Töölö-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimialueensa monipuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää toimialueensa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, toimialueensa asuinympäristön laadun parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen, paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen, toimialueensa tunnettavuuden lisääminen. Klikkaa vuoden 2015 toimintasuunnitelma tästä.  

Toimintassuunnitelma 2001

Töölö-Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKA:an ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii kotiseudun paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma-2022

Toimintasuunnitelma 2017

Töölö-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma-2017.pdf

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2009

Töölö-Seuran vuosikokouksen 26.2.2009 vahvistama toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2021

Töölö-Seura ry:n toimintasuunnitelma 2013

Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

I. YLEISTÄ:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto (HELKA) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Toimintasuunnitelma 2020

Klikkaa toimintasuunnitelma tästä https://töölö-seura.fi/toimintasuunnitelma_2020/

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2014

Tutustu Töölö-Seuran toimintasuunnitelmaan 2014. Klikkaa tästä: T-S_toimintasuunnitelma2014.pdf

Toimintasuunnitelma 2002

Töölö - Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö - Seura - Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.