Toimintakertomus 2003

0
764

Töölön seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon. Seura on Seurasaaren Ystävät ry:n jäsen. Jäsenistö Vuoden 2003 lopussa jäsenmäärä oli 577. Näistä oli henkilöjäseniä 505 ja yritysjäseniä 72. Vuonna 2002 vastaavat jäsenmäärät olivat 509 ja 55. Jäsenmaksut Seuran henkilöjäsenmaksu oli 8,40 euroa ja yrittäjäjäsenmaksu 50,40 euroa. Johtokunta Seuran johtokunta on kokoontunut vuoden 2003 aikana 9 kertaa ja sen kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Pekka Airaksinen, varapuheenjohtajat Liisa Tarjanne, Hannu Haukanhovi ja Uolevi Lehtinen johtokunnan sihteeri Pirjo Tulikukka sekä muut johtokunnan jäsenet Sisse Grünn, Pirkko Lilljeström, Hans Parvikoski ja Anne Saarikoski Tilintarkastajina ovat toimineet Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari sekä varamiehenä Jaakko Vannela. TOIMIKUNTIEN KOKOONPANO: Viestintätoimikunta: Uolevi Lehtinen (pj.), Sisse Grünn, Hannu Haukanhovi, Sirpa Huostila ja Ritva Tikka Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.), Pirjo Tulikukka, Nina Kalk Yritystoimikunta: Hannu Haukanhovi (pj.), Anja Aarrekivi, Pirkko Lilljeström, Hans Parvikoski, Arto Roine ja Anne Saarikoski Tapahtumatoimikunta: Pekka Airaksinen (pj.) ja em. toimikuntien puheenjohtajat Seuran taloudenhoitajana on toiminut Eila Mäki-Patola ja jäsensihteerinä Sirpa Huostila. Jäsenkokoukset Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17. 3. 2003 Luontotalossa (ent. Pauligin huvila) Mechelininkatu 36. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ajankohtaisen alustuksen aiheena oli Töölöntorin täydennyskaavoituksen kilpailun tulokset. Töölöntorin reunalla sijaitsevan koulun lähitontille on kaavailtu uudisrakennusta. Arkkitehti Janne Prokkola kävi läpi suunnittelukilpailun ehdotuksia. Syyskokous pidettiin 25.11.2003 Töölön Palvelutalossa, Töölönkatu 33. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät asiat kuten vuoden 2004 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä suoritettiin tarvittavat henkilövalinnat seuraavasti: seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pekka Airaksinen, hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Hans Parvikoski (vanha), Anne Saarikoski (vanha), Peter Söderström (uusi) ja Hannu Vaahtio (uusi) sekä todettiin, että muutoin hallituksessa jatkavat Hannu Haukanhovi, Pirkko Lilljeström, Liisa Tarjanne ja Pirjo Tulikukka. Tilintarkastajina jatkavat Tapio Sahari ja Urpo Vihervaara sekä varamiehenä Uolevi Lehtinen. Kokouksen yhteydessä tutkija Santtu von Bruun esitteli pääkaupunkiseudun tulevaisuutta luotaavaa Pks 2017 Ihmemaa- hanketta, johon myös Töölö – Seuran alueestaan kokoama SWOT-analyysi on liittynyt. Tavoitteena on avata näköaloja Töölön tulevaisuuteen; mahdollisuuksiin, uhkiin ja kehityskulkuihin. Jäsentilaisuudet ja talvirieha Seura on järjestänyt eri teemoja käsitteleviä asukasiltoja Luontotalolla (Pauligin huvila) kuukauden 1. ja 3. maanantaipäivinä. Kevätkauden keskustelutilaisuudet painottuivat ympäristötoimikunnan teemoihin ja ne on mainittu kohdassa ”Ympäristötoimikunta”. Perinteinen talviriehapäivä järjestettiin sunnuntaina 02.03.2003 Taivallahden leikkipuistossa. Ohjelmassa oli poniajelua, arpajaiset, makkaranpaistoa, leikkejä, musiikkia ynnä muuta mukavaa. Ratsupoliisi ja pelastuslaitoksen autot vierailivat tilaisuudessa. Seuran syyskauden tilaisuudet pidettiin Töölön palvelutalossa. Pikkujoulua vietimme 9.12. Paikkana oli Töölönlahden Ulkoilukeskuksen Kuksakahvio. Mäntymäentie 1, Ohjelmaan kuului leppoisaa liikuntaa. Tarjoiluun sisältyi tervetuliaisglögi, riisipuuro, joulutorttu ja nokipannukahvit. Seurustelua ja laulua. Suomen Latu ry:n pukki jakoi paketit. YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA Ympäristötoimikunta on ahkeroinut toimikaudella 2003. Se järjesti ympäristöteemoihin liittyviä asukas- ja keskustelutilaisuuksia Luontotalolla (Pauligin huvila) seuraavasti: 12.05. esittelimme Töölön viheraluesuunnitelman tilannetta 26.05. työstimme Töölön alueen SWOT-analyysiä. Töölöntorin reunalla on kaavailtu uudisrakennusta. Aiheeseen liittyen oli asukasilta (28.04.), jolloin Tommi Lindh museovirastosta kertoi Töölöntorin ympäristön historiallisista vaiheista. Jäsenpalautetta käytettiin tukena uudisrakennuksesta laaditussa seuran mielipiteessä. Töölö – Seuran julkaisema esite Taka – Töölön arkkitehtuurista tuli tutuksi kävelyretkellä, joka toteutettiin 15.9. Teemana oli Taka-Töölön sairaala- ja terveydenhuoltoarkkitehtuuri. Oppaina olivat esitteen laatijat Piritta Hannula ja Marja Salonen. Iltaan sisältyi opastus, pienimuotoinen kävely lähikortteleissa sekä tutustuminen Lastenlinnan sisätiloihin ja museoon. Helsingin kaupungin rakennusvirasto teki yhteistyötarjouksen asukasillan järjestämisestä, jolloin asukkaat saivat tuoda esille Töölön alueen puutteita ja kehittämisehdotuksia rakennusviraston toimialaa koskevissa asioissa. Asukasilta pidettiin 2.10. Palvelutalossa, Töölönkatu 33. Paikalla olivat katuosaston, viherosaston ja ympäristötuotannon (= kunnossapito) päälliköt sekä Töölön aluevastuuhenkilöt. Mukaan kutsuttiin myös yleisten töiden lautakunnan jäsenet. Ympäristötoimikuntaa työllistivät myös lukuisat mielipiteet ja lausunnot, joista tärkeimmät olivat: • Muistutus Kampin asemakaavan muutosehdotuksesta (12/2003) • Muistutus nähtävillä olevasta Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta (12/2003) • Mielipide Jätkäsaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (5/2003) • Muistutus Helsingin yleiskaava 2002 ehdotuksesta kaupunginhallitukselle (4/2003) • Valitus hallinto-oikeudelle valtuuston hyväksymästä Hietarannan asemakaavamuutoksesta (3/2003) • Hietarannan kahvilarakennuksen säilyttäminen (2/2003) Lisäksi ympäristötoimikunnan jäseniä osallistui Kaupunkisuunnitteluviraston järjestämään yleiskaavan esittelyyn. YRITYSTOIMIKUNTA Yritystoimikunta kokoontui toimikaudella 10 kertaa. Kokoukset pidettiin pääasiassa Anja Aarre-kiven A`la Carte Keittiöt -toimitiloissa ja osaksi Hannu Haukanhovin Lakiasiantoimistossa. • Yhteistyössä West Company Oy:n kanssa aikaansaatiin Töölön Palveluhakemisto 2003-2004, • järjestettiin Helsingin Kauppakorkeakoulussa töölöläisille yrittäjille toukokuussa esitelmä- ja keskustelutilaisuus, jossa keskustelun alustajina toimivat liiketoiminnan ja markkinoinnin professori, KTT Uolevi Lehtinen aiheenaan ”Liiketoimintaosaaminen”; dosentti, KTT Markku Kuula aiheenaan ”Tietohallinto yrityksissä” ; Helsingin Yrittäjien toiminnanjohtaja Jaakko Pajula aiheenaan ”Helsingin alueen PK-barometri” ja rahoituspäällikkö Tom Falck Aktia Yrityspankista aiheenaan ”Yritysrahoitus”, • valittiin vuoden 2003 töölöläiseksi yritykseksi Töölö-Gym Oy, yrittäjinään Matti Murtosalo ja Juha-Pekka Tuovinen. Yritykselle luovutettiin Töölöläinen lehden toimittajan Enni Kömmistön läsnäollessa näyttävä kunniakirja asianmukaisine kukkatervehdyksineen, • toimitettiin Töölö – Seura ry:n vuoden 2003 jäsenkortti, jonka selkäpuolelle myytiin vain töölöläisten pienyrittäjien ilmoitukset, • aikaansaatiin syksyllä uusi toimintamuoto – nimeltään ”Yritysklubi”. Tapahtuma pidettiin Ravintola Perhon kabinetissa, jossa tilaisuuden aiheena oli ”Yritysverkostoituminen – hyödyt ja tavat”. Keskustelun alustajina olivat ekonomi Ilkka Innamaa, Espoon Seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Marja-Leena Sipilä ja HKKK:sta professori, KTT Arto Lahti. • Töölö – Seuran delegoimana hoidettiin jälleen Töölöntorin joulukuusi – projekti. Em. aktiviteeteilla luotiin positiivista julkisuutta Töölö – Seura ry:lle lähinnä Töölöläinen – ja Puoli-Kaupunkia -lehtien kautta, missä em. aktiviteetit oli kiitettävällä tavalla huomioitu. VIESTINTÄTOIMIKUNTA Viestintätoimikunnan uusimaa seuran esitettä on hyödynnetty jäsenhankinnassa. Seuran ulkoiseen kuvaan liittyvä aineisto on yhtenäistetty ja tuotteiden painatukseen on käytetty töölöläistä yrittäjää. Viestintätoimikunta on toiminut tiiviissä yhteistyössä yritystoimikunnan kanssa. Tiedottaminen Seura on lähettänyt jäsenilleen kuusi jäsenkirjettä. Jäsenkirje on lähetetty myös sähköpostin kautta. Tilaisuuksista ja toiminnasta on lisäksi informoitu Töölöläisessä ja Puoli kaupunkia -lehdissä. Stipendirahasto Rahastosta on myönnetty Taivallahden leikkipuistolle stipendi, jonka käyttökohteeksi oli nimetty lasten leirikoulu. Internetsivut Seuran jäsen Nina Kalk on ylläpitänyt seuran internetsivuja. Tiedot säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja johtokunnan jäsenistä sekä monet muut tarpeelliset asiat selviävät nettisivuilta osoitteesta: http://www.kaupunginosat.net/. EDUSTUS Puheenjohtaja Pekka Airaksinen ja varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne edustivat seuraa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton HELKAn kokouksissa. Liisa Tarjanne on toiminut Helkan hallituksen jäsenenä. Töölö Seuran jäsen Aija Staffans valittiin Helkan syyskokouksessa uudeksi Kaupunginosayhdistysten Liiton puheenjohtajaksi. Eteläisten kaupunginosayhdistysten edustajana hallituksessa jatkaa Liisa Tarjanne ja tilintarkastajana seuramme jäsen Pirkko Alaranta. Helkan hallitus valitsi toiminnanjohtajaksi seuramme sihteerin Pirjo Tulikukan. Puheenjohtaja Pekka Airaksinen on osallistunut HELKAn järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin. Ympäristötoimikunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet lukuisiin kaupunkisuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin.