Töölö-Seura ry:n kevätkokous 30.3.2006

0
579

TÖÖLÖ-SEURA ry:n KEVÄTKOKOUS

Aika: 30.3.2006 KLO 18.00

Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 b, 00250 HELSINKI

PÖYTÄKIRJA

1. Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja Hannu Haukanhovi avasi kokouksen toivottaen seuran
henkilö- ja yritysjäsenet tervetulleiksi seuran kevätkokoukseen.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Vuorinen ja sihteeriksi Sirpa Huostila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Grönblad-Voutilainen ja Pirkko Liljeström, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todettiin kokouksen osanottajat, 30 henkeä. Liite 1.

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu postitettu jäsenille 10.3.06 kirjeitse ja erikseen vielä sähköpostilla. Lisäksi kokouskutsu on ollut Töölöläinen -lehdessä 12.3.06.

5. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitettiin edellisen vuoden:

Toimintakertomus. Puheenjohtaja Hannu Haukanhovi suoritti esittelyn.
Tilinpäätös. Seuran varainhoitaja Eila Mäki-Patola suoritti esittelyn.
Tilintarkastajien lausunto. Kokouksen sihteeri Sirpa Huostila suoritti esittelyn.

7. Kokouksen puheenjohtaja Timo Vuorinen luki seuran tilintarkastajien antaman tilintarkas- tuskertomuksen.

8. Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen.

9. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10. Koska muita asioita ei ollut esitetty kokouksen käsiteltäväksi, niin puheenjohtaja Vuorinen
päätti kokouksen klo 18.30

Vakuudeksi

Timo Vuorinen Sirpa Huostila
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän Töölö-Seura ry:n 30.3.2006 pidetyn kevätkokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä ja kokouksen kulkua.

Riitta Grönblad-Voutilainen Pirkko Liljeström
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja