiivisesti neuvotelleet kaupungin virka- ja luottamusmiesten kanssa Taivalsaarta koskevasta hankkeesta samoin kuin saaneet käyntiin hankkeen ympärille kerätyn yritys- ja yhteisöryppään.

______________________