Flow’n oikea paikka ei ole Olympiastadion

0
694
Hugo-vesivoimala Töölönlahden pohjoispäässä.

HELSINGIN SUVILAHDESSA JO toistakymmentä vuotta järjestetty Flow-festivaali on neuvotellut lehtitietojen mukaan jo pidemmän aikaa muutosta Olympiastadionille ja sen ympäristöön. Kaupunkilaiset saivat tosin lukea asiasta vasta viime viikolla.

Herää kysymys, onko asiaa pimitetty asukkailta tarkoituksella? Pelätäänkö, että asukkaiden keskuudessa nouseva vastustus estäisi Flow’n muuton Taka-Töölöön?

Enemmistö Taka-Töölön ja etenkin Urheilukadun tienoon asukkaista vastustaa varmasti Flow-festivaalin siirtymistä ikkunansa alle. Pelot ovat saamani palautteen mukaan monenlaisia. Kotirauha stadionin lähellä on mennyt kauniiden kesäpäivien ajaksi. Meteli, sotku ja riehuminen kaduilla ja puistoissa lienee asukkaan kannalta karmeaa. 

OLYMPIASTADIONIN KONSERTEILLE on myönnetty tuleville vuosille alueen asukkaiden kotirauhan vaalimiseksi vain 16 tapahtumapäivää vuodessa (2023–2025). Tapahtumien tulee loppua kello 22–24. Flow’ssa meno on jatkunut Suvilahdessa kello 01 asti.

Lisäksi Flown järjestelyt todennäköisesti sulkisivat Mäntymäen kenttiä elo-syyskuussa useammaksi viikoksi, mikä haittaisi asukaspysäköintiä ja liikennettä alueella.

Suvilahden kaltaisessa asutuksesta vapaassa ympäristössä Flow’n kaltainen festari täydentää hienolla tavalla stadin kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Taka-Töölön kaltaiselle todella tiiviille asuinalueelle Flow ei sen sijaan sovi.

Flow’n luonne on erilainen kuin yksittäisissä konserteissa on ollut. Flow’n aiheuttama melu ja muu haitta ei rajoittuisi saamani palautteen mukaan Taka-Töölössä pelkästään stadioniin, vaan myös laajemmalle alueelle.

Luultavasti Flow-juhlinta alkaisi ”etkoilla” Töölönlahden puistoissa. Samoin Flow’n osallistujat valuisivat aamuyöksi jatkoille Töölönlahdelle.

TÖÖLÖ-SEURA RY, muut kaupunginosayhdistykset ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry ovat tehneet esityksen Töölönlahden vesialueen muuttamisesta luonnonsuojelualueeksi. Lahtea ympäröisi vihersuojavyöhyke.

Flow Taka-Töölössä vesittäisi todennäköisesti Töölönlahden suojeluidean ja muuttaisi vihersuojavyöhykkeen imagon biletyspuistoksi. Hyvästi rauhallinen virkistys- ja lintualue?

TÖÖLÖNLAHDEN SUOJELUALOITTEESSA esitimme, että vesistön vihersuojavyöhykkeeseen tulee kuulua kaikki Töölönlahden rantoihin liittyvät viheralueet tai sellaiseksi muutettavissa olevat alueet.

Pohjoisessa alue ulottuu aivan Olympiastadionin naapuriin.

Kaupunginosayhdistykset ja Helsy ry korostavat aloitteessaan, että perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kiinnitettävä huomiota etenkin siihen, ettei Töölönlahdelle saa tuoda sellaista toimintaa ja tapahtumia, jotka häiritsevät lahdella pesivää linnustoa.

Jos Flow tulee Taka-Töölöön saatamme menettää samalla arvokkaan virkistys- ja luontokohteen, jonka arvo on mittaamaton. Näin ei saa tapahtua!

Matti Niiranen

Kirjoittaja on Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja. Mielipide on hänen henkilökohtainen. Töölö-Seura ry ei ole ottanut tähän asiaan virallisesti kantaa.