Aloite kaupungille: Töölönlahden ainutlaatuinen luonto on suojeltava

0
953
Aloitteen mukaan Töölönlahden vesialueesta tulee tehdä luonnonsuojelualue ja sen ympärille tulee perustaa vihersuojavyöhyke. Kartasta ilmenee hahmotelma vihersuojavyöhykkeeksi.

Töölö-Seura ry on jättänyt yhdessä muiden kaupunginosayhdistysten ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n kanssa aloitteen Helsingin kaupungille Töölönlahden suojelemisesta. Aloite kuuluu seuraavasti:

”Töölönlahti on ainutlaatuinen virkistys- ja luontoalue Suomen pääkaupungin sydämessä. Se tarjoaa kymmenilletuhansille kaupungin asukkaille mahdollisuuden päivittäiseen luonnon tarkkailuun ja liikuntaan. Tämän luontoalueen säilyminen nykyisenlaisena virkistysalueena on turvattava. 

Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy kiireellisiin toimiin Töölönlahden vesialueen, sen rantojen ja näihin liittyvän lähiluonnon ja linnuston suojelemiseksi. Tavoitteemme:

  • Tavoite 1: Esitämme Töölönlahdelle luonnonsuojelualueeksi vesialuetta ja rantoja oheisen kaupungin luontotietojärjestelmän tärkeän lintualueen rajauksen mukaisena (liite 1). Tavoitteena tulee olla etenkin Töölönlahden rikkaan ja monipuolisen linnuston ja muun luonnon suojelu (linkit 1–3).
  • Tavoite 2: Esitämme lisäksi, että luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä Töölönlahden vesialueen ja rantojen ympärille on määriteltävä riittävän laaja rakentamaton vihersuojavyöhyke (liite 2). Tämä suojaa Töölönlahden vesialueen ja rantojen tulevaa luonnonsuojelualuetta ympäri Töölönlahden.

Vihersuojavyöhykkeeseen tulee kuulua kaikki Töölönlahden rantoihin liittyvät viheralueet tai sellaiseksi muutettavissa olevat alueet. Vihersuojavyöhyke voisi etelässä ulottua itä-länsisuuntaiseen Töölönlahdenkatuun.

Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen tulee huomioida Töölönlahden alueen puistojen puistosuunnitelmissa. Tavoitteena on myös oltava Töölönlahden alueen liittäminen kokonaan, vesialueineen ja puistoineen, kansalliseen kaupunkipuistoon, jota valmistellaan Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta.

Perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kiinnitettävä huomiota etenkin siihen, ettei Töölönlahdelle saa tuoda sellaista toimintaa ja tapahtumia, jotka häiritsevät lahdella pesivää linnustoa. Moottoriveneiden ja -laitteiden käyttökieltoa on jatkettava vesialueella.

Niiltä osin kuin luonnonsuojelualueen vesi- tai maa-alueiden omistus on Suomen valtiolla esitämme, että kaupunki neuvottelee valtion kanssa siitä, että valtio omalta osaltaan mahdollistaa esityksemme Töölönlahden vesi- ja maa-alueiden luonnon suojelusta.

Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen Töölönlahden alueella tukisi tämän vihreän keitaan säilymistä jälkipolville. Ilman erillistä suojeluohjelmaa Töölönlahtea uhkaa hiljattainen supistuminen kuten monella muulla Helsingin luontoalueella on jo tapahtunut.”

Helsingissä 12.9.2022

Töölö-Seura ry:n puolesta:

Matti Niiranen, puheenjohtaja & Anneli Sarajärvi, sihteeri

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n puolesta:

Markku Koivusalo, puheenjohtaja

Kallio-Seura ry:n puolesta:

Juha Koskinen, puheenjohtaja & Olli Turunen, sihteeri

Kruununhaan asukasyhdistys ry:n puolesta:

Leena Nousiainen, puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta:

Antti Halkka, puheenjohtaja & Emilia Pippola, järjestösihteeri

Liitteet ja linkit:

Liite 1 Kartta: Töölönlahden tärkeän lintualueen rajaus

Liite 2 Kartta: Vihersuojavyöhyke

Linkki 1 Raportti Töölönlahden linnustosta vuonna 2021: https://www.vanha.tringa.fi/wp-content/uploads/2022/02/Toolonlahden-linnusto-2021.pdf

Linkki 2 GEOn luontopäivän ennätystempauksessa kaupunkiluonnosta bongattiin yli 750 lajia: https://luomus.fi/fi/geon-luontopaivan-ennatystempauksessa-kaupunkiluonnosta-bongattiin-yli-750-lajia

Linkki 3 Lintuharrastaja Marja Saarisen blogi: http://marjalintu.blogspot.com

Lisätiedot:

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy@sll.fi / puh. 050 3011633

Matti Niiranen, puheenjohtaja, Töölö-Seura ry, matti.niiranen@welho.com / puh. 040 5019192

Markku Koivusalo, puheenjohtaja, Töölön kaupunginosat – Töölö ry, markku.koivusalo@helsinki.fi / puh. 050 3385771

Juha Koskinen, puheenjohtaja, Kallio-Seura ry, onkimaa09@gmail.com / puh. 050 4408293

Leena Nousiainen, puheenjohtaja, Kruununhaan asukasyhdistys ry, puheenjohtajaj@krunikka.fi