RAFAEL – asumisyksikkö

0
739

 Rakentaminen aloitetaan tämän vuoden aikana Mechelininkadun varteen

 Töölö-Seura ry järjesti 9.2.2012 keskustelutilaisuuden töölöläisille asumisyksikkö Rafaelista, jonka rakentaminen aloitetaan Kivelä-Hesperian sairaalan alueelle syksyllä.

Tilaisuuteen oli saapunut valitettavasti vain kourallinen asiasta kiinnostuneita ja naapurikorttelin, Kesäkadun, asukkaita ei näyttänyt olevan lainkaan paikalla tai eivät ainakaan puheenvuoroa käyttäneet.

Paikalle seura oli kutsunut Diakonissalaitoksen edustajia: diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, kiinteistäjohtaja Ahti Varis, asumispalvelualueen johtaja Tapio Tähtinen, asumisyksikön johtaja Heli Alkila ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta erityisasiantuntija Jarmo Räihä. Arkkitehtitoimisto JKMM Oy edustajana Samuli Miettinen.

Taustaa:

Matti Vanhasen 2. hallitus päätti v. 2008, että Helsingin n 1500 asunnottomien tilanne pitää saada korjattua ja sitoutui sen puolittamiseen järjestämällä heille 750 vakituista asuntoa. Helsingin Töölöön Hietaniemenkatu 5:een peruskorjattiin kaupungin oma kiinteistö mm ensisuojaksi ja asumisyksiköksi sekä Ruusulankatu 10 kiinteistö peruskorjataan Sininauhasäätiön toimesta. Sinne tulee n 100 yksiötä asunnottomille.

Uudenlaista asumis-, tuki- ja hoivamuotoa kaikkein vaikemmin sijoitettaville asunnottomille haettiin ns konseptikilpailulla ja tämän kilpailun voitti Diakonissalaitos ja JMMK arkkitehtitoimisto.

Viime syksynä Töölöläinen-lehdessä esiteltiin voittanut rakennussuunnitelma. Talo tulee olevaan 3-4 kerroksinen, 55 peruskalustettua yksiötä , joista muutamiin voidaan sijoittaa myös pariskunta. Rakennus on Ara-rahotteinen ja tulee Helsingin kaupungin omistamalle sairaalatontille. Kaavamuutos hyväksyttiin syksyllä valtuustossa. Kesäkadun päädyn kohdalle rakennetaan hevosenkangänmuotoinen tai arkkienkelin avonaisia siipiä muistuttava etelään avautuva talo. Portti avataan Mechelininkadulle ja mahdollisesti koko muuri joudutaan uusimaan. Nyt paikalla oleva v. 1928 G. Taucherin suunnittelema varastorakennus puretaan. Muut alueen rakennukset ovat suojeltuja.

Sosiaalivraston erityisasiantuntija Räihä kertoi, että yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston edustajan kanssa he päätyivät valitesemaan tämän alueen, koska siellä oli rakennusoikeutta sopivasti jäljellä.

Diakoniajohtaja Kökkö kertoi muutamin sanoin diakoniatoiminnasta Suomessa ja laitoksen erityisosaamisesta nimenomaan syrjäytyneiden hoidossa. Asumisyksikön johtaja Alkila kuvaili asukkaille annettavaa tukea ja toimintaa. Yksikön kiinteistövastaava Varis kertoi keinoista, miten uudet asukkaat voivat sopeutua tähän ympäristöön ja aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä naapurustoon.

Arkkitehti esitteli monin kuvin tulevan rakennuksen sisä- ja ulkotiloja.

Käytiin vilkas keskustelu ja haluttiin vastauksia mm kysymyksiin:

Miksi syrjäytyneiden asumisyksikkö juuri tähän paikkaan?
Miten uudet asukkaat sopivat samaan piha-alueeseen alueella toimivan päiväkodin kanssa?

Eikö Töölössä ole jo riittävästi tukiasuntoja?

Mitä alueen muut asukkaat ja Sibeliuspuistossa käyvät turistit ajattelevat alueen ilmeen muuttumisesta?

Mitä tämä hieno rakenuus palveluineen maksaa kaupungille, veronmaksajille?

Minkälaisia korvauksia asukkailta itseltään peritään?

Tarvitaanko ympärivuorokautista hoivaa itsenäisesti asuville?

Miksi ei kaupungin tyhjillään olevia tiloja voitu käyttää tähän tarkoitukseen? Esim. tyhjänä oleva Osmonkallion seniorikoti Käpylässä seisoo nyt tyhjän panttina?

Vastauksia saatiin:

Töölöstä löytyi sopiva paikka ja haluttiin kokeilla jotain uutta järjestämällä kilpailu, sairaala-alueella oli jäljellä rakennusoikeutta.

Päiväkoti poistuu pihapiiristä ennen uudisrakennuksen käyttöönottoa. Etu-Töölöön mahtuu vielä uusi asumisyksikkö ja ympäristöhaitat voidaan huolellisella seurannalla eliminoida.

Asukas maksaa itse vuokransa, jos hänellä on ansio- tai eläketuloja. Normaalit sosiaalituet ts. asumis- ja toimeentulotuet koskevat myös näitä asukkaita. Diakonissalaitos veloittaa 29-100 E/vrk eli 870 – 3000 E/kk antamastaan tuesta ja hoivasta. Sosiaalivirasto ostaa siis palvelun Diakonissalaitokselta ja perii asukkaalta jos mahdollista – muuten ne jäävät sosiaaliviraston maksettaviksi. Sosiaaliviraston edustajan, Räihän, mukaan näin hoidetut asunnottomat tulevat pitkän päälle kuitenkin edullisemmaksi yhteiskunnalle, koska he käyttävät mm vähemmän terveyspalveluja ja heidän kuntoutumiselleen on jopa toiveita

Uudisraketaminen ja vanhan korjaaminen ovat yhtä kalliita, kertoo Räihä. Ympärivuorokautinen hoiva on moniongelmainen asukasaineisto huomioiden välttämätöntä, sillä itsenäisesti asuvilta ei voida kieltää alkoholia ja huumeita (!), mutta yhteisissä tiloissa niiden käyttö on kiellettyä.

Töölö-Seuran ympäristöjaos