Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2011

Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry
Vuosikokous 28.02.2011
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

Toimintassuunnitelma 2001

Töölö-Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKA:an ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii kotiseudun paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma-2022

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2019

Klikkaa toimintasuunnitelma tästä Toimintasuunnitelma_2019Lataa

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2021

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2014

Tutustu Töölö-Seuran toimintasuunnitelmaan 2014. Klikkaa tästä: T-S_toimintasuunnitelma2014.pdf

Toimintasuunnitelma 2008

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Töölö-Seura ry:n Toimintasuunnitelma_2018.pdf

Toimintassuunnitelma 2003

Töölö - Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö - Seura - Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Töölö-Seura ry:n toimintasuunnitelma 2013

Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

I. YLEISTÄ:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto (HELKA) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.