Lausunto Runberginkadun pyörätiesuunnitelmasta ym. 19.8.2013

0
544

Lausunto Runeberginkadun ym. pyörätiesuunnitelmista, asukas- ja asiakaspysäköinnistä sekä Töölön liikennejärjestelyistä. Töölö-Seura ry esittää Helsingin kaupungin kaupunkisuunnisteluvirastolle seuraavaa:

Lausunto_Runeberginkadun_pyoratiesuunnitelma_ym-1.doc