Linnunlauluntien ulkokuntosali houkuttelevaksi senioreille

0
448
Töölönlahti on upea ympäristö liikuntaharrastukselle kaupunkiluonnon helmassa. Sen osoitti myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön 75-vuotispäiväkävely Töölönlahden ympäri. Kuvassa presidentti kävelyllä 27.8.2023 Töölönlahdella. Kuva Matti Niiranen.

Töölö-Seura ry:n kannanotto 25.9.2023 Linnunlauluntien ulkokuntosalista ja sen puistosuunnitelmasta

Töölö-Seura ry toteaa esitetystä Linnunlauluntien ulkokuntosalista, että se sijaitsee luonnonsuojelualueeksi esitetyn Töölönlahden vesialueen vihersuojavyöhykkeellä.

Pidämme myönteisenä sitä, että nykyinen Töölönlahden koillisrannassa oleva kuntoilualue laitteineen siirretään pois ranta-alueelta ja että sen tilalle rantaan tulee niitty. Kuntoilu- ja ym. virkistystoiminnot tulee mahdollisuuksien mukaan siirtää pois muiltakin kohdin Töölönlahden rantaviivasta. Töölönlahden suojeltavan vesialueen vihersuojavyöhykkeelle kuntoilulaitteita voi puolestamme sijoittaa, joten emme näe estettä sijoittaa ulkokuntosalia nyt esitetylle paikalle.

Töölö-Seura pitää monilla tavoin myönteisenä sitä, että asukkaille tarjotaan ”hiljaisen” ja maksuttoman kuntoilun mahdollisuuksia kaupunkipuistossa luonnon sylissä. Tämä edistää kansanterveyttä.

Töölö-Seura ry esittää, että eri laitteita Linnunlauluntien ulkokuntosaliin valittaessa huomioidaan erityisesti aloittelevat kuntoilijat ja seniorit. Muistutamme, että senioreiden osuus kaupunkilaisista kasvaa voimakkaasti. Esitämme, että tästä ulkokuntoilusalista tiedotettaisiin korostetusti matalan kynnyksen paikkana, joka soveltuu kaikille ja jossa kuntoilu on helppo aloittaa.

Kuntoilulaitteiden käytön tulisi olla ulkokuntosalissa mahdollista ja houkuttelevaa, vaikka henkilö on seniori tai heikompikuntoinen aloittelija. Jos henkilön voimat eivät riitä tekemään esimerkiksi tavanomaisia etunojapunnerruksia, olisi vastaavien liikkeiden teko mahdollistettava ”smith-telineen” kaltaisella laitteella, jossa on tangon korkeuden säätömahdollisuus. Kuntoilualueella voisi olla myös valaistu opastaulu, jossa olisi liikkeiden suoritusohjeita aloittelijoille, eri ikäisille ja kunnoltaan eri tasoisille henkilöille.

Ulkokuntosalin alueella ja koko Töölönlahden kuntoilureitin varrella tulisi olla enemmän penkkejä levähtämiseen ja luonnon tarkkailuun. Esitämme myös, että ulkokuntoilusalin hyvään valaistukseen panostetaan, sillä se lisää koettua turvallisuuden tunnetta tällä kohdin puistoa, jonka lähellä ei asutusta ole.

Nyt esitetystä Linnunlauluntien ulkokuntosalin puistoluonnoksessa kritisoimme hiekkatekonurmen suurta määrää, sillä siitä aiheutuu mahdollisesti riski linnustoon kulkeutuvasta mikromuovista.

Töölö-Seura ry esittää, että uuden ulkokuntosalin rakentaminen toteutetaan siten, että alueelta ei kaadeta puita. Puistossa tällä kohdalla kasvaa suurien punatammien ja pylväshaapojen sekä pajujen lisäksi muun muassa koristeomenapuita ja koristekirsikkapuu.

Kiinnitämme huomiota myös siihen, että Linnunlaulun ulkokuntosali sijaitsee vilkasliikenteisen Helsinginkadun varressa (etäisyys noin 20 metriä). Esitämme tutkittavaksi, voisiko Helsinginkadun varteen rakentaa jonkinlaisen meluaidan ja/tai istuttaa lisää esimerkiksi havupuita tai sellaisia suuria pensaita, jotka estäisivät ympärivuotisesti melun, pakokaasujen ja muiden päästöjen suoraa siirtymää ulkokuntosaliin ja vesialueelle.

Töölö-Seura ry katsoo, että kaikki rakentaminen ja tulevat toiminnot Töölönlahdella tulee tehdä huomioiden vesialueen tuleva luonnonsuojelualue sekä sitä suojaavan vihersuojavyöhykkeen tarkoitus.

Töölö-Seura ry on tehnyt yhdessä Helsy ry:n ja muiden kaupunginosayhdistysten kanssa aloitteen 12.9.2022 luonnonsuojelualueen perustamista Töölönlahden vesialueesta. Rantoja suojelisi aloitteen mukaan vihersuojavyöhyke. Aloite löytyy täältä: https://xn--tl-seura-n4aab.fi/aloite-kaupungille-toolonlahden-ainutlaatuinen-luonto-on-suojeltava/ Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on 14.2.2023 ottanut ehdotukseemme luonnonsuojelualueesta myönteisen kannan.

Helsingissä 25.9.2023

Töölö-Seura ry:n hallitus

LISÄTIETOJA:

Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192, sähköposti tooloseura@gmail.com