Toimintakertomus 1999

0
668

Töölön seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Töölön seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKAan ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

JÄSENISTÖ
Vuoden 1999 lopussa jäsenmäärä oli n. 500 henkilöä. Vuonna 1999 jäseniksi liittyi 41 uutta henkilöjäsentä ja 2 yritystä. Jäsenrekisteristä poistettuja tai eronneita oli 7.

JÄSENMAKSUT
Seuran henkilöjäsenmaksu on ollut 50 mk ja yrittäjäjäsenmaksu 300 mk.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokunta on kokoontunut 13 kertaa ja sen kokoonpano on ollut seuraava:

(suluissa jäsenen läsnäolokerrat)
Puheenjohtaja Pekka Airaksinen (13), varapuheenjohtajat Liisa Tarjanne (10) ja Eero Tunturi (4), sihteeri Outi Koskenniemi (11), jäsensihteeri Pirkko Alaranta (6), tiedotussihteeri Sinikka Huikuri (10), emännät Carita Havaste (5) ja Anja Lehtinen (5) sekä muut jäsenet Johanna Enckell (4), Pirjo Jumppanen (3), Ari Kajander (9), Hans Parvikoski (8) ja Waltteri Valasti (4).
Vuoden 1999 aikana johtokunnasta on eronnut Johanna Enckell 17.8.1999 alkaen.
Tilintarkastajina ovat toimineet Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari.

VASTUUALUEET
Työvaliokunta: Pekka Airaksinen, Liisa Tarjanne, Eero Tunturi, Outi Koskenniemi ja Waltteri Valasti.
Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.), Pekka Airaksinen, Pirkko Alaranta, Pirjo Jumppanen, Ari Kajander ja Outi Koskenniemi.
Yrittäjätoimikunta: Hans Parvikoski (pj.), Carita Havaste, Ari Kajander, Anja Lehtinen, Eero Tunturi ja Waltteri Valasti.
Ohjelmatoiminkunta: Johanna Enckell (pj.), Carita Havaste, Sinikka Huikuri, Anja Lehtinen, Hans Parvikoski, Eero Tunturi ja Waltteri Valasti.
 

JÄSENKOKOUKSET
Seuran sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin 25.3.1999 Taiteilijakoti Lallukassa, Apollonkatu 13. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Hongisto ja sihteerinä Outi Koskenniemi. Töölön asukastalon Mäntymäen mökin emäntä Marja Salonen esitteli kokouksessa toimintaansa Helsingin kaupungin kulttuuriasiainyksikön alue-koordinaattorina. Jäsenistö ehdotti seuran toimintaan Museokadun kehittämistä ja vierailua Mäntymäen mökissä. Varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne esitteli vuoden vaihteessa voimaan tulevan maankäyttö- ja rakennuslain vaikutuksia osallistuvaan suunnitteluun.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.1999 Taiteilijakoti Lallukassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Hongisto ja sihteerinä Outi Koskenniemi. Kokoukseen osallistui n. 60 henkilöä. Kokouksessa esiteltiin v. 2000 toimintasuunnitelma. Kokouksen päätteeksi kuultiin kaupunginsuunnitteluviraston edustajan Eero Kantolan esitys Hietaniemen kylpylähankkeesta. Tilaisuudessa oli läsnä myös Antti Salaterä liikuntavirastosta sekä kaupunkisuunnitteluviraston viherosaston edustajat, jotka esittelivät oman alansa aiheita ja alueiden kunnostussuunnitelmia Varsinkin Hietaniemen kylpylähanke herätti vilkasta keskustelua. Puheenvuoroja käytettiin aiheesta runsaasti ja ne viestittivät Töölön asukkaiden tyrmistystä ja ihmettelyä hanketta kohtaan. Puheenvuorot sisälsivät  myös runsaasti kannanottoja asukas- ja kaupunginosayhdistysten vähäisestä mahdollisuudesta vaikuttaa yleiskaava-asioissa.

JÄSENTILAISUUDET
18.2.1999 Tiedotustilaisuus Lapinlahden sairaala-alueen ja sairaalan ja länsiväylän välisen alueen kaavoitusasiasta. Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelija Heikki Hirvonen.

Lasten talvirieha 7.3.1999 Taivallahden leikkikentällä.

25.3.1999 seuran Kevätkokous Taiteilijakoti Lallukassa.

Itä-Helsingin kartanokierros 10.5.1999.

Helsinki -päivä 12.6.1999.

Vierailu Reitzin -museoon 10.10.1999.

16.11.1999 Syyskokous Taiteilijakoti Lallukassa.

MUU TOIMINTA
Lukijakysely 10.1.1999 Töölöläisessä Eduskunnan lisärakennushankkeesta. Vastanneiden kesken arvottiin seuran lahjoittamat kolme Töölö-kirjaa.

Seuran sääntöuudistus hyväksyttiin yhdistysrekisterissä. Sääntöjä voi tilata sihteeriltä.

Töölön ala-asteen 6A-luokan piirustusnäyttelyyn lahjoitettiin stipendirahastosta 200,-.

Helsinkiläisille kansanedustajaehdokkaille lähetettiin kysely eduskunnan lisärakennus-hankkeesta. Vastaukset toimitettiin Töölöläinen – ja Puolikaupunkia -lehtiin tiedoksi.

Kaupungilta on haettu rahoitusta Arkkitehtuurikävely -projektia ja Etu-Töölön vuosikymmenet -julkaisua varten. Opiskelijat Marja Salonen ja Piritta Hannula tekevät selvitystä ympäristötoimikunnan ohjauksessa ja esittelevät työn etenemistä johtokunnalle. Hankkeeseen on saatu paikallisagendatukea 6000 mk.

ALOITTEET, KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
Lausunto keskustatunnelin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 20.7.1999.

Valitus ympäristöministeriölle kaupunginvaltuuston päätöksestä (3.3.1999) Kampin asemakaavamuutoksesta tehty 9.4.1999.

Kannanotto eduskunnan lisärakennuksen asemakaavan muutosehdotukseen nk. ”Pikkuparlamentin” alueelle 5.10.1999

Lausunnot rakennusvirastolle Pohjoisen Rautatiekadun puuistutuksista 12.6.1999 ja 9.11.1999.

Kirjelmä kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille Hietaniemi -hankkeesta 9.11.1999.

Ilmoitus Hietaniemen kylpylähankkeen vaihtoehtosuunnitelmasta paikallislehdissä.

Lausunto Kampin metroaseman sekä katu- ja torialueen asemakaavan muutos-ehdotuksesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 13.12.1999.

EDUSTUS
HELKAn puheenjohtajien palaverissa 2.2.1999 seuraa edusti puheenjohtaja Pekka Airaksinen.

Rakennusviraston yleiskaava 2002 -tilaisuuteen 2.2.1999 osallistui Pekka Airaksinen.

Kaupunkilaisten yleiskaava -seminaarissa 14.4.1999 seuraa edustivat Pirjo Jumppanen ja Liisa Tarjanne.

HELKAn kevätkokoukseen osallistui Pirjo Jumppanen.

Hietaniemen uimarannan 70-vuotisjuhlan (13.11.1999) ideointipalaveriin Liikunta-virastossa osallistuvat Pirjo Jumppanen ja Outi Koskenniemi.

Stop-Töhryille seminaariin 16.11.1999 osallistui Pekka Airaksinen.

Helsingin paikallisagendan 3. PaikA -foorum järjestettiin 8.6.1999 Finlandia-talossa. Pirkko Alaranta ja Pirjo Tulikukka osallistuivat.

Liisa Tarjanne edusti seuraa Suomen kotiseutuliiton Kotiseutupäivillä.

Outi Koskenniemi ja Hans Parvikoski osallistuivat Hietsu 99 -festareille Welldone Productionin vieraina.

HELKAn yleiskaava 2000 paikallispajoihin osallistuivat Outi Koskenniemi 25.8. ja Liisa Tarjanne 22.9.1999.

Pirjo Tulikukka osallistui ”Punavuori puhtaaksi” -tilaisuuteen 9.9.1999.

HELKAn syyskokouksessa 29.11.1999 seuraa edusti Liisa Tarjanne.

Töölön kirjaston 100-vuotisnäyttelyn avajaisiin osallistuivat Pirkko Alaranta ja Outi Koskenniemi.

Liisa Tarjanne toimii HELKAn hallituksen varajäsenenä v. 2000.

TIEDOTTAMINEN
Seura on lähettänyt jäsenilleen kaksi jäsenkirjettä. Tilaisuuksista ja toiminnasta on lisäksi informoitu Töölöläisessä ja Puoli kaupunkia -lehdessä.