Ratikkakiskojen alta poistuvat pysäköintipaikat on korvattava

0
601
Raitiovaunut ovat olleet oleellinen osa töölöläistä katukuvaa jo 1800-luvun lopulta alkaen. Kuvassa raitiovaunu lähdössä Töölön halleilta vuonna 1924. Kuva Helsingin kaupunginmuseo.

Töölö-Seura ry:n kannanotto 22.02.2022

Töölö-Seura ry vaatii, että asukas- ja asiointipysäköintipaikkojen määrää ei enää vähennetä Töölössä, ilman että osoitetaan korvaavat paikat. Kantakaupungissa asuvat ihmiset tarvitsevat omaa autoa työssään ja monista muista tärkeistä syistä johtuen. Töölössä asukaspysäköinnin paikkoja on vähennetty jo pitkään ja aivan liikaa. Nyt paikoista on jo huutava pula. Pysäköinti autohalleissa on lisäksi valtaosalle asukkaista liian kallista, eikä asukaspysäköintitunnuksen hintaa saa enää korottaa F- ja H-alueilla.

Töölö-Seura korostaa, että sujuva yksityisautoilu ja joukkoliikenne yhdessä turvaavat sen, että kantakaupungin erikoisliikkeiden asiakkaat tavoittavat palvelut jatkossakin. Turhaa vastakkainasettelua tulee välttää.

Töölö-Seura ry toteaa, että suunnitellut uudet raitiolinjat 2 ja 4 ovat saaneet Töölön asukkaiden keskuudessa ristiriitaisen vastaanoton: voimakkaita mielipiteitä on sekä puolesta että vastaan. Hyvä julkinen liikenne nähdään erittäin myönteisenä asiana, mutta samalla halutaan minimoida haitat liikennesuunnittelun keinoin. Muutos olisi suurin niille, jotka asuvat Topeliuksenkadun varrella, johon on tulossa uudet raitiokiskot. Etäämmällä olevissa kortteleissa haittaa kiskoista ei niinkään koeta, vaan nähdään enemmän sujuvan joukkoliikenteen edut.    

Töölö-Seura katsoo, että asukas- ja asiakaspysäköintipaikkojen määrä ei saa vähentyä Töölöön toteutettavien uusien raitiokiskojen johdosta. Topeliuksen- ja Runeberginkaduilta poistuvat pysäköintipaikat tulee korvata täysimääräisesti lisäämällä vinopysäköintiä poistuvien paikkojen lähikortteleissa. Myös taloyhtiöiden pihapaikkoihin on suhtauduttava myönteisemmin. Päätösvalta pihojen käytöstä tulee olla yhtiöillä.

Topeliuksenkadun varren useat asunto-osakeyhtiöt vastustavat uusia raitiolinjoja ja ovat esittäneet syvän huolensa uusien kiskojen vaikutuksesta asuinympäristön toimivuuteen, turvallisuuden ja viihtyvyyteen. Töölö-Seura ry vaatii, että kaupunki ottaa asunto-osakeyhtiöiden esittämät huolet vakavasti ja tekee tarpeellisia korjauksia. Taloyhtiöt toteavat kannanotossa mm., että ”Topeliuksenkatu on kaksisuuntaiselle raitiotieliikenteelle yksinkertaisesti aivan liian kapea eikä kadun rakennuskanta, katutason asuinhuoneistoineen, sovellu raitiotieliikenteelle.”

Töölö-Seura ry muistuttaa kaupungille, että Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyttää asukkaiden ja osallisten perusteellista kuulemista. Tämä ei ole mahdollista ilman kaupunginosayhdistyksen mukana oloa kuulemisprosesseissa. Töölö-Seura on valmis jatkossakin yhteistyöhön kaupungin kanssa asukkaiden kuulemisprosessien kehittämisessä ja esimerkiksi eri aiheista järjestettävien asukasiltojen järjestämisessä.

Töölö-Seura ry:n hallitus

Lisätiedot: Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja Matti Niiranen, p. 040 501 9192