Toimintassuunnitelma 2003

Töölö - Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö - Seura - Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

Seura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimialueensa monipuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää toimialueensa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, toimialueensa asuinympäristön laadun parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen, paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen, toimialueensa tunnettavuuden lisääminen. Klikkaa vuoden 2015 toimintasuunnitelma tästä.  

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2012

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Toimintasuunnitelma 2007

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2009

Töölö-Seuran vuosikokouksen 26.2.2009 vahvistama toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Toimintasuunnitelma 2017

Töölö-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma-2017.pdf

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2014

Tutustu Töölö-Seuran toimintasuunnitelmaan 2014. Klikkaa tästä: T-S_toimintasuunnitelma2014.pdf

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2011

Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry
Vuosikokous 28.02.2011
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

Vuoden 2016 toimintasuunnitelman klikkaat tästä: Toimintasuunnitelma2016.pdf

Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2019

Klikkaa toimintasuunnitelma tästä Toimintasuunnitelma_2019Lataa