Taustatietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta

0
924

Historia

Töölöläisen Historiaa Kulttuurikerho aloitti toimintansa syksyllä 1991 rekisteröimättömänä harrastusseurana Töölöläinen -lehden lukijoiden keskuudessa. Toiminta laajeni kuitenkin niin nopeasti, että yhdistys rekisteröitiin vuonna 1995. Samalla päätettiin, että yhdistys järjestää paikallisen kulttuuritoiminan lisäksi omakustanteisia kulttuuriretkiä ja -matkoja jäsenistölleen ja Töölöläinen -lehden lukijoile. Yhdistys toimi kulttuuriviraston hyväksymänä vastuullisena matkanjärjestäjänä syksyyn 2005 saakka, minkä jälkeen se merkittiin rekisteriin matkatoimistojen kanssa yhteistyössä toimivana matkanvälittäjänä.

Toiminta

Töölöläisen Kulttuurikerho ry järjestää tai välittää 20-30 matkaa, retkeä tai tapahtumaa vuosittain.
Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisten työntekijöiden varassa, voittoa tuottamatta. Jatkuvia kuluja ovat toimitilan vuokra, puhelinkulut sekä jäsenistölle neljä kertaa vuodessa toimitettava KulttuuriViesti -lehti. Näinollen on erityisen tärkeää, että jäsenistö suorittaisi jäsenmaksunsa vuosittain ajoissa, ja saahan sillä alennuksia matkoista.

Töölöläisen Kulttuurikerho ja Siltasaariseura toimivat yhteisen toiminnanjohtajansa rovasti Mauri Virtasen äkilliseen kuolemaan saakka yhdessä toimistossa, mutta 1.3.2006 lähtien molemmilla seuroilla ovat olleet omat toimistonsa.  Jäsenyys kummassa yhdistyksessä tahansa oikeuttaa jäsenalennuksiin, mutta varaukset on tehtävä ko. matkan järjestäneen yhdistyksen toimistosta. Töölöläisen Kulttuurikerhon tapahtumiin ja matkoille voivat osallistua Töölö-Seuran jäsenet jäsenhinnoin.

Jäsenlähtöisyys

Töölöläisen Kulttuurikerho ry:n tavoitteena on edelleenkin tarjota kiinnostavia kulttuuritapahtumia ja -matkoja aiempaan tapaan. Tarjonnan monipuolistamiseksi ja kiinnostuksen kohteiden esillesaamiseksi toivotaan vinkkejä ja palutteita jäsenistöltä ja muilta asiasta kiinnostuneilta. Näin halutaan tarjota virikkeitä virkistäytymiseen ja mukavaan yhdessäoloon kulttuurin hengessä.

Tervetuloa mukaan matkoille, jäseniksi toimintaan ja KulttuuriViesti -lehden lukijoiksi!