Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta on valmistunut luonnos, kommentteja pyydetään 18.6. 2021 mennessä

Kehittämisohjelman päätavoitteena on parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta.Työssä määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet kaupungin liikenneturvallisuustyöllesekä asetetaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Näin taataan suunnitelmallinenja vaikuttava liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia kaupungissaliikkuvia ja ohjelman päivitystyötä on tehty laajassa vuoropuhelussa asukkaiden sekä erisidosryhmien kanssa.Asukkaiden ääni on liikenneturvallisuudessa erityisen tärkeä, minkä vuoksikehittämisohjelman luonnos on nyt kommentoitavana Helsingin asukkaille. Asukkailtatoivotaan näkemyksiä esitetyistä liikenneturvallisuustavoitteista ja toimenpiteistä niidensaavuttamiseksi. Kerro...