Toimintakertomus 2004

0
611

Töölö – Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön ja Meilahden alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liittoon HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon. Seura on Seurasaaren Ystävät ry:n jäsen.

Jäsenistö
Vuoden 2004 lopussa seuran jäsenmäärä oli 577. Jäsenmäärä jakautui seuraavasti: henkilöjäseniä oli 505 ja yritysjäseniä 72. Vuonna 2003 jäsenmäärä ja sen jakautuminen henkilö- ja yritysjäseniin oli sama, vaikka jäsenkunnassa tapahtuikin  muutoksia liittymisten ja eroamisten kautta.

Jäsenmaksut
Seuran henkilöjäsenmaksu oli 8,40 euroa ja yrittäjäjäsenmaksu 50,40 euroa.

Johtokunta
Seuran johtokunta kokoontui vuoden 2004 aikana 9 kertaa ja sen kokoonpano oli seuraava:

puheenjohtaja:   Pekka Airaksinen
varapuheenjohtajat: Liisa Tarjanne ja Hannu Haukanhovi
johtokunnan sihteeri: Pirjo Tulikukka
muut johtokunnan jäsenet: Pirkko Lilljeström, Hans Parvikoski, Anne Saarikoski, Peter Söderström ja Hannu Vaahtio.

Tilintarkastajina toimivat Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari sekä varamiehenä Uolevi Lehtinen.

TOIMIKUNTIEN KOKOONPANO:
Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.), Pirjo Tulikukka, Nina Kalk.Yritystoimikunta: Hannu Haukanhovi (pj.), Anja Aarrekivi, Pirkko Lilljeström, Hans Parvikoski, Anne Saarikoski, Hannu Vaahtio ja Peter Söderström

Tapahtumatoimikunta: Pekka Airaksinen (pj.) ja em. toimikuntien puheenjohtajat

Seuran taloudenhoitajana toimi Eila Mäki-Patola ja jäsensihteerinä Sirpa Huostila.

Jäsenkokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.3. 2004. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ajankohtainen alustus käsitteli katujen talvi-kunnostusta ja sen heikkoa laatua.

Syyskokous pidettiin 24.11.2004 Eduskunnan lisärakennuksessa, kansalaisinfon tiloissa. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät asiat kuten vuoden 2005 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksen alussa hallintojohtaja Kari T. Ahonen esitteli rakennuksen. Läsnä oli yhteensä 52 henkeä.

Syyskokous päätti johtokunnan jäsenten lukumäärää lisättävän kahdella: se kasvoi siten kahdeksasta kymmeneksi jäseneksi, lisäksi puheenjohtaja. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pekka Airaksinen.

Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Hannu Haukanhovi, Pirjo Tulikukka ja Pirkko Lilljeström valittiin jatkamaan johtokunnassa. Lisäksi erovuoroinen Liisa Tarjanne valittiin jatkamaan vuodeksi kesken kauden omasta pyynnöstään eronneen Peter Söderströmin tilalle.

Kokonaan uusina Töölö – Seuran johtokuntaan valittiin: Petri Janhunen, Riitta Snäll ja Anja Aarrekivi. Muut johtokunnan jäsenet: Hans Parvikoski, Anne Saarikoski ja Hannu Vaahtio jatkavat tehtävissään.
Jäsentilaisuudet ja talvirieha

Seura järjesti eri teemoja käsitteleviä asukasiltoja. Keskustelutilaisuudet painottuivat ympäristö-toimikunnan teemoihin ja ne on mainittu kohdassa “Ympäristötoimikunta”.

Perinteinen talviriehapäivä järjestettiin sunnun-taina 7.3.2004 Taivallahden leikkipuistossa. Ohjelmassa oli poniajelua, arpajaiset, makkaranpaistoa, leikkejä, musiikkia ynnä muuta mukavaa. Ratsupoliisit vierailivat tilaisuudessa.

Pikkujoulua vietimme 3.12. Avoimet Ovet – teatterissa tilausnäytännön parissa, joka oli musiikkinäytelmä “Laulut mun elämä – musiikkinäytelmä Billie Holidayn elämästä”. Näytelmä oli koskettava tarina eräästä aikamme valovoimaisimmasta jazzlaulajattaresta ja hänen väkevästä ja ristiriistaisesta taiteilijaurastaan.  Lippuja oli tarjolla sekä jäsenille että kaikille kulttuurin ystäville.

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA

Ympäristötoimikunta ahkeroi toimikaudella 2004. Se järjesti ympäristöteemoihin liittyviä asukas- ja keskustelutilaisuuksia.

Töölöntorin reunalle on kaavailtu uudisrakennusta. Aiheeseen liittyen järjestettiin asukasilta (28.4.2004), jossa Tommi Lindh museovirastosta kertoi Töölöntorin ympäristön historiallisista vaiheista. Jäsenpalautetta käytettiin tukena uudisrakennuksesta laaditussa seuran mielipiteessä.

Ympäristötoimikunta jatkoi Töölön asukas-mielipiteen suuren enemmistön toiveen mukaista työskentelyä Taivalsaareen kaavaillun kylpylä-hotellihankkeen raukeamiseksi. Lukuisten kyselyiden perusteella suuri asukasenemmistö näkee hotellirakentamisen ylimitoitettuna ja toiminnallisesti kyseenalaisena. Pienimuotoista, kaikkia asukkaita palvelevaa virkistystoimintaan liittyvää rakentamista alueelle voidaan hyväksyä. Ympäristötoimikunta on pyrkinyt argumentoimaan julkisuudessa rannan kulttuuri- ja virkistysarvojen puolesta. Myös kaupungin eri lautakuntien jäseniin on vaikutettu suorilla yhteydenotoilla ja tiedottamisella.

HIETARANTA – Helsingin helmi

Valokuvia ja muuta Hietarantaa koskevaa aineistoa oli esillä Töölön kirjastossa loka – marraskuussa. Näyttelyn oli koonnut Töölö – Seuran ympäristö-toimikunta. Näyttely siirtyi sen jälkeen  Suomen ympäristökeskuksen aulaan (ent. Radiotalo, Kesäkatu 2). Vuoden 2005 alussa näyttely jatkoi matkaansa ruotsinkielisen työväenopiston aulaan (Arbis, Dagmarinkatu 3).

Ympäristötoimikunta tutustui Töölöntorin reunalla sijaitsevan Lönkan’in koulun tontille kaavaillun uudisrakennuksen (koulun laajennus ja nuorisotiloja) suunnitelmiin. Kaavaluonnoksesta on toimitettu mielipide Helsingin kaupunki-suunnitteluvirastoon.

Vuoden 2004 aikana Ympäristötoimikunta laati kannanottoja ja mielipiteitä mm. seuraavista aiheista:
· Taivallahden asemakaavaehdotus ja mahdollinen kylpylähotelli.
· Meilahden sairaala-alue ja Leppäsuon alueen kaavoitus
· Jätkäsaaren osayleiskaava
· Nervanderin puistikon peruskorjauksen yleis-suunnitelmaluonnos.
· asemakaavan muutos koskien 14. kaupunginosan (Taka – Töölö) korttelin 14480 tonttia 3, Sandelsinkatu
· Kampin Radisson SAS- hotellin asemakaavan muutos.

TÖÖLÖ – SEURA ja Helsingin liikuntavirasto järjestivät siivoustalkoot Hietarannassa huhtikuun lopulla ja toiset talkoot syyskuussa. Pukusuoja- ja kahvilapaviljongin ympäristö saatiin kuntoon.

Englantilainen kaupunkisuunnittelija Anne Thomas MA., BA. oli Helsinki-Seuran kutsumana tutustumassa Helsingin kaupunkisuunnitteluun. Anne Thomas tutustui paikanpäällä kahteen vilkasta julkista keskustelua herättäneeseen kohteeseen: Taivallahden hotellihankkeeseen sekä Kaivopuisto – Merisatamanranta – Hernesaari –puistokokonaisuuden ongelmiin. Helsinki – Seuran sekä Töölö – Seuran pyynnöstä hän piti 30.9. avoimen yleisöluennon Töölön kirjastossa.

Seura vastasi Taivalsaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vastauksessa korostettiin, että suunnitelmassa oleva kylpylähotelli on poistettava ja tilalle on suunniteltava kaikkia kaupunkilaisia palvelevia kuntoilu- ja virkistystiloja.

Lisäksi ympäristötoimikunnan jäseniä osallistui Kaupunkisuunnitteluviraston järjestämään yleis-kaavan esittelyyn.

PIENILLE PITKÄ VIHREÄ – NYT MYÖS MECHELININKADULLA

Liikenneasiat ovat olleet keskeisesti esillä Töölö – Seuran aloitteissa. Liikennesuunnitteluosasto on ottanut käyttöön uuden tavan turvata lasten koulutiemyös Mechelininkadulla. Lapsiryhmän ylittäessä vilkasliikenteisen Mechelininkadun, jatkuu vihreä valo tavallita pidempään.

YRITYSTOIMIKUNTA

Kampin rakennustyömaan johto, Helsingin kaupunki ja SRV Viitoset Oy järjestivät  Töölö – Seuran edustajille tiedotustilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. Kamppiin valmistuvan liike-keskuksen vaikutuksia töölöläiseen pien-yritystoimintaan.

Yritystoimikunta kokoontui toimikaudella 6 kertaa. Kokoukset pidettiin pääasiassa Anja Aarrekiven A‘la Carte Keittiöt -toimitiloissa ja osaksi Hannu Haukanhovin Lakiasiaintoimistossa.

· Yhteistyötä jatkettiin  West Company Oy:n kanssa ja valmisteltiin Töölön Palvelu-hakemisto 2005. Lopullinen julkaiseminen siirtyi vuoden 2005 puolelle.
· Vuoden 2004 töölöläiseksi yrittäjäksi valittiin apteekkari Lotta Pajari Carelia Apteekista. Yritykselle luovutettiin Töölöläinen lehden toimitussihteerin läsnäollessa näyttävä kunniakirja asianmukaisine kukkaterveh-dyksineen.
· Toimitettiin Töölö – Seura ry:n vuoden 2004 jäsenkortti, jonka kääntöpuolelle myytiin töölöläisten yrittäjien ilmoitukset,
· Jatkettiin vuonna 2003 aloitettua toimintamuotoa – nimeltään “Yritysklubi”. joka oli tarkoitettu lähinnä yritysjäsenille. Toukokuun lopulla ravintola Carelian kabinetissa, professori Jarmo Leppiniemi, HKKK, alusti aiheesta “Yrittäjä ja osakesäästäjä”.
· Valmisteltiin kontakteja muihin kaupunginosayhdistyksiin yritystoimikunta -idean laajentamiseksi myös heidän toimintoihinsa.
· Selvitettiin jäsenyrittäjien internet-kotisivujen toteuttamista ja linkittämistä seuran sivuille.
· Töölö – Seuran yritystoimikunta vastasi jälleen Töölöntorin joulukuusi – projektista.

Edellämainituilla aktiviteeteilla luotiin positiivista julkisuutta Töölö – Seura ry:lle lähinnä Töölöläinen – ja Puoli-Kaupunkia -lehtien kautta, missä em. aktiviteetit huomioitiin kiitettävällä tavalla.

Tiedottaminen
Vuoden 2004 aikana seura lähetti jäsenilleen kuusi jäsenkirjettä. Jäsenkirje lähetettiin myös sähköpostitse. Tilaisuuksista ja toiminnasta on lisäksi informoitu Töölöläisessä ja Puoli kaupunkia -lehdissä.

Stipendirahasto
Rahastosta on myönnetty Taivallahden leikkipuistolle stipendi, jonka käyttökohteeksi oli nimetty lasten leirikoulu.

Internetsivut
Töölö-Seuran internetsivujen ylläpidosta on vastannut seuran jäsen Nina Kalk. Internetsivuila löytyvät tiedot seuran säännöistä, toiminta-suunnitelmasta, johtokunnan jäsenistä sekä monta muuta tarpeellista asiaa. Sivuilla voi vierailla osoitteessa  http://www.kaupunginosat.net/.

EDUSTUS
Varapuheenjohtajat Hannu Haukanhovi ja Liisa Tarjanne edustivat seuraa Helsingin Kaupungin-osayhdistysten Liiton HELKAn kokouksissa. Töölö Seuran jäsen Aija Staffans on valittu Helkan (Kaupunginosayhdistysten Liiton) puheenjohtajaksi. Eteläisten kaupunginosayhdistysten edustajana hallituksessa on jatkanut Liisa Tarjanne ja tilintarkastajana seuramme jäsen Pirkko Alaranta. Helkan toiminnanjohtajana on työskennellyt seuramme sihteeri Pirjo Tulikukka.
HELKAn järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin ovat osallistuneet varapuheenjohtajat Liisa Tarjanne ja Hannu Haukanhovi.

Ympäristötoimikunnan jäsenet järjestivät aktiivisesti   tapaamisia kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa sekä kaupungin virkamiehiin että luottamushenkilöihin