Mielipide Lääkärikadun asemakaavasta 10/05

0
510

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle 17.10.2005

Lääkärinkadun kaavoituksen kohteena oleva alue on voimassa olevassa asemakaavassa puistoa. Se on ollut puistoa jo Keskuspuiston osayleiskaavaa laadittaessa ja vahvistettaessa. Kaavoituksessa asemakaavoitus yksityiskohtaisempana kaavoituksena syrjäyttää osayleiskaavan eli yleispiirteisemmän kaavan. Tästä seuraa, että jo puistoksi kaavoitettua aluetta ei voitu aikanaan sisällyttää Keskuspuiston vahvistettuun yleiskaavaan, varsinkaan kun käyttötarkoitusta ei ollut aikomus muuttaa. Lääkärinkadun puistoalue on osa toiminnallista Keskuspuistoa.

Sekä vahvistetulla Keskuspuiston osayleiskaavalla että nyt kyseessä olevan puistoasemakaavan vahvistamisella kaupunginvaltuusto on halunnut varmistaa ja suojata kyseisen alueen puistokäyttöön. Töölö – Seuran mielestä tiiviisti rakennetussa Taka-Töölössä ja Meilahdessa ei ole ilmennyt missään vaiheessa vähenevää puiston tarvetta, vaan tilanne on päinvastainen.

Tässä vaiheessa alueen kaavamuutoksesta tulisi luopua ja keskittää voimat kiireellisimpiin ja isompiin kohteisiin. Lisäksi haluamme tuoda esille, että lähiulkoilupaikoilla on hyvin suuri merkitys sekä terveys- että arkiliikunnan mahdollistajana.

Helsinkiin tarvitaan uudisrakentamista, mutta kaavoitus- ja rakentamispäätöksiä tehtäessä on arvostettava kaupunginosien asukkaiden tarpeita ja ihmisten tyydyttävää elämisen laatua ja hyvinvointia.  Jatkuva rakennuskannan tiivistäminen lisää Keskuspuiston ja yleensä puistoalueiden tarvetta kaupungissamme.

Edellä olevan perusteella Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry toteaa, että nykyisessä asemakaavassa oleva puisto säilytetään. Kaupungin asuntotuotanto-ongelmaa ei ratkaista ko. alueen kaavoittamisella. Helsingin on jatkettava maapolitiikkaan liittyviä neuvotteluja koko pääkaupunkiseudulla.