Töölö-Seuran vuosikokouksen 2010 pöytäkirja

0
480

 

Töölö-Seura ry

 

 

 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2010 PÖYTÄKIRJA

 

 

Aika: 25.2.2010 klo 18.00

 

 

 

Paikka: Töölön Palvelukeskus, Töölönkatu 33, Helsinki

 

 

 

Läsnä: Liitteessä mainitut 12 seuran jäsentä

 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus

 Töölö-Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Haukanhovi, sihteeriksi Risto Alsi ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina Mirja Tanhuanpää ja Lauri Lausmaa.

 3. Todetaan kokouksen osanottajat

 Todettiin, että osallistujat ovat saapuessaan kirjautuneet kokouspaikalla olleeseen listaan (liite 1). Kokoukseen osallistui 12 seuran jäsentä.

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

 5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

 Hyväksyttiin jaossa ollut sääntöjen 12 §:n mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 6. Esitetään edellisen vuoden:

6.1. vuosikertomus

6.2. tilinpäätös

6.3. tilintarkastajien lausunto

Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi esitteli vuosikertomuksen 2009. Vuosikertomus hyväksyttiin.

Hannu Haukanhovi esitteli tilinpäätöksen: tuloksen toiminnoittain 1.1. – 31.12.2009 ja taseen 31.12.2009

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa puollettiin vastuuvapauden myöntämistä.

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

8. Hyväksytään vuoden 2010:

8.1. toimintasuunnitelma

8.2. talousarvio

8.3. liittymismaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille

8.4. jäsenmaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2010 toimintasuun-nitelmaksi. Toimintasuunnitelmaan lisättiin ”kaikkien”-sana seuraavaan kohtaan: ”- jaos jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötään alueen kaikkien partiolippukuntien kanssa”. Tällä tarkistuksella toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja hallitusta evästettiin toivomuksella, että jatkossa toimintasuunnitelmaa kehitetään konkreettisemmaksi ja mahdollisuuksien mukaan myös tapahtumien päivämäärät merkitään toimintasuunnitelmaan.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen talousarvioksi 2010. Talousarvio hyväksyttiin.

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

Varsinaisten jäsenten vuoden 2010 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin: – henkilöjäsenet 15 euroa ja

– yritysjäsenet 55 euroa.

Nuorisojäseniltä ei jäsenmaksua peritä

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies

 Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti:

KTM, tmj. Sari Yli-Paavola

Liikenneneuvos Urpo Vihervaara

 Varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti:

KTT, emeritus professori Uolevi Lehtinen

11. Kokouksen päättäminen

Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja lausui kiitokset kokouksen osanottajille ja päätti kokouksen klo 19.00.

Puheenjohtaja vetosi vielä jäsenistöön, että seuralle löydettäisiin toimihenkilöt avoinna oleviin seuran sihteerin, jäsensihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviin.

 Vakuudeksi:

 Hannu Haukanhovi                       Risto Alsi

kokouksen puheenjohtaja              kokouksen sihteeri

 

 Me allekirjoittaneet Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n 25.2.2010 pidetyn yhdistyksen vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina toteamme, että pöytäkirjan kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Helsingissä maaliskuun ____. päivänä 2010

 

Mirja Tanhuanpää                        Lauri Lausmaa

pöytäkirjantarkastaja                   pöytäkirjantarkastaja