Mielipide Jätkäsaaren osayleiskaavasta 3/2004

0
496

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 18.3.2004

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry toteaa mielipiteenään Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Siksi alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Edelleen on tärkeää, että alue rakennetaan laadullisesti korkeatasoiseksi ja toiminnallisesti monipuoliseksi.

Yleiskaavan antama tehokkuusohje saattaa osoittautua liian korkeaksi. Jotta asumisen viihtyisyys varmistettaisiin, suunnitelluista kortteleista tulee tehdä riittävät valoisuus- ja varjoisuusselvitykset eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Tiivis, terassimainen rakentaminen sopii merelliseen ympäristöön, kunhan huolehditaan siitä, että merinäkymät säilyvät jatkosuunnitelmissa ja ettei korttelitehokkuutta venytetä äärimmilleen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota alueen tuulisuuteen, jottei uusien rakennusten sijoittelulla ja korkeussuhteilla lisätä tuulen voimakkuutta alueen sisällä.

Alueelle tulee kehittää myönteinen identiteetti. Sen aikaansaamiseksi Jätkäsaareen on suunniteltava myös julkista rakentamista, erilaisia palveluja eikä vain asuntoja. Tätä tavoitetta edistämään pitäisi tutkia esimerkiksi korkeatasoisen merellisen toimintakeskuksen sijoittamista merenrannan tuntumaan.

Osayleiskaavaluonnoksessa on myönteistä puistot, joihin on lyhyt matka asunnoista ja uusien esplanadien rakentaminen. Puistojen pitäisi kuitenkin olla myös toiminnallisia puistoja ja viheralueilla tulisi suosia erilaisia korkeussuhteita. Periaatteessa jokaisesta asunnosta tulisi näkyä puita ja jokaisessa korttelissa olla oma leikki- ja istuskelualueensa. Rakennettavan rannan tulisi olla vaihteleva, ei vain suoraviivainen ja muurimainen, vaan väliin mutkitteleva ja loiva, jotta veden ääreen voi kurottua ja kahlata ja jopa myös ongintamahdollisuus rantavedestä.

Liikenteen ratkaisemisessa on hyvä tavoite, että Jätkäsaaresta pyritään kehittämään autoton asuinalue. Liikennekysymykset vaativat kuitenkin edelleen kehittämistä. Erityisesti alueelle sisääntuloliikenteessä on ongelmia. Läpiajoliikennettä ei tulisi enää lisätä jo nykyisellään ruuhkautuneilla kantakaupungin asuntoalueiden kaduilla. Paha tukos syntyy Mechelininkadun päähän, joka jo nykyisen liikenteen määrillä ruuhkautuu päivittäin useaan otteeseen. Läpiajoliikenteen aiheuttamat haitat erityisesti Töölössä, mutta myös sekä Kampissa että Punavuoressa on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa ja mietittävä niihin erilaisia ratkaisuja, esim. hiljaisen asvaltin käyttöä melun vähentämiseksi.

Jätkäsaaren aluetta on sataman toiminnan aikana jo rajusti täytetty länteen päin. Jatkossa on huolehdittava siitä, ettei Lauttasaaren ja Jätkäsaaren välinen merialue enää kavennu ja ettei kapeaa vesialuetta kasvateta liian pitkäksi. Kirkkosaareen suunniteltu uimaranta on veden vaihtumisen kannalta suljetussa tilassa. Tämä vaikutelma vahvistuu, sillä Kirkkosaaren oikealle puolelle ehdotetaan Viron laivojen laitureita.

Virtaustutkimukset Jätkäsaaren rakentamisen vaikutuksista ovat riittämättömät eikä niissä ole otettu huomioon kokonaisvaikutuksia Seurasaaren ja Lauttasaaren selille. Myös länsimetron mahdollisen rakentamisen (Koivusaari) ja Jätkäsaaren uuden asuinalueen yhteisvaikutukset ympäröiville merialueilla olisi osattava arvioida etukäteen.

Jätkäsaaren maa- ja merialueilla on suuria saastuneita massoja. Osayleiskaava-luonnoksesta ei käy selvästi ilmi, minne ne aiotaan siirtää. On pidettävä huolta, ettei niitä läjitetä Lauttasaaren selälle.

Helsingissä, maaliskuun 18. päivänä 2004

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry

Pekka Airaksinen, puheenjohtaja

Liisa Tarjanne, varapuheenjohtaja