Töölö-Seuran vuosikokouksen 2011 pöytäkirja

0
571

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry.
Vuosikokous 28.2.2011 klo 18.03-19.45

Töölön Palvelukeskus
Töölönkatu 33
00250 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Hannu Haukanhovi avasi kokouksen kello 18.03.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Haukanhovi, sihteeriksi Sirpa Ruotsalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Airaksinen ja Uolevi Lehtinen.

3. Kokouksen osanottajien toteaminen
Kokouksessa on paikalla osanottajalistan mukaan 19 henkilöä. (liite 1)

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu Töölöläinen -lehdessä 13.2.2011. Kokouskutsut on lisäksi toimitettu jäsenistölle sähköpostina/kirjepostina yli kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohdan 9. ja 12. sanamuoto ”tilintarkastaja” muutettiin muotoon ”toiminnantarkastaja”.
 

6. Vuoden 2010 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6.1. Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2010.
6.2. Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2010.
6.3. Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisilla
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös toimintavuodelta 2010 ja myöntää vastuuvapaus Töölö-Seura– Sällskapet Tölö ry:n hallitukselle ja tilivelvollisille tilivuodelta 2010.

8. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymismaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille sekä jäsenmaksu v. 2011

8.1. Toimintasuunnitelma:
Keskusteltiin Töölö- Seura ry. 50 v. – Töölö 100 v. -historiikista. Toivottiin, että jäsenkirjeeseen laitetaan jäsenille pyyntö ottaa yhteyttä seuran toimihenkilöihin, mikäli halutaan tarjota apua kirjan tekemiseen/ rahoittamiseen.
Toivottiin uusintapainoksen suositusta ja nyt loppuunmyydystä Töölö-lautapelistä. Heikki Savola tutkii asiaa.
Ehdotettiin, että seura alkaisi valita ”Vuoden töölöläistä” sekä ”Vuoden nuorta töölöläistä”. Uusi hallitus tulee keskustelemaan asiasta.
Ehdotettiin, että ”Vuoden yrittäjä” esittelisi itsensä vuosikokouksessa.
Toivottiin vuosikokoukseen lisää osanottajia mielenkiintoisen esitelmöijän avulla.
Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma.
8.2. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2011.
8.3. Päätettiin, että seura ei peri liittymismaksua uusilta jäseniltä ja nuorisojäseniltä.
8.4. Jäsenmaksut:
Käytiin vilkas keskustelu jäsenmaksun suuruudesta. Riitta Snäll ehdotti,
että jäsenmaksut pidetään tämän toimintavuoden ajan ennallaan. Uolevi Lehtinen ehdotti henkilöjäsenten jäsenmaksuksi 18 euroa ja Sirkka-Liisa Hentilä 20 euroa. Ehdotettiin myös, että jäsenkirjeeseen laitetaan mainita vapaaehtoisesta kannatusmaksusta.
Päätettiin seuran jäsenmaksuksi toimintavuodelle 2011 henkilöjäseniltä 15 euroa ja yritysjäseniltä 55 euroa.

9. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenet eivät peri palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

10. Seuran puheenjohtajan valinta
Riitta Snäll kertoi, että seuran säännöissä jäsen voi hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen 10 vuoden ajan. Koska Hannu Haukanhovi on hoitanut tehtäväänsä erinomaisesti, ehdotti Snäll, että Hannu Haukanhovi valitaan seuran puheenjohtajaksi uudelle toimikaudelle.
Valittiin Töölö -Seura –Sällskapet Tölö ry:n puheenjohtajaksi toiminta- kaudelle 2011-2013 Hannu Haukanhovi.

11. Seuran hallituksen jäsenten (6) ja varajäsenen (1) valinta

Valittiin seuran hallituksen jäseniksi toimintakaudelle 2011-2013 Pirkko Liljeström, Matti Niiranen, Juhani Pelanne, Heikki Savola, Riitta Snäll ja Sirpa Ruotsalainen. Varajäseneksi valittiin Tapani Holopainen.

 

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatarkastajan (1) valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Urpo Vihervaara ja Sari Yli-Paavola, varatarkastajaksi valittiin Uolevi Lehtinen.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

 

_________________________________ _______________________________
Hannu Haukanhovi      Sirpa Ruotsalainen
Puheenjohtaja              Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:

Me allekirjoittaneet Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n 28.02.2011 pidetyn vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen laaditun vastaamaan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Helsingissä maaliskuun _______päivänä 2011

 

________________________________ _______________________________
Pekka Airaksinen                        Uolevi Lehtinen
Pöytäkirjantarkastaja                  Pöytäkirjantarkastaja

 

_________________________________________________________________

==========================================================