Toimintakertomus 2001

0
522

Töölö – Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken.

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liittoon HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

JÄSENISTÖ
Vuoden 2001 lopussa jäsenmäärä oli 529. Näistä oli henkilöjäseniä 493 ja yritysjäseniä 36.Vuonna 2000 lopussa vastaavat jäsenmäärät olivat 495 ja 6.

JÄSENMAKSUT
Seuran henkilöjäsenmaksu on ollut 50 mk ja yrittäjäjäsenmaksu 300 mk.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokunta on kokoontunut 10 kertaa ja sen kokoonpano on ollut seuraava:

Puheenjohtaja Pekka Airaksinen, varapuheenjohtajat Liisa Tarjanne ja johtokunnan sihteeri Anu Löfhjelm, muut johtokunnan jäsenet Ari Kajander, Uolevi Lehtinen, Eila Mäki-Patola, Hans Parvikoski, Pirjo Tulikukka ja Jaakko Vannela 

Tilintarkastajina ovat toimineet Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari sekä varamiehenä Matti Mattila.

 VASTUUALUEET
Työvaliokunta: Pekka Airaksinen, Liisa Tarjanne ja Anu Löfhjelm

Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.), Pirjo Tulikukka ja Nina Kalk.

Tiedotustoimikunta: Uolevi Lehtinen (pj) Anu Löfhjelm ja Eila Mäki-Patola 

Yrittäjätoimikunta: Hans Parvikoski (pj.), Uolevi Lehtinen ja Eila Mäki-Patola

Ohjelmatoimikunta: Anu Löfhjelm (pj), yhteistyö eri toimikuntien jäsenten kanssa.

 Seuran taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä on toiminut Eila Mäki-Patola.

JÄSENKOKOUKSET
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2001 Töölön kirkon seurakuntasalissa. Kevätkokouksen yhteydessä oli ajankohtainen alustus kaupunki-suunnittelusta. Asemakaava-päällikkö Satu Tyynilä selvensi Töölön alueen kaupunkisuunnittelun pääkohteita (sis. Töölöntorin ja Taivallahden kylpylähotellin). Maisema-arkkitehti Terhi Tikkanen kertoi Töölönlahden viheralueiden kehityssuunnitelmista.

Syyskokous pidettiin 27.11.2001 Töölön seurakunnan seurakuntasalilla. Professori Uolevi Lehtinen piti esitelmän yrittäjyydestä.

JÄSENTILAISUUDET
Helsinki –päivää vietettiin12.6.2001 Töölöntorilla. Seuran varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne avasi tilaisuuden. Juhlapuhujana oli dosentti Laura Kolbe ja esitystä täydensi rouva Eeva Ahtisaari, teemana oli ”Asuminen erilaisissa asuinympäristöissä”.

Tilaisuudessa oli töölöläisen yrittäjyyden esittely. Töölön alueella toimii 840 yritystä, joiden toimeentulo ja jatkaminen on kiinni asukkaiden tottumuksista.

MUU TOIMINTA
 Arkkitehtiopiskelijoiden Piritta Hannulan ja Marja Salosen suunnittelema Töölön arkkitehtuurikävelyopas jaettiin kokouksiin osallistuneille. Opas postitettiin myös vuoden ensimmäisen jäsentiedotteen yhteydessä ja arkkitehtuurikävelyitä järjestettiin keväällä ja syksyllä. Seuran jakelussa oli opasta 2000 kpl ja lisäpainos on suunnitteilla. Käynnistettiin Taka-Töölön arkkitehtuurikävelyoppaan laatiminen.

Seura on järjestänyt eri teemoja käsitteleviä asukasiltoja Luontotalolla (Pauligin huvila) vuoden 2001 aikana kuukauden 1. ja 3. maanantaipäivinä. 

Töölö – Seura järjesti yhteistyössä opintokeskus Vision kanssa luentosarjan, jonka keskeisenä teemana oli: ”Miten voin vaikuttaa oman elinympäristöni suunnitteluun”. Luentosarjassa perehdyttiin uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin osallistumisen näkökulmasta. Osanottajat saivat tietoa kunnan päätöksentekoprosessista, lautakuntien toiminnasta ja kunnan budjetista. Tavoitteena oli, että asukkaat voisivat saamiensa tietojen avulla vaikuttaa tärkeiksi katsomissaan, asuinympäristöään koskevissa asioissa.

”Töölön Rannat” -LEHTI
Töölö-Seura julkaisi kevään aikana ranta-teemaa käsittelevän lehden. Julkaisun tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Töölön, Meilahden sekä koko Länsi-Helsingin ranta-alueiden kestävästä kehityksestä. Julkaisun tarkoituksena oli edistää vuoropuheluprosessia, joka nivoutuu Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, yleiskaava 2002 -suunnitteluun ja Töölön omaan kaupunginosa -agendaan. 

Julkaisu jaettiin Töölöläinen- sekä Kamppi-Eira -lehden välissä alueen asukkaille, luottamushenkilöille ja aihepiiriin liittyville virkamiehille. 

TALVIRIEHA 18.3.  2001
Perinteinen talviriehapäivä järjestettiin sunnuntaina 18.3.2001 Taivallahden leikkikentällä. Ohjelmassa oli poniajelua ja –ratsastusta, arpajaiset, makkaranpaistoa, leikkejä ynnä muuta mukavaa. Ratsupoliisi ja pelastuslaitoksen autot vierailivat tilaisuudessa.

KAUPUNGIN TEATTERI – ESITYKSET
Töölö-seuran ohjelmatoimikunta hankki jäsenille lippuja Helsingin Kaupunginteatterin esitykseen ”Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti”. Esityspäivä oli 10.5.2001 Syksyllä oli vierailukohteena teatteriesitys ”Isä”.

”STADIN RANNAT” -SIIVOUSKAMPANJA  22.5. 2001
Tapahtuma oli osa WWF:n organisoimaa kansainvälistä Clean Up –päivää. Helsinkiläiset asukas- ja ympäristöjärjestöt olivat valinneet itselleen rantasiivouskohteita eri puolilta kaupunkia ja Töölö – Seura kutsui jäseniään mukaan siivoamaan Töölön rantoja.

PUJONKITKENTÄTALKOOT 14.6. 2001
Tapahtuma oli osa Helsingin Hengitysyhdistyksen, Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen sekä Lions Clubin organisoimia pujonkitkentätalkoita.

”STOP TÖHRYILLE” -projektia jatkettiin Töölön toiminta-alueella.
KUKKASIPULEIDEN ISTUTUSTALKOOT
Rakennusvirasto lahjoitti Töölö-Seuralle 2500 kukkasipulia osallistuttuamme pujonkitkentätalkoisiin sekä puistojen viherryhmään. Sipulit istutettiin 28.10. Nervanderin puistikkoon ja Merikannontien varteen.

INTERNETSIVUT
Seuran jäsen Nina Kalk on ylläpitänyt seuran internetsivuja, jotka avattiin helmikuussa. Seuran kotisivujen osoite on uusittu. Tiedot säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja johtokunnan jäsenistä sekä monet muut tarpeelliset asiat selviävät nettisivuilta osoitteesta: http://www.kaupunginosat.net/toolo/tooloseura 
”STADIN RANNAT” – LUENTOSARJA
Järjestimme luentosarjan yhteistyössä opintokeskus VISIO:n kanssa  aiheesta: ”Stadin rannat”. Aiheita olivat meren ja saariston luonnon- ja kulttuurihistoria, meren kalasto ja kalastus, meren linnusto, kasvillisuus ja luonnonarvot, meren ekologia ja meriveden nykytila.

YRITTÄJÄTOIMIKUNTA
Yrittäjätoimikunta oli suunnittelemassa yhteistyötä jäsenten ja paikallisten yrittäjien välillä. Tavoitteena on ollut säilyttää palvelutaso edelleen mahdollisimman hyvänä. Tässä työssä myös taloyhtiöt voisivat olla aktiivisesti mukana. Jäsenetukortti valmistui syksyllä ja jaettiin jäsenille. Monet yritykset tarjosivat jo jäsenetuja.

 ALOITTEET, KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
 Olemme toimineet yhteistyössä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa. 

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry kutsui eduskuntaryhmien edustajia tilaisuuteen 14.11.2001, jolloin Töölö – Seura sekä muutamat muut kaupunginosayhdistykset luovuttivat Eduskuntatalon lisärakennuksen kaavoitustilannetta ja rakentamista koskevan kirjelmänsä kansanedustajille.

Töölö – Seura oli yhteistyössä Helkan kanssa mukana kaupungin kotikatuprojektissa. Tarkoitus oli luoda Töölön kotisivut perustamalla ns. netti-tiimi Töölön alueelle, joka toimittaa alueen sivustoja.

On laadittu Keskustatunnelin osallistumis- ja arviointisuunnitelman huomautus. 

Seura on jättänyt kannanoton kaupunkisuunnitteluvirastolle Hietaniemen – Taivallahden alueen asemakaavan muutoksesta ja siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 EDUSTUS
Puheenjohtaja Pekka Airaksinen ja varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne edustivat seuraa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton HELKAn kokouksissa. Syyskokouksessa Liisa Tarjanne valittiin Helkan hallituksen jäseneksi.

Puheenjohtaja Pekka Airaksinen on osallistunut HELKAn järjestämiin kaupunginosayhdistysten edustajien neuvottelutilaisuuksiin.

Ympäristötoimikunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet lukuisiin kaupunkisuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin.

TIEDOTTAMINEN
Seura on lähettänyt jäsenilleen neljä jäsenkirjettä. Tilaisuuksista ja toiminnasta on lisäksi informoitu Töölöläisessä ja Puoli kaupunkia -lehdissä
11.3.2002 HELSINGISSÄ