Taivallahden kylpylähotellia ympäröivät rannat tulee säilyttää kaupunkilaisille avoimina virkistysalueina

0
1046
Töölö-Seura ry:n hallitus on hyväksynyt 30.11.2022 kannanoton, jonka mukaan seura kannattaa suunnitelmaa, jossa kylpylähotellin niemeä kiertää kaikille avoin rantaraitti, alueen yleistä uimarantaa laajennetaan ja niemen nokkaan toteutetaan Sigurd Frosteruksen puisto. Taivallahden kylpylähotellin tontti on kuvassa valkoisella keskellä niemeä, eikä ulotu rantoihin.

Töölö-Seura ry / Hallitus

Kannanotto 30.11.2022

Töölö-Seura ry toteaa, että Taivallahden kylpylähotellin tontilla on lainvoimainen asemakaava, jota tulee tarkoin noudattaa hankkeen edetessä.

Töölö-Seura ry näkee kylpylä- ja saunatoiminnan sekä tiloihin tulevat ravintolat myönteisenä kehityksenä, jonka myötä Töölön palvelutaso paranee. Toivomme rakennukseen hyvätasoista ravintolaa ja rannalle aukeavaa terassia kaupunkilaisten iloksi.

Töölö-Seura korostaa, että yhteys alueelta Mustasaareen on säilytettävä ja kyseisen lautan laituri on sisällytettävä suunnitelmiin. Kaupungin on lisäksi osoitettava välittömästi korvaavat paikat alueelta poistuville veneiden säilytyspaikoille.

Taivallahden rantoja ruopattaessa ei saa syntyä haittaa ympäristölle, vaan kaikessa on noudatettava ehdotonta huolellisuutta ja vesiensuojelua on korostettava.

Hotellille vuokrattava ja lohkottava tontti ei saa ulottua kiinni rantaviivaan, vaan sen tulee olla ”saareke” niemessä, kuten on kaavailtukin. Kaikki rannat tulee säilyttää kaupungin hallinnassa ja omistuksessa sekä kaupunkilaisille avoimina. Niemeä tulee ehdottomasti kiertää kaikille avoin ja valaistu rantaraitti. Niemen nokkaan kaavailtu uimarannan laajennus on niin ikään oltava ehdottomasti kaikille kaupunkilaisille avoin.

Sigurd Frosteruksen puisto tulee rakentaa pieteetillä ja kauniiksi. Frosteruksen puisto hyvin toteutettuna, valaistuna ja hoidettuna on tervetullut uusi urbaani viheralue, joka täydentää töölöläisten virkistysalueita.

Alue on nykyisin siivoton ja se koetaan turvattomaksi ulkoilla, etenkin iltaisin. Arvioimme, että kylpylähotellin rakentuminen lisää tuntuvasti alueella koettua turvallisuuden tunnetta.

Kylpylä- ja saunatoiminnalle on ehdottomasti varattava toteutettavassa rakennuksessa asemakaavassa mainittu 35 prosenttia hotellirakennuksen pinta-alasta.

Töölö-Seura ry toivoo varmistettavan myös, että hotellin asukkaiden lisäksi myös kaupunkilaisilla on pääsy saunoihin ja kylpylöihin. Toivottavasti nyt etenevä Taivallahden kylpylähotelli on nimensä mukaisesti aidosti myös kylpylä ja saunahanke.

Töölö-Seura ry ajoi noin 20 vuotta sitten alueelle ideoimaansa saunamaailmaa, joka olisi ollut upea ja erinomaisen uniikki kokonaisuus: ilo asukkaiden ja varsinainen vetonaula Helsingille. Valitettavasti tämä hanke ei kuitenkaan toteutunut.

Töölö-Seura ry:n hallitus

LISÄTIETOJA: Matti Niiranen, Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja, p. 040 501 9192