Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta on valmistunut luonnos, kommentteja pyydetään 18.6. 2021 mennessä

0
473

Kehittämisohjelman päätavoitteena on parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta.
Työssä määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet kaupungin liikenneturvallisuustyölle
sekä asetetaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Näin taataan suunnitelmallinen
ja vaikuttava liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia kaupungissa
liikkuvia ja ohjelman päivitystyötä on tehty laajassa vuoropuhelussa asukkaiden sekä eri
sidosryhmien kanssa.

Asukkaiden ääni on liikenneturvallisuudessa erityisen tärkeä, minkä vuoksi
kehittämisohjelman luonnos on nyt kommentoitavana Helsingin asukkaille. Asukkailta
toivotaan näkemyksiä esitetyistä liikenneturvallisuustavoitteista ja toimenpiteistä niiden
saavuttamiseksi. Kerro kantasi -palvelussa voi kommentoida vapaasti esitettyjen
liikenneturvallisuustoimenpiteiden sisältöä ja aikataulutusta. Kommentit otetaan huomioon
ohjelman valmistelussa.

Kyselyyn voi vastata perjantaihin 18.6.2021 asti ja kysely löytyy osoitteesta:
https://kerrokantasi.hel.fi/liikenneturvallisuusohjelma2 .
Kyselyä voi jakaa myös
Facebookissa, linkki kaupungin julkaisuun:
https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto/photos/a.527891240626420/3
997869616961881/ .

Helsingin liikenteessä on vuosina 2015–2019 kuollut keskimäärin kuusi, loukkaantunut
vakavasti 20 ja kaikkiaan loukkaantunut noin 440 henkilöä vuosittain poliisin tietoon
tulleissa onnettomuuksissa. Kaikki liikenneonnettomuudet eivät tule poliisin tietoon, joten
loukkaantumisia sattuu todellisuudessa enemmän. Liikenneturvallisuutta parantamalla
vähennetään ihmisille onnettomuuksista aiheutuvia inhimillisiä kärsimyksiä, mutta samalla
myös yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.
Uuden kehittämisohjelman suunniteltu tavoite on puolittaa kuolemien, vakavasti
loukkaantuneiden ja loukkaantuneiden määrät vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050
mennessä tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti
Helsingin liikenteessä. Tavoitteet mukailevat EU:n ja kansallisia tavoitteita.

Ystävällisin terveisin
Jussi Yli-Seppälä
Liikenneinsinööri
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Maankäyttö ja kaupunkirakenne, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu
PL 58214 (käyntiosoite Työpajankatu 8), 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. 09 310 37054
jussi.yliseppala@hel.fi
www.hel.fi