Töölönlahden ja Finlandiapuiston puistosuunnitelman esittely

0
910

TÖÖLÖNLAHDEN PUISTO – FINLANDIAPUISTO- PUISTOSUUNNITELMA 1. ESITTELY
9.3.2011 Kaupunginsuunnitteluvirasto/ rakennusvirasto, katu-, puisto- ja vihersuunnittelu

Töölönlahden asemakaava hyväksyttiin 2002. Nyt on puistosuunnitelman 1. esittely, maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii julkisen esittelyn ja mielipiteiden huomioinnin. Alueesta on järjestetty kilpailu v. 1997, jonka voitti ARKKITEHTITOIMISTO ROSSI. Musiikkitalo on valmistumassa, samoin huoltoliikennetilat. Finlandiatalon itäisen puolen korjaus on menneillään. Radanvarteen on varattu rakennustontti UPM-10:lle ja Alma Medialle, jotka tulevat hotellin pohjoispuolelle. Sanomatalon pohjoispuolella on myös Helsingin kaupungin tontti mahdolliselle KESKUSTAKIRJASTOLLE ( tai Guggenheim-museolle ?) Musiikkitalon itäpuolen kaavahanke on kuitenkin vielä kesken ja alue siistitään väliaikaisella puistolla.

–  KLUUVIN KANAVA, TEEMAPUISTOT:Ilmeen alueelle antavat virtaava vesi ja teemoitetut puistoaukiot. Etelästä pohjoiseen avautuvat RUNOILIJAN PUISTO, ROMANTTINEN PUISTO, VIATTOMUUDEN PUISTO (lapset ja nuoret, leikkialueet) TAPAHTUMAPUISTO ja näitä yhdistävät käytävät. Varsinaisen kanava-allas avautuu Finlandiatalon itäpuolelle; n 25 cm syvä reunoiltaan ja 150 cm keskialueelta. Finlandiatalon puoleinen reuna on kivetty ja luo torimaisen aukion; harmaata graniittia ja siinä kulkeva pyörätie punaista kivetystä. Itäreunan ranta on vapaampi, loivasti maastoon sopeutuva. Ideana on liikkuva vesi, jota pumpataan altaaseen jatkuvasti mahdollisesti rata-alueelta, Alvar Aallonkadulta, päin tulevina vesikaskadeina. Allas voidaan tarvittaessa peittää talveksi ja sen turvallisuutta ja puhdistavuutta on mietitty pitkälle. Puistoaluetta laajennetaan Töölönlahdelle täyttömaana ja nyt alueella oleva ruovikko osittain häviää. Teemapuisto on tarkoitettu esiintymis- ja tapahtuma-alueeksi (max 10.000 henk) ja puiston muoto on ovaali. Siinä on myös huolto-alue mahdollisia telttoja ja pöytiä varten

–  KASVISTO: Pyritään saamaan ympärivuotista vihreyttä, runsaasti maanpeittokasveja ja sopivin välein lehti- ja havupuita. Lopullinen kasvilajitelma ei ole vielä tiedossa.

–  LIIKUNTA , PYÖRÄILY. Alueelle suunnitellaan pyöräilyä varten omia, selvästi merkittyjä väyliä, jotka esim Finlandiatalon itäpuolella ns Karamzinin rannassa on merkitty erivärisellä kivetyksellä. Suunnitteilla myös radan alitus/ylitys ja yhteys Kaisaniemen puistoon.

-TURVALLISUUS: Alueella vältetään pimeitä katvealueita suosimalla hyvää valaistusta ja matalaa kasvillisuutta.

–  MUUT HARRASTUKSET. Finladiatalon pohjoispäätyyn suunnitellaan suurta laituria, johon voisi keskittää veneiden ja kanoottien vuokrauksen, kahvilan jne.

–  AIKATAULU: Alueen rakentaminen alkaa Finlandiatalon itäpuolelta ja Alvar Aaltokadun alueelta. Radanvarren liiketalot tulevat olemaan 5-kerroksisia ja niihin suunnitellaan myös asuntoja, joten ympäristö ja autotie täytyy olla valmis. Talojen pysäköinti tulee Eliel-pys.taloon tai Finlandiapydäköinnin tiloihin. Arvio on, että alue saadaan rakennettua 5-10 vuoden aikana

–  KUSTANNUSARVIO: 71 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahtirahastossa on tätä nykyä n 40 milj euroa varattu hankkeelle.

–  HANKKEEN ETENEMINEN. Lopullinen rakennushanke tulee vielä nähtäväksi, jolloin mielipiteitä voi siihenkin antaa. Sen jälkeen se menee yleistentöiden lautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Helsingin kaupunginvaltuusto saanee asian päätettäväksi syksyllä 2011. Nyt esitettyyn voi esittää mielipiteitä 25.3.2011 saakka kaija.laine@hel.fi tai rakennusviraston sivuille.