Töölö-Seura ry:n kevätkokous 28.2.2008

0
493

Töölö-Seura ry

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2008 PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.2.2008 klo 18.00

Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 b, Helsinki

Läsnä: Haukanhovi Hannu
Huostila Sirpa
Liljeström Pirkko
¨ Mäki-Patola Eila
Pelanne Juhani
Snäll Riitta
Tarjanne Liisa
Vaahtokari Lilja
Alsi Risto, siht.

Kalevalan päivän kunniaksi ennen kokousta oli ohjelmassa Emmi Knuutisen upeasti esittämää kantelemusiikkia .

1.
Kokouksen avaus

Töölö-Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi kevätkokoukseen ja avasi kokouksen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Haukanhovi, sihteeriksi Risto Alsi ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina Pirkko Liljeström ja Lilja Vaahtokari.

3.
Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin, että osallistujat ovat saapuessaan kirjautuneet kokouspaikalla olleeseen listaan (liite 1).Osallistujat on kirjattu myös tämän pöytäkirjan alkuun.

4.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5.
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin liitteenä oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.
Edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely.

Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin lisättynä seuraavilla maininnoilla:
– Töölö-Seura sai uuden toimiston Eino Leinon katu 4:stä, jonne muutettiin 1.6.2007.
– Töölö-Seura osallistui Euroopan Rakennusperintöpäivän tapahtumaan järjestämällä retken Vanhaan kaupunkiin Annalan huvilaan 17.9.2007.
Tämä asia merkitään seuran silloisen Ympäristötoimikunnan aktiviteet-
teihin.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Eila Mäki-Patola esitteli tilinpäätöksen 31.12.2007, tasekirjan 1.1. – 31.12.2007.

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon.

7.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille päättäminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.

8.
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kevätkokouksen klo 18.30.

Tämän jälkeen todettiin, että seuraava asukasilta on 10.4.2008 klo 18.30 teemana puistot.

 

Hannu Haukanhovi Risto Alsi
kokouksen puheenjohtaja sihteeri

 

Pirkko Liljeström Lilja Vaahtokari
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja